Archív

Archív podľa autora

ŽLTÉ VESTY – POVSTANIE PROTI ELITÁM

Protesty ve Francii, jejichž symbolem se staly žluté bezpečnostní vesty, zasahují stále větší část společnosti. Někteří politologové už dokonce o tomto hnutí mluví jako o „nové revoluci“. Hnutí „žlutých vest“ dosáhlo takových rozměrů, že si rozhodně zasluhuje bližší pohled a analýzu. Setkáváme se tu s energickým projevem moderního evropského...

MENTÁLNY VÍRUS ZÁPADU

V roce 2009 vyšlo najevo, že vládnoucí labouristická strana bez souhlasu voličů úmyslně zaplavila Británii několika miliony imigrantů s cílem vytvořit z Británie sociálně-inženýrskými metodami „skutečně multikulturní“ zemi. Prudký vzestup počtu přistěhovalců v posledních desetiletích byl zčásti způsoben i politicky motivovanou snahou radikálně proměnit tvář země a tak slovy...

ANGLO-SIONISTICKÝ MESIANIZMUS

Když mluvím o anglo-sionistickém impériu, mám na mysli vládnoucí ideologii lidí z 1%, elity, tvořící „stát ve státě“. Luke Ford 1) Anglo: USA jsou impérium. S asi tisícovkou zámořských vojenských základen (záleží, jak je počítáte), nepopiratelně mesianistickou ideologií, vyšším vojenským rozpočtem než zbytek světa, více než 16 zpravodajskými agenturami...

TOLERANCIA PROTIBELOŠSKÉHO RASIZMU

V postobamovské Americe došlo k osvobození protibělošského zeitgeistu z jeho Pandořiny schránky. Zda byl pod nomenklaturou multikulturalismu a rozmanitosti skrytý od prvopočátku, musejí rozsoudit historikové. Jisté je však to, že když osobnosti mediálního mainstreamu jako Don Lemon nebo zaměstnanci New York Times jako Sarah Jeongová beztrestně dští učebnicové příklady...

G.FAYE A JEHO POLIT- FICTION

Guillaume Faye patří k nejradikálnějším a nejvlivnějším teoretikům francouzské Nové pravice (Nouvelle Droite). Řadí se k proudu evropského nacionalistického myšlení, z něhož zaznívá ostrá kritika moderního rovnostářství a jehož představitelé namísto toho upřednostňují starší, hierarchické formy uspořádání společnosti a vlády, jež budou schopny zajistit lepší reakci na katastrofy, které...

GLOBALISTICKÁ ĽAVICA I PRAVICA

Text prednášky profesora Duchesneho na The University of New Brunswick z 16. marca 2017. Globalismus je vládnoucí ideologií naší doby, která sjednocuje levici s pravicí. Neměli bychom jej však zaměňovat s globalizací, což je omyl aktivně podporovaný globalisty. Globalizace však ve skutečnosti označuje faktický popis zrychlující se interakce zemí...

100. VÝROČIE „TATÍČKOVHO“ KULTU – ORGIE POKRYTECTVA

Charakteristické je a zůstane, že první standarta, která se objevila na Václavském náměstí 28. října 1918, nesla hrdý nápis „Ulejváci“. Skutečně pak tito ulejváci obsadili nejteplejší místa a založili novou demokratickou šlechtu, dříve než se vojáci vrátili z front. V ulicích tehdy řečnil kde kdo a nejvíce nadávali a...

ANGLOAMERICKÁ ŠACHOVÁ PARTIA

Náměstek amerického ministerstva pro Evropu a Eurasii Wess Mitchell vypovídal před Senátem, a upřímně sdělil, jaké jsou skutečné důvody současného tažení Washingtonu a Londýna a uvalení sankcí proti Rusku. Nemá to nic společného s falešnými obviněními z vměšování do voleb v USA, ani to nemá nic společného se špatně...

G.FAYE – EURÓPA CHORÁ XENOFÍLIOU

Od zhroucení Římské říše se Evropa dosud nenacházela v tak dramatické situaci jako dnes. Stojí před nebezpečími ve své historii bezprecedentními a ani o tom neví – nebo to spíše vědět odmítá. Čelí invazi, okupaci a kolonizaci masami globálního Jihu a islámem. Vládnou jí Spojené státy, které proti ní...

ZELENÉ POLITIKÁRČENIE A IDENTITÁRNA EKOLÓGIA

Identitární hnutí je již ze své podstaty hnutím ekologickým. Hlavním principem, jenž zastává, je totiž ochrana zachování různorodosti světa. Již několik desetiletí je ekologie většinově chápána jako typicky „levicové téma“. Podstata tohoto myšlení je přitom zcela opačná a jeho kořeny leží zcela jinde než u rovnostářských a pokrokových teoretiků....