AUSTRÁLIA POD DIKTÁTOM MULTI – KULTI

Austrálie: Šílenství pokračuje

napsala Judith Bergman
13. srpna 2017


„Zatímco teroristické činy mají mnoho příčin, islámští teroristé, jakkoliv jsou jejich činy hrůzostrašné, dělají často jen to, co jim přikazují svaté texty,“ říká muslimský psychiatr Tanveer Ahmed.

Podle těchto soudců si musí ženy a děti v Austrálii na sexuální útoky zvyknout, protože ty jsou součástí „islámské kultury“ útočníků. Zdá se, že v některých částech Austrálie tato „islámská kultura“ nahradila právní stát. Žádný z výše uvedených ústupků se však nezdá být dostatečným, aby uchlácholil muslimské cítění. První australská muslimská poslankyně Anne Alyová v březnu uvedla, že zákony o rasové diskriminaci by měly být rozšířeny tak, aby zahrnovaly i náboženské urážky.

V březnu opustila svou práci na Základní škole v Punchbowl učitelka poté, co ona a její rodina obdržely výhrůžky smrtí od dětí z této základní školy, přičemž některé z nich říkaly, že jí uřežou hlavu. Stížnosti učitelky byly na ministerstvu školství státu Nový Jižní Wales zamítnuty.

Jen během měsíce Ramadánu byl svět svědkem 160 islámských útoků ve 29 zemích, v nichž bylo zavražděno 1 627 lidí a 1 824 jich bylo zraněno. Nicméně snaha popírat jakoukoliv vazbu mezi islamistickým terorismem a islámem na jedné straně, a úsilí o co největší vstřícnost vůči islámu na straně druhé, se nezdá být ovlivněna realitou islámského terorismu ani v Austrálii, která prožívá svůj vlastní podíl šaríe a džihádu.

Koncem května vyzvala Asociace veřejného zdraví Austrálie (PHAA) Stálý výbor pro zahraniční věci, obranu a obchod australského Parlamentu, aby:

„…do své zprávy zahrnul doporučení, které odmítá představu, že existuje nějaké inherentní spojení mezi islámem a terorismem… Výbor by měl odsoudit jakéhokoliv politika, který se za účelem politického zisku negativně vyjadřuje (výslovně nebo implicitně) vůči jakékoliv náboženské nebo etnické skupině.“

Generální ředitel PHAA Michael Moore uvedl, že mezi náboženstvím a teroristickými útoky neexistuje žádný inherentní vztah:

„Když se podíváte na terorismus a IRA (Irská republikánská armáda), nemyslím si, že mnoho lidí obviňovalo křesťanství z terorismu, i když bylo zřejmé, že tam byl překryv. Ve skutečnosti v sobě nemá křesťanství nic, co by jej spojovalo s terorismem.“

Odkdy jsou úředníci ve sféře veřejného zdraví kvalifikovaní k tomu, aby činili autoritativní prohlášení o teologii islámu nebo o jeho vazbě na islámský terorismus?

Muslimský psychiatr Tanveer Ahmed, nesouhlasí. Když v červnu promluvil o nepřiměřeném zaměření australských médií na „islamofobii“, řekl:

„Zatímco teroristické činy mají mnoho příčin, islámští teroristé, jakkoliv jsou jejich činy hrůzostrašné, často dělají jen to, co jim přikazují svaté texty.“

Zatímco australští úředníci vždy urychleně prohlašují, že islámský terorismus nemá s islámem nic společného, při několika příležitostech se zjevně odvolávali na islám nebo na islámskou kulturu aby dosáhli zproštění viny muslimů. V dubnu byl osvobozen mladý Afghánec, ačkoliv se přiznal k sexuálnímu útoku na osm žen a dívek na pláži v Queenslandu. Důvod osvobození: „Kulturní rozdíly“. Podle soudce pro něj bylo „vidět dívky v bikinách kulturně velmi odlišné od prostředí, v němž vyrostl“. Teenager dostal dva roky probačního dohledu, aniž by byl za své činy odsouzen.

