PROTIPRÚD – KÁDROVÁ POĽOVAČKA NA VEDCA

Kádrová poľovačka na uznávaného fyzika: Profesor Masarik nemá slniečkarsky názor. Dovolil si kritizovať organizátorov migrácie. Podľa presstitútov musel zhlúpnuť. Mediálna stoka uráža a znevažuje nositeľov odlišných názorov

Ľubomír Huďo vníma kampaň neoliberálnych propagandistov proti renomovanému slovenskému vedcovi ako ukážku žurnalistického suterénu

Kto nejde s nami, ide proti nám! Od koho sme to už počuli alebo čítali? Predovšetkým od prvého československého komunistického prezidenta Klementa Gottwalda. V rovnakom duchu nám to pripomenul na začiatku 21. storočia americký prezident George Bush jr. pri organizovaní protiteroristickej koalície, či skôr naháňaní spojencov na špinavú prácu v záujme geopolitických cieľov. Sadli si do jednej nôty boľševik s U. S. demokratom a tá názorová spriaznenosť ako selektovať medzi priateľmi a nepriateľmi zostala dodnes v kruhoch neomarxistických fanatikov pod pláštikom neoliberálov.

Dôkazom sú praktiky mediálnej žumpy v prípade Denníka N, ktorý ako kedysi české Rudé právo alebo slovenská Pravda obhajuje panujúci systém a pranieruje s chorobnou zúrivosťou každého, kto sa opováži uvažovať inak ako jeho redaktorská úderka štedro financovaná konzervátormi dnešného režimu. Tentoraz si za svoj terč hanobenia, zosmiešňovania a diskreditácie vybrali odborníka na kozmický výskum.

Čuš a neangažuj sa!

Propagandistom a strážcom ideovej čistoty budovania multi -kulti raja s frázami o zdeformovaných liberálnych princípoch a otvorenej spoločnosti prekáža, ak si niekto verejne dovolí vystúpiť s myšlienkami mimo ich cenzorského chápania alebo ich verejne podporiť. Doma si mysli, čo chceš, ale na verejnosti čuš, neangažuj sa a keď už chceš byť aktívny, tak iba v tom, čo hlásame my – trhoví osvietenci, pre ktorých je chrámom ambasáda USA alebo zastúpenie Európskej komisie. Nedotknuteľnými témami sú imigranti, multi-kulti, LGBTI, politika Bieleho domu ( to sa momentálne zmenilo s nástupom Donalda Trumpa, no pokračuje službičkovanie jeho oponentom) a európske zajtrajšky (bez národov, hraníc a s pracujúcimi masami oddanými TTIP a CETA). Výhrady a kritika k týmto otázkam je ideozločin, ktorý sa neodpúšťa a neexistuje preň amnestia, ani žiadne ospravedlnenie.

Nedávno sme písali o mediálnom ataku na prezidenta Policajného zboru Slovenskej republiky (PZ SR) Tibora Gašpara, ktorý rozčúlil bratislavskú kaviareň vrátane „iného“ prezidenta Andreja Kisku. Podpísal sa totiž pod vyhlásenie o migrácii neschválené panujúcou politicko-mediálnou klikou (TU). Išlo o vyjadrenie združenia Neformálne ekonomické fórum – Hospodársky klub (NEF) k problematike migračných vĺn z Afriky a Ázie do európskych krajín (TU).

Pod to isté vyhlásenie sa podpísal aj profesor Jozef Masarik. Patrí k najrešpektovanejším slovenským vedcom a je dekanom Fakulty fyziky, matematiky a informatiky na Univerzite Komenského. Venuje sa kozmickému výskumu, nukleárnej astrofyzike a prednáša na zahraničných univerzitách. Vytvoril doteraz najúplnejší model interakcií kozmického žiarenia s látkou, za ktorý v roku 2010 dostal ocenenie Vedec roka. Podpisom vyhlásenia NEF, ktoré reaguje na migračnú vlnu, sa stal zo dňa na deň konšpirátorom a v očiach úbohých presstitútov z Denníka N dokonca aj ohlúpol, ako hlásal titulok tohto novodobého normalizačného plátku – Newsfilter: Každý môže zblbnúť, vrátane dekana matfyzu (TU). Takže uznávaný a renomovaný vedec s vlastným názorom na spoločenské a zahraničnopolitické dianie je už okádrovaný slaboduchými pisármi z mediálnej stoky ako element z pochybnej spoločnosti.

Vedec vysvetľuje

Profesor Masarik poskytol svojim kritikom rozhovor a pre Denník N sa vyjadril, čo ho viedlo k podpísaniu vyhlásenia NEF o migrácii. Okrem iného uviedol: „Migráciu do Európy vidím ako problém, ktorý Európska únia nezvláda. Aj teraz na poslednom samite na Malte bolo povedané, že migráciu je potrebné zastaviť. To sú veci, o ktorých je aj naše vyhlásenie. Pokiaľ nás teda považujete za konšpirátorov, tak potom je konšpirátorom celá Európska únia a jej predstavitelia… Politicky je to organizované určite a niektoré médiá tomu pomáhajú. Keby som si to nemyslel, tak by som sa pod to nepodpísal. Len ťažko sa dá vysvetliť, prečo celá migrácia smeruje do Európy a nie do niektorých krajín Blízkeho východu, ktoré sa tvária, že sú bohaté a stabilné. Nemyslím, že by to bola náhoda… Organizuje to niekto, kto má záujem na tom, aby migranti prišli do Európy.“

