IDENTITA A EURÓPSKI PATRIOTI

Identitářské hnutí zvedá hlavu nejen ve Spojených státech s posilováním alternativní pravice, ale též na Starém kontinentu v podobě Generace Identity. Každý z těchto proudů se svým vlastním způsobem rozhodl chránit svou domovinu před přílivem protievropského multikulturalismu, a tak zachovat a obrodit i své národní tradice a hodnoty.

Redakce Altview Ireland nedávno pořídila obsáhlý rozhovor s šéfkou Generace Identity v Irsku a Severním Irsku Damhnait McKennovou.

Mohla bys vysvětlit, co vlastně Generace Identity znamená a jaký význam v sobě toto jméno nese?

Generace Identity (v některých zemích funguje jako „Identitární hnutí“) je celoevropské vlastenecké hnutí na obranu hodnot našich domovin, svobody a tradic prostřednictvím mírumilovného aktivismu, politické osvěty a komunitního a kulturního působení. Chceme na metapolitické rovině vytvořit dostatečné povědomí pro vybudování vlastenecké hodnotové základny.

Z řad levice na naši adresu zaznívají četná obvinění z nacismu, fašismu a tak dále. Máš podobné zkušenosti, a co si o tom myslíš?

Levice se ze všech sil pokouší znemožnit svobodnou veřejnou diskusi, proto neustále opakují slova jako „nacista“, „fašista“, „xenofob“, aby tak umlčeli každý protichůdný postoj nebo myšlenku – skutečné argumenty totiž nemají. GI ale není hnutí pravice starého střihu, ani národně socialistické nebo fašistické, jak mnozí z našich kritiků z lenosti tvrdí. Jsme identitáři a věříme v naši vlast, lid a kulturu.Jsme nenásilné hnutí a naším záměrem je poukázat na naléhavou potřebu otevřené a upřímné veřejné diskuse o imigrační politice, identitě a budoucnosti našeho ostrova i celé Evropy. Pro levici je každý člověk politicky napravo od Jeremyho Corbyna krajní pravičák. Proto o nás mluví svým typickým urážlivým jazykem, jak to dělají s kýmkoliv na pravici. O našem manifestu však ví jen málo, pokud vůbec něco. Když si tak dovolíte zpochybňovat stávající přístup k islámskému extrémismu nebo imigrační politice, ze všech sil se vás pokusí umlčet. Údajně milují rozmanitost odstínů pleti, ale ne už rozmanitost myšlenek. Naše stanovisko k imigraci se nesoustředí a neomezuje na jediný zdroj nebo skupinu – vyjadřujeme se k imigraci jako celku. Přesto je nám ale jasné, že největší hrozbou pro naši identitu dnes je islámská ideologie. Ze zásady etnopluralismu uznáváme právo lidí v islámských zemích zachovat si svou kulturu – ovšem v jejich vlastní zemi. Zároveň však nehodláme zavírat oči před tím, že v Evropě islám vytváří agresivní a nesmiřitelnou subkulturu.

Mohla bys vysvětlit pojem „Velká výměna“?

Označuje proces nahrazování původního evropského obyvatelstva neevropskými migranty. V mnoha evropských zemích čelíme vážné demografické krizi, kdy se naši lidé stávají menšinami ve vlastních zemích. Pokles porodnosti, rychlý růst paralelních islámských společností a masová migrace během několika málo desetiletí v podstatě kompletně zničí evropské společnosti, pokud se tedy nic nepodnikne. Sebemrskačská multikulturní ideologie, která dnes ovládá naše společnosti, tento proces už jen dále urychluje. Způsobuje u politiků i médií smrtící slepotu ohledně budoucích dopadů pokračování současné politiky otevřených hranic. Experti Evropě předpovídají v následujících letech a desetiletích migrační vlnu desítek milionů lidí z Afriky a Asie. Následkem řetězové migrace a sjednocování rodin ale bude toto číslo zřejmě ještě vyšší.

