Archív

Archív podľa autora

P.BUCHANAN O OBMEDZENEJ DEMOKRACII

„Ti, kdo stojí v cestě poklidné revoluci, činí násilnou revoluci nevyhnutelnou,“ nechal se kdysi slyšet John F. Kennedy. Spojené státy i Británie v roce 2016 poklidné revoluce zažily. Britové poměrem 52:48 odhlasovali rozvázání svazku s Evropskou unií, obnovení plné suverenity, vyhlášení nezávislosti a vytyčení vlastního kurzu své země. O...

NGO „HRDINOVIA“ ZRADY

Francúzsky publicista a politický analytik Julien Rochedy v rozhovore pre Free West Media vysvetľuje, ako mimovládne organizácie (NGO) a inštitúcie tzv. občianskej spoločnosti podkopávajú európske zákony a vládu práva. Manuel Ochsenreiter: Pane Rochedy, kanadská aktivistka Lauren Southernová obvinila americkou nevládní organizaci „Advocates Abroad“, že ilegální migranty v Řecku nabádá...

UNIVERZALISTICKÍ INTELEKTUÁLI

V meziválečném období popsal Julien Benda ve své knize Zrada vzdělanců spolupráci vzdělanců s totalitními organizacemi, tenkrát ještě ve stadiu zrodu. Vzdělanci se odpoutali od svého poslání „obecné humanity“ a kolaborovali se zlem. Podle jeho vyjádření to učinili za peníze a slávu. Ideově se vlastně vzdělanec vymkl z univerzálních...

RÝCHLOKVASENÉ LIBERÁLNE MÝTY

Mýty bývají obvykle považovány za cosi negativního, ve skutečnosti by však bez nich stát ani jeho občané nemohli dost dobře existovat. Proto dnes liberální novináři a akademici vybízejí své politické reprezentanty, aby na mýty nacionalistické, které považují za přitažlivější, reagovali vytvořením mýtů nových. Potenciál a význam mýtů si dobře...

PROGRESIVISTI V RÍŠI ROZPRÁVOK

Cicero to bystře shrnul v jednom svém výroku: „Nevědět, co bylo před tím, než jste se narodili, znamená zůstat navždy dítětem.“ Mnohým dnešním samozvaným progresivistům se však zdá, že toto není žádná nevýhoda. Naopak, tito lidé, stejně jako adolescenti, trvají na tom, že jsou dospělí, když jim rodiče překážejí...

EÚ – DIKTATÚRA S ĽUDSKOU TVÁROU

Lisabonská smlouva považuje zájmy Evropské unie za nadřazené zájmům jednotlivých států a občanů. Jean-Claude Juncker, předseda Evropské komise, si v roce 2016 stěžoval: „Příliš mnoho politiků naslouchá výlučně národnímu názoru. A pokud posloucháte svůj národní názor, nevyvíjíte to, co by mělo být společným evropským smyslem…“ Lisabonská smlouva (navržená jako...

SLOBODA PREJAVU – MATKA PRAVDY

Diskuse o hranicích svobody projevu patří mezi ty, které nadále vyvolávají kontroverze jak v USA, tak v zahraničí. V podstatě se soustředí na to, do jaké míry daná země souhlasí s americkým zakladatelem a čtvrtým prezidentem Jamesem Madisonem, který řekl: „Člověk je majitelem svých názorů a má svobodu je...

DOMINUS MUNDI – PÁN SVETA

V Evropě žije několik národů v hranicích svých vlastních států, které spolu sousedí, jsou si navzájem blízké až na samou mez identity, a přesto mezi nimi existuje silná animozita přerůstající někdy v nepřátelství a nenávist. Příčinu těchto vzájemných averzí je nejčastěji nutné hledat mimo dotyčné národy. Přichází totiž odjinud,...

VZDOR GLOBALIZÁCII A OBRANA SUVERENITY

Dr. Elie Hatem, libanonsko-francouzský právník a politický poradce v rozhovoru s Manuelem Ochsenreiterem hovoří o proměnách geopolitické šachovnice po rozpadu Sovětského svazu i dalších aspektech současného vývoje ve světě. Manuel Ochsenreiter: Dr. Hateme, jak byste stručně shrnul současnou mezinárodní politickou situaci? Dr. Elie Hatem: Jako chaos vyvolaný politickými projekty...

F. NIETZSCHE VŽDY AKTUÁLNY

„Protivná nezdržanlivosť, nejaká krivá závistlivosť, bezohľadná hašterivosť – tieto tri rysy po všetky časy spoločne vyznačovali vlastný typus luzy.“ Velmi mnoho se dosáhne už tím, podaří-li se konečně vypěstovat u velkého množství onen pocit, že se nesmějí všeho dotýkat; že jsou svaté prožitky, před nimiž musejí sundat boty a...