Kacírske názory „nezodpovedných“ jedincov rezonujú vo verejnosti a otravujú ovzdušie budovania Spojených štátov európskych v jednoliatej mase neidentifikovateľnej etnickej, kultúrnej a civilizačnej zmesi, ktorá nevedomosťou, pasivitou a konzumom neohrozí postavenie samozvaných elít. A kto sa vymyká choromyseľnému vnímaniu pokrivenej reality, tomu treba zoťať hlavu – zatiaľ len tak obrazne, mediálnou gilotínou slovenských prisluhovačov. Nabudúce to už možno dovedie k dokonalosti fanatický wahábista a vykoná dielo pomsty aj po fyzickej stránke, veď skúsenosti od Afganistanu po Sýriu sú mimoriadne.

Stanovisko NEF

Neformálne ekonomické fórum – Hospodársky klub a Medzinárodný mierový výbor reagovali na hystériu niektorých médií. Dr. Peter Kasalovský, predstaviteľ združenia, napísal:

„Niektoré médiá ‚Vyhlásenie o migrácii‘ označili za ‚konšpiračný dokument‘ (podľa Veľkého slovníka cudzích slov, Bratislava 1997: /lat./ sprisahanecký). Zverejnili z neho najprv neúplné citáty, aby podporili svoje hodnotenie tohto dokumentu. Otvorili diskusiu na svojich internetových portáloch a zároveň ‚odsúdili‘ jeho autorov, pričom sa sústredili na gen. PaedDr. Tibora Gašpara. Šírili a podporovali názor, že svojím podpisom porušil zákony a teda mal by sa za to zodpovedať. Nálady proti Vyhláseniu okorenili oznámením, že prezident SR si predvolal T. Gašpara, aby vysvetlil svoj podpis. Faktom však je, že ani prezident republiky si nemôže „predvolať“ občana, aby mu vysvetlil svoj názor. Ani vtedy, keď je taký občan vo funkcii prezidenta Policajného zboru SR. Hovorca hlavy štátu tiež ‚nestranne‘ použil hodnotenie z predmetných médií o ‚konšpirácii‘(!). Po stretnutí oznámil, že prezident očakáva od T. Gašpara verejné vysvetlenie. O tom, čo sa udialo, bude T. Gašpar informovať verejnosť v blízkom čase.

Médiá sa dostali do situácie, že diskusia prostredníctvom internetu nevyšla podľa nimi prezentovaných názorov. Viac ako dosť diskutujúcich ich odmietla. A tak sa médiá začali zaujímať o niektorých podpísaných a priam ‚vyšetrovať‘ ich aktivity, ako aj osobný život, tak ako sa to dialo u nás napríklad v 70-tych rokoch minulého storočia. Ani jeden zo signatárov svoj podpis pod dokumentom neodvolal. Viacerí majú jednoznačný názor, že táto ‚mediálna kampaň‘ plne potvrdila jeho obsah v praktickom živote. Faktom je aj to, že niektorým z podpísaných pod dokumentom sa verejne upierajú základné ľudské práva, ktoré sú obsiahnuté aj v Ústave SR.

Celý rad mne neznámych ľudí sa spytoval, prečo nereagujem na ‚mediálnu kampaň‘. Protestovali proti tomu, aby človek s vlastným názorom, odlišným od názoru toho ktorého média, bol spochybňovaný a prisudzoval sa mu dokonca konšpiračný zámer. Protestovali proti tomu, že sa niektoré médiá správajú ako novodobá ‚ideologická polícia‘. Je zrejmé, že médiá a väčšina autorov z tejto kampane vskutku inú ako tú svoju pravdu nepotrebujú. Väčšina našich členov to pochopila. Bolo by prinajmenej stratou času komunikovať s kýmkoľvek, kto inému upiera právo na názor a slobodu prejavu. Venovať sa účelovým tvrdeniam, polopravdám a klamstvám, ktoré uviedli médiá, no i niekoľko politikov a diskutujúcich v tejto kampani o našom združení a jeho členoch?! Ozrejmovať verejnosti, kto vlastní predmetné médiá a ‚meditovať‘, o čo ich vlastníkom ide?! Alebo rozpitvávať otázku, prečo vôbec prekáža „Vyhlásenie o migrácii“, činnosť združenia, ktoré funguje výlučne z členských príspevkov, no i Medzinárodný mierový výbor?! Bolo by to predsa urážkou členov, ktorí už nie sú medzi živými, ako aj súčasných členov, alebo zahraničných priateľov nášho združenia.

Na prvom zhromaždení nášho združenia v roku 2017 sa vrátime k poznatkom z ‚kampane‘. Z toho najprozaickejšieho dôvodu, že problém migrácie je stále otvorený a svojím spôsobom viac ako výbušný. Hlavnou témou však bude potreba reštartu našej demokracie, ľudských práv a osobitne slobody prejavu.

http://www.protiprud.sk/politika/2238.htm