Idea Slovanstva na troskách bruselského centralizmu a vnucovaného multikulturalizmu

https://www.youtube.com/watch?v=65xG89CjRBw
Referát na Konferencii Spoločnosti slovenskej inteligencie KORENE venovaná odkazu Ľudovíta Štúra – SLOVANSTVO A SVET SÚČASNOSTI (08.12.2015)