V roce 2014 byl v podobném případě registrovaný sexuální provinilec a pedofil Ali Jaffari obviněn z pokusu o únos dítěte. Avšak australská policie stáhla veškerá obvinění proti němu poté, co soudce řekl prokurátorům, že budou mít potíže Jaffariho usvědčit. Podle zpráv:

Magistrátní soudce Ron Saines uvedl, že pokud by soudní přelíčení této záležitosti bylo u něj, měl by důvodné pochybnosti, a když by jako jeden faktor uvedl „kulturní rozdíly“, vedlo by to k odmítnutí obvinění.

Podle těchto soudců si musí ženy a děti v Austrálii na sexuální útoky zvyknout, protože ty jsou součástí „islámské kultury“ útočníků. Zdá se, že v některých částech Austrálie tato „islámská kultura“ nahradila právní stát.

Nedávná studie financovaná daňovými poplatníky zabývající se domácím násilím je příkladem trendu v některých částech Austrálie směřujícího k nahrazení australských hodnot islámskými. Zatímco podle této studie jsou uprchlíci vděční za „mír, svobodu, zdravotní péči a vzdělání“, „hlavním bodem sporu“ však je otázka práv žen a dětí:

Tato tříletá studie financovaná Australskou výzkumnou radou uzavírá: „Mnoho uprchlíků považuje některá lidská práva, zejména ta, která se týkají práv žen a dětí, za znemožňující jejich úspěšnému usazení v Austrálii.“

Studie také říká, že někteří uprchlíci argumentují, že „práva žen a dětí porušují kulturní hodnoty, normy a mravy“ jejich etnických skupin.

Studie vyzývá ke „kulturní citlivosti a pochopení dopadu této problematiky na uprchlíky mužského pohlaví a… jejich pocity odcizení a zklamání“.

Domácí násilí v muslimských domácnostech je již teď v Austrálii žhavým tématem. Bývalý prezident Australské federace islámských rad Keysar Trad v únoru Sky News řekl, že rozzlobený manžel může proti své ženě jako „poslední možnost“ použít násilí. V dubnu odvysílala na Facebooku ženská pobočka islámské skupiny Hizb Ut-Tahrir video ze setkání žen v Sydney, na kterém dvě ženy simulovaly bití manželky a nazvaly to „krásným požehnáním“.

V Austrálii má vstřícnost k islámu i jiné formy. Během letošního ramadánu dostali muslimští vězňové ve dvou věznicích s maximální ostrahou ve státě Victoria do svých cel mikrovlnné trouby financované daňovými poplatníky, aby si mohli po západu slunce ohřát své jídlo, jakmile jim skončí půst. Toto zacházení s muslimy v těchto věznicích zřejmě způsobilo nepokoje mezi nemuslimskými vězni.

V Auburnu byl muslimkám vyhrazen samostatný bazén oddělený oponou, aby si mohly zaplavat bez toho, že by je viděli mužští uživatelé bazénu. Firma Belgravia Leisure, která provozuje toto zařízení, uvedla: „Opona byla instalována proto, aby překonala kulturní bariéry a povzbudila muslimské ženy k využívání bazénu.“ Generální ředitel společnosti Anthony McIntosh řekl, že je to „krok k tomu, aby byl bazén přístupný všem kulturním skupinám“.

Žádný z výše uvedených ústupků se však nezdá být dostatečným, aby uchlácholil muslimské cítění. První australská muslimská poslankyně Anne Alyová v březnu uvedla, že zákony o rasové diskriminaci by měly být rozšířeny tak, aby zahrnovaly i náboženské urážky. Velký muftí Austrálie Ibrahim Abu Mohammed se vyjádřil v podobném smyslu.

Islámská rada státu Victoria předložila v červnu návrh parlamentnímu vyšetřovacímu výboru a požádala vládu, aby:

„Naléhavě vytvořila bezpečné prostory potřebné pro muslimskou mládež, kde by se tato mládež mohla setkávat a mluvit emocionálně bez zábran o řadě problémů. Zde by mohli být upřímní a mohli by zde dokonce používat slova, která by ve veřejném prostoru mohla znít jako pobuřující.“

Jinými slovy, muslimové by měli mít „bezpečný prostor“ financovaný daňovými poplatníky, kde by mohli neomezeně podněcovat k nenávisti vůči Australanům?

