KTO JE VLASTNE COVIDIOT???

Nová studie autorů z dvojice amerických univerzit (Carnegie Mellon University a University of Pittsburgh) ukázala, že právě ti nejvzdělanější vykazují nejnižší ochotu nechat se očkovat.

V Německu i dalších zemích jsou lidé, kteří nestojí o očkování, běžně označováni za „covidioty“, tedy osoby mdlého rozumu. Nevakcinovaní rutinně čelí ostouzení, uplacení, vylučování z účasti na každodenním životě a jsou vykreslováni jako oběti dezinformačních kampaní.

Studie opakovaně ukazují vyšší ochotu nechat se očkovat mezi (americkými) Demokraty než Republikány. Ti naopak mnohem častěji prohlašují, že se rozhodně nechtějí očkovat. Míra proočkovanosti tak zůstává nižší v okrscích, které se v prezidentských volbách přiklonily na Trumpovu stranu v porovnání s těmi, kde většina hlasovala pro Bidena – a tento rozdíl se dále zvětšuje.

Proto mnozí vykreslují neočkované jako nevzdělané, chudé Trumpovy voliče. Přestože se ale mnozí nevakcinovaní rekrutují z řad znechucených konzervativců, rozhodně nejsou jen hloupí.

Nedávno dokončená studie výzkumníků z Carnegie Mellonovy a Pittsburghské univerzity ukázala, že neočkované nelze paušálně obvinit z chatrných rozumových schopností. Badatelé vyhodnotili více než 5 milionů dotazníků, kde tázaní vyplňovali mj. různé demografické údaje a ty, kdo podle svých slov „pravděpodobně“ nebo „rozhodně“ nepodstoupí očkování, označili jako „zdráhavé k vakcinaci“.

Některá zjištění příliš nepřekvapí: okrsky s vyšší podporou republikánských kandidátů při posledních volbách vykázaly také mezi lednem a květnem tohoto roku vyšší zdráhavost k vakcinaci.

Když se ale tato kategorie dále rozebere podle míry dosaženého vzdělání, vidíme největší neochotu u těch nejméně a nejvíce vzdělaných. Lidé s magisterským titulem se očkují nejochotněji, nejzdráhavěji pak ti s doktorátem.

V úvodních pěti měsících roku 2021 došlo podle závěrů studie k největšímu snížení neochoty mezi méně vzdělanými, tedy lidmi se středoškolským nebo nižším vzděláním. Mezi lidmi s doktorským titulem ovšem k ničemu podobnému nedošlo, takže do května tohoto roku už lidé s Ph.D. tvoří nejzdráhavější skupinu.

Méně vzdělaní lidé tak z různých důvodů změnili svůj názor na očkování, zatímco ty nejvzdělanější vrstvy zůstaly relativně nejzatvrzelejšími očkovacími skeptiky.

https://freewestmedia.com/2021/08/12/phds-the-most-vaccine-hesitant-group-of-all/

https://deliandiver.org/2021/08/skupinou-nejvice-zdrahajici-podstoupit-ockovani-jsou-lide-s-doktoratem.html#more-205699