Dnes tak lze spolehlivě předpovědět, že bude-li pokračovat stávající vývoj migrace – který byl nastartován už v poválečném období, ale ve 21. století došlo k jeho akceleraci – a neutuchající multikulturní politika, stanou se Evropané brzy menšinami ve vlastních zemích. Jejich domoviny i města vybudovaná jejich předky už jim nebudou patřit. Právě ve větších městech je tato výměna Evropanů už dnes nejviditelnější. Celé čtvrti našich slavných metropolí tak dnes okupují islámské paralelní společnosti, kvůli čemuž pozorujeme už nyní v našich společnostech etnické, náboženské a kulturní napětí. O to důležitější proto je, abychom jako Irové a Evropané vyplnili dosud přehlížené kulturní vakuum a pomocí prorodinných opatření reagovali na demografickou krizi.


Jak se GI v Irsku daří řekněme v porovnání s Francií nebo Německem? Je tady těžší nebo snazší oslovit lidi?

Generaci Identity v Irsku jsme zakládaly tři ženy. Organicky jsme se rozrůstali a požádali kontinentální vedení GI o oficiální posvěcení naší pobočky, čehož jsme dosáhli. Velice nás oslovila filozofie GI: metapolitický přístup, etnopluralismus a celoevropsky pojaté hnutí. Nábor lidí rozhodně není problém – spíše někdy máme problém nápor stíhat. Vždy ale hledáme nové lidi odhodlané zachovat irskou identitu a kultury a doufáme, že nás osloví a zapojí se do činnosti hnutí. Každý se může stát součástí změny a pracovat na rozbití tabu, které znemožňuje jakoukoliv vážně míněnou diskusi o imigraci.

Generace Identity má oficiální pobočky ve Francii, Německu, Itálii, Flandrech a Irsku, ČR. Neoficiální fungují i v Dánsku. Slovinsku a Norsku.

Jaká specifika má budování organizace v Irsku?

V otázce imigrace se setkáváme s velkou naivitou a nevědomostí. Když předložíte fakta, mlčenlivá většina Irů souhlasí, že naše imigrační politika je nastavená špatně. Máme tu ovšem také co do činění s faktorem kultu pozice oběti a bělošské viny, odlišných od ostatních evropských zemí. Říkám tomu komplex beta samce. Pak se také potýkáme s lidmi, podle kterých tady nemůže koncept GI fungovat, protože není z podstaty svébytně nezávislou irskou entitou. Tahle neochota ke kompromisu a spolupráci s našimi evropskými bratry směrem ke společnému cíli je nesmírně kontraproduktivní – jak se totiž říká, buď se společně zachráníme, nebo rozdělení padneme.

Čelit musíme i molochu establishmentu, který je připraven nás veškerými prostředky umlčet. Spojenectví, vědomí společného evropského dědictví a strategie i filosofie jsou tedy pro naše přežití nepostradatelné. Snahy zůstat výhradně na vlastním písečku považuji za sebevražedné a mohou vést jediné ke katastrofálnímu neúspěchu. Ti z nás, kteří nezavírají oči před budoucími důsledky zachování stávajícího kurzu, si totiž plně uvědomují důsledky porážky.

Plánuje GI založit v Irsku vlastní politickou stranu? Dovedli byste si představit podporu některé ze stávajících stran?

Coby nestranické politické hnutí se pevně držíme v oblasti vytváření povědomí o našich pozicích a jejich propojení s etnokulturní identitou. Tím se snažíme ovlivňovat existující politický diskurz, který přirozenou náklonnost a preferenci k vlastnímu dosud popírá, zlehčuje a v některých případech dokonce kriminalizuje. Voláme po otevřené debatě o významu etnokulturní identity ve 21. století, oproštěné od ideologické a univerzalistické zaujatosti.

Kromě toho také ale taky samozřejmě pozorně a kritickým okem sledujeme politické události – nekontrolovanou masovou migraci, pozbývání naší teritoriální integrity uvolněním kontroly hranic a z toho plynoucí ztrátu vnitřní bezpečnosti i vznik a šíření paralelních islámských společností – o nichž míníme naším aktivismem a osvětou zvyšovat u lidí povědomí. Vidíme sami sebe jako činitele proměny veřejného smýšlení a vlasteneckou alternativu a protiváhu obecného trendu levicového směřování našich společností.