Někteří muslimové se již rozhodli si samostatný „bezpečný prostor“ oddělený od zbytku australské společnosti vytvořit sami. Australská mezinárodní islámská škola plánuje v Brisbane výlučně muslimskou enklávu, včetně mešity o rozloze 1 970 m2; třípodlažní obytnou budovu s pečovatelskou službou pro starší osoby, 3 000 m2 obchodních ploch a 120 bytů, kromě nových učeben a dětského centra pro 2 000 školáků. Stávající místo je již domovem školy, která vzdělává studenty od mateřské školy až do 12. ročníku. Takto oni chápou „multikulturalismus“.

Je zřejmé, že appeasement nefunguje. Nikdy nefungoval. Appeasement má ve skutečnosti obvykle opačný účinek. Níže uvádíme několik nedávných příkladů toho, jak se v poslední době vyvíjela australská politika:

V dubnu byl v Sydney napaden muslimským gangem křesťan, který nosil křížek. Muslimští mladíci křičeli „Alláh“ a „f**k Ježíše“, hodili jeho křížek na zem a prudce ho napadli. Podle baptistického pastora George Capsise to byl v Sydney čtvrtý podobný útok na křesťana za posledních šest měsíců.

V chlapecké střední škole v Punchbowl v Sydney – jedné z 19 škol v Novém Jižním Walesu, které jsou označeny jako školy vystavené riziku radikalizace muslimských studentů – byli studenti svými vrstevníky „nuceni navštěvovat každodenní modlitební setkání, přednášky o Koránu a byli nuceni si i stříhat vlasy, jejich vrstevníci na ně dotírali, aby se chovali tak, aby to odpovídalo islámu.“

Všech 19 rizikových škol se účastní antiradikalizačního programu, ředitel Chlapecké střední školy v Punchbowl Chris Griffiths, islámský konvertita, který byl již od té doby propuštěn, se tohoto programu odmítl zúčastnit. Řekl, že „nemůže souhlasit se sledováním modlitebních skupin a se stigmatizací školy.“

Griffiths nemusel mít žádné obavy. Tyto programy deradikalizace zřejmě moc nefungují. V březnu se teenager ze Sydney, který prošel programem deradikalizace, přiznal k plánování teroristického útoku na výročí Anzac v roce 2016. Teenager byl obviněn z pokusu získat zbraň pro zamýšlený útok 25. dubna; když se mu to nepodařilo, pokusil se získat příručku na výrobu bomb.

V březnu opustila svou práci na Základní škole v Punchbowl učitelka poté, co ona a její rodina obdržely výhrůžky smrtí od dětí z této základní školy, přičemž některé z nich říkaly, že jí uřežou hlavu:

Učitelka uvedla, že jí studenti nadávali, když jim ve třídě zakázala vyvěsit syrskou vlajku.

Mnozí studenti také údajně hovořili o rodinných příslušnících, kteří bojují ve válce v Sýrii, a někteří žáci opouštěli třídu během vyučování a odcházeli se modlit.

Podle zpravodajských zpráv byly stížnosti učitelky na ministerstvu školství státu Nový Jižní Wales zamítnuty.

Džihád dorazil do Austrálie také během nedávného ramadánu. Poté, co ISIS nařídil svým příznivcům, aby zaútočili na nevěřící „v jejich domovech“, australský muslim Yacqub Khayre to vzal doslova. 5. června vzal v luxusním obytném bloku na bohatém předměstí Melbourne jednu ženu jako rukojmí, zabil jiného muže a pak ještě během útoku stihl zavolat do jedné televizní stanice a říci jim, že tento útok provedl ve jménu ISIS a al-Kájdy. Australská policie se však nedá tak snadno obalamutit: oznámila, že terorismus je jen „jedna linie vyšetřování“. Ukázalo se však, že somálský imigrant Khayre je úřadům dobře známý. V roce 2010 byl soudem zproštěn obžaloby z plánování teroristického útoku na armádní základnu v Sydney. Potom byl Khayre vězněn za žhářství a násilné zločiny, ale v listopadu 2016 byl propuštěn za dobré chování.

Policie vyšetřuje 6. června 2017 místo islámského teroristického útoku v Melbourne v Austrálii, den poté, co policisté útočníka zastřelili. (Fotografie: Michael Dodge/Getty Images)

Judith Bergman je publicistka, právnička a politická analytička.

https://cs.gatestoneinstitute.org/10827/australie-silenstvi-pokracuje