ENERGETICKÁ GEOPOLITIKA A VOJNA

Válka má zásadní důsledky pro geopolitiku energetiky. USA chtějí přivádět plyn a ropu ze Střední Asie přímo do Evropy, tvrdí Edward Hunt v příspěvku pro Foreign Policy in Focus.

Na dvou nedávných slyšeních v americkém Senátu představitelé ministerstva zahraničí vykreslili válku jako způsob, jak změnit energetickou geopolitiku v oblasti Černého moře. Řekli, že dokud budou Ukrajinci bojovat, existuje příležitost proměnit Černé moře v nový trh pro Evropskou unii. Úředníci si představovali nový energetický koridor zásobující Evropu ropou a zemním plynem ze Střední Asie.

„Spojené státy již dlouho uznávají geostrategický význam černomořského regionu,“ uvedl James O’Brien z amerického ministerstva zahraničí v písemném prohlášení pro Senát.

Černé moře nejen hraničí se třemi zeměmi NATO a několika partnery NATO, ale je také důležitým koridorem pro pohyb zboží – včetně ukrajinského obilí a dalších produktů určených pro světové trhy – a ukrývá významné nevyužité energetické zdroje.

Američtí představitelé sice otevřeně hovoří o svých záměrech využít Ukrajinu k oslabení Ruska, ale opatrně tvrdí, že jde o tvrdé geopolitické kalkulace.

Když O’Brien 25. října hovořil před senátním výborem, vysvětlil cíle Spojených států ještě jasněji. Nejenže válku vykreslil jako „velmi dobrý obchod“ pro Spojené státy a poukázal na skutečnost, že „Ukrajinci nesou většinu nákladů“, neboť vedou téměř všechny boje, ale také ji popsal jako příležitost pro Spojené státy dosáhnout důležitých geopolitických cílů, což označil za „neuvěřitelně vzrušující“.

Dalším klíčovým cílem je podle O’Briena odtrhnout Ukrajinu a další černomořské země od Ruska a zároveň je integrovat do Evropské unie, kde by musely dodržovat její pravidla pro obchod a výrobu. V celém regionu se podle jeho představ „dostaneme do velmi dobré pozice, abychom mohli kontrolovat, co se děje, zatímco půjde o stanovení pravidel“.

Spojené státy skutečně zkoumají geopolitické příležitosti v Černém moři již několik desetiletí. Z dlouholetých analýz amerických diplomatů, zachycených v uniklých diplomatických depeších zveřejněných serverem WikiLeaks, vyplývá, že představitelé USA přikládají tomuto regionu velký význam, zejména z hlediska energetiky.

Energetická mapa se bude překreslovat

Podle úředníka amerického ministerstva zahraničí Geoffreye Pyatta je jednou z nejvýznamnějších změn v regionu „reorganizace energetické mapy kolem Černého moře, která v současnosti probíhá“.

Válka sice vytvořila nové možnosti přepravy zemního plynu ze Střední Asie do Evropy, ale zároveň výrazně ztížila ruský vývoz zemního plynu do Evropy. Zatímco ještě v roce 2021 se ruský zemní plyn podílel na dovozu zemního plynu do EU 45 %, nyní je to pouze 15 %.

„Pokud se podíváme do budoucnosti, budeme mít Evropu, která se oddělila od ruských energetických dodávek,“ řekl Pyatt.

Jestliže se Evropě podaří získat více zemního plynu ze Střední Asie, pak by Rusko mohlo být potenciálně zcela odstaveno z evropského trhu.


https://fpif.org/as-war-in-ukraine-grinds-on-u-s-officials-focus-on-black-sea/


https://casopisargument.cz/?p=54126