O skupině Identity Ireland

Všichni si dobře vzpomínáme na Identity Ireland. Byli to svým způsobem průkopníci. Peter O’Loughlin se vzdal osobní bezpečnosti i svého živobytí, aby mohl udělat to, na co jiní neměli odvahu. Za to, že prostě řekl to, co si myslí – ať už s ním souhlasíte nebo ne – si toho musel vytrpět až běda. On i další z této skupiny jako první předložili argumenty proti levici, za což se dočkali pronásledování a násilí. Je smutné, že se v demokratické společnosti takové věci dějí. Nesouhlasím se vším, co hlásají, ale rozhodně bychom se na lecčem shodli.

O Národní straně

Justin Barrett je velice inspirativní řečník, ale domnívám se, že aby dosáhli volebního úspěchu, budou muset slevit z některých svých pozic, třeba v otázkách sexuální orientace. U žen mají mizivou podporu. Osobně jsem se neúspěšně pokusila zúčastnit jedné z jejich akcí. Asi mi moc nepomohlo, že jsem žena – a tom vám můžu zaručit, že se mi současné feministické hnutí hnusí.

Je vůbec možné dosáhnout změny politicky? Problémy se zdají být zakořeněné velice hluboko, skoro bych řekl generačně.

Věříme v možnost politické změny nejen v parlamentech a stranických výborech, ale také prostřednictvím kulturní činnosti, veřejných debat, v médiích a na ulicích. Působíme tak v jakési „předpolitické sféře“, která utváří podobu diskurzu, a tak slouží jako základ pro přímá a konkrétní politická rozhodnutí. Rádi bychom mírumilovně a demokraticky ovlivňovali veřejné mínění, a tak postrčili kýženým směrem volební rozhodování, politické smýšlení i činnost lidí.


Jaká je pozice GI k otázce šesti (severoirských) hrabství a mělo by irské identitární hnutí působit jednotně ve všech 32 hrabstvích (tj. na území celého Irského ostrova)?

V otázce skotské, waleské i severoirské nezávislosti zůstáváme neutrální, jednotliví členové a příznivci mají na věc samozřejmě své vlastní názory. Masová imigrace a demografické změny ohrožují svébytné národní a místní identity na celých Britských ostrovech, bez ohledu na politické a správní uspořádání. Jedinou organizaci pro celý ostrov jsme ale vytvořili hlavně z geografických a organizačních důvodů. Chceme, aby se spolu setkávali a pracovali aktivisté z obou stran starého konfliktu, a tak zachránili to, co máme společné.

Jak se vám to zatím daří?

Velmi dobře. Přidávají se k nám severoirští republikáni i loajalisté, protože si uvědomují, co je v sázce. Sama jsem z Belfastu a povedlo se nám odložit naše rozepře a ctít kulturu těch druhých jejich společnou obranou před multikulturalismem. Všichni jsme Evropané a věříme v etnopluralismus, tj. právo na zachování identity pro každou etnickou a kulturní skupinu. Vykořeňování nebo znevažování hodnoty nějakého etnokulturního společenství jednoznačně odmítáme. Rádi bychom zachovali naši identitu v celé její svébytnosti, stejně jako jedinečné identity všech národů po celém světě.

Jak vlastně vypadá ideální Irsko podle Generace Identity? Jak by vypadal náš národ po úspěšném dovršení našeho úsilí?

Každá lidská skupina na této planetě se podle nás odlišuje svou vlastní rozmanitostí a proto má své jedinečné postoje ke způsobu života, hodnotám, kultuře, kořenům, náboženství či společenským praktikám. Každá skupina má právo zachovat a bránit tyto charakteristiky a rysy své etnokulturní identity, které z nich dělají to, kým jsou. Nic jiného nežádáme ani pro sebe: zachování naší místní, národní i evropské identity. Irsko i se svou severní částí by měly zachovat neochvějně většinové postavení původního obyvatelstva a pečovat o svou kulturu a tradice. Vlastenectví je třeba podporovat, ne hanět. Imigrace by měla být omezená a selektivní, vedená snahou přilákat ty nejtalentovanější lidi, kteří se dokáží snadno začlenit. Měli bychom také usnadnit návrat irských imigrantů z Ameriky, Austrálie a Británie do irské společnosti. Neměli bychom tak už před Američany irského původu, kteří si přejí navrátit se do vlasti svých předků, dávat přednost lidem z Afriky a Asie (včetně Blízkého východu).

Levicová agenda má spoustu méně či více tajných sponzorů Sorosova typu, kdo a jak financuje Generaci Identity?

Pořád se ještě v Evropě najdou vlastenečtí podnikatelé, kteří chtějí pomoci větší sumou a přitom si zachovat anonymitu. Většina peněz ale přichází od obyčejných lidí, pro které je to jediná cesta, jak nám pomoci. Nejčastější výše daru je deset eur. O možnost vůbec peníze přijímat ale musíme neustále bojovat – nedávno nám třeba zrušili účet na PayPal.Místo anebo spíš návdavkem k tomu spousta členů přispívá svým volným časem podle svých schopností a silných stránek. Za irskou GI tak stojí nespočetné hodiny jejich oddané práce.

Je Generace Identity nezávislá, nebo se řídí pokyny širší evropské organizace?

Jak už jsem řekla, zdejší Generaci Identity založily tři Irky, které už měly po krk zaprodávání duše naší země ve jménu multikulturalismu. Neměly jsme postavení ani způsob, jak dostat náš hlas k lidem u moci, zodpovědným za tyto kroky škodlivé naší kulturní identitě. My se to rozhodly změnit. Když jsme se poprvé setkaly s filozofií GI, bylo to pro nás jako zjevení. Hnutí má charizmatické vůdce jako Martin Sellner, kteří odhodlaně předkládají protiargumenty proti multikulturním, globalistickým a politicky korektním narativům.

Oni přišli se strategií, jak bojovat proti multikulturní politice a pomohli nám se založením pobočky GI. Těžko dostatečně slovy vyjádřit, jak nesmírně cenné a prospěšné rady nám poskytl zástupce GI z kontinentu ohledně organizace a plánování akcí. Během let úspěšného aktivismu tito lidé nasbírali přemíru neocenitelných poznatků, z kterých se chceme poučit. Lidé z kontinentu si ale z odstupu uvědomili, že nejlepší bude nechat to Iry udělat po svém. To co funguje v Irsku, nemusí nutně fungovat nebo dávat smysl jinde. Vždycky mě pobaví, když nás na webu levičáci obviňují, že nejsme Irové, ale lidé z kontinentální Evropy.

S lidmi z Generace Identity po celé Evropě jsme navázali skvělá přátelství, protože akce v Evropě jsou otevřené všem. Setkání s vlasteneckými identitáři z celé Evropy, spojenými touhou zachovat svou identitu a kulturu s vědomím společného evropského dědictví, jsou skutečně nesmírně inspirující. Pochopitelně ale zachováváme organizační hierarchii. Ráda bych, aby v této otázce bylo naprosto jasno: Akce GI v Irsku jsou podnikány jejími irskými příslušníky. My sami nejlépe víme, jak oslovit naše lidi, nikdo z GI ze zahraničí se nám do toho nemotá. Chtějí po nás jen, abychom je udržovali v obraze ohledně přijatelnosti obsahu.

Poslední otázka: jak mohou obyčejní Irové, které tvoje slova zaujala, pomoci hnutí a posunout ho kupředu, pokud mají zájem zapojit se?

Především chci zdůraznit, že nejsme knižní klub. Pokud tedy hledáte klub, kde byste se mohli setkávat v atmosféře příjemné ozvěnové komory, asi pro vás nebudeme to pravé. Jestliže ale chce aktivně působit na veřejnosti a snažit se o změnu novou a přímější formou aktivismu, rozhodně se nám ozvěte. Usilujeme o rozbití tabu spojeného s debatou o imigraci do Irska akcemi, které přinutí lidi zamyslet se. Je tedy potřeba kapka odvahy.

https://www.generation-identity.org.uk/contact-us/

http://generace-identity.cz/rozhovor-altview-s-irskou-generaci-identity/