PROTIPRÚD – LOKAJI Z GLOBSEC-u A TATRA SAMIT 2016

GLOBSEC Tatra samit 2016: Tradičné mlátenie prázdnej slamy. Záchrancovia Európy ohurujú frázami. Najprv k problémom prispejú a potom hľadajú riešenia. Eurokrati a U. S. lokaji chcú vylepšiť svet

Ľubomír Huďo nepovažuje okázalé akcie politického establišmentu za reálny prínos a východisko zo súčasného krízového stavu

Európske politické elity od eurokomisárov z Bruselu po ministrov rôznych národných vlád v súčinnosti s mimovládnymi organizáciami a médiami hlavného prúdu si veľmi dobre uvedomujú, že postupne strácajú dôveru. Nemôžu už len nečinne rátať s oddanosťou zmanipulovaných ovčanov a naďalej sa spoliehať na ich odovzdanosť a apatiu.

Preto kričia o nebezpečenstve, podľa nich populistických a extrémistických nových politických subjektov s razantným odmietaním súčasnej europolitiky, napojenia na centrály za Atlantikom a mediálnej demagógie. Práve tí, ktorí prispeli k vzniku celospoločenských problémov na vnútropolitickej i medzinárodnej úrovni, umožnili ich nárast a ututlávali ich dopady na väčšinu obyvateľstva, zrazu hovoria o otvorenej diskusii a hľadaní riešení.

No opäť vo svojom uzavretom kruhu vyvolených s novou formou spracovávania verejnosti, aby naďalej dôverovala zdiskreditovanému táboru politikov, funkcionárov, expertov a analytikov. Jednou z takýchto aktivít bola aj akcia s honosne znejúcim názvom GLOBSEC Tatra samit 2016 pod záštitou slovenského predsedníctva v Európskej únii.

Spoľahlivý služobník

Bezpečnostné fórum GLOBSEC je pravidelná seansa novodobých kazateľov a expertov na chod sveta, na ktorú sa môžu plne spoľahnúť washingtonskí i bruselskí systémoví projektanti, že splní, čo od nej očakávajú. Celé úsilie v prípade stretnutí pozvaných účastníkov obdobných samitov možno zhrnúť do jednoduchého hesla – S Bruselom a Bielym domom do posledného dychu a nikdy inak!

GLOBSEC – fórum globálnej bezpečnosti – je najvýznamnejšou aktivitou Slovenskej atlantickej komisie a jeho hlavným poslaním je „formovanie politických názorov a verejnej mienky v najdôležitejších otázkach dňa“. Slovenská atlantická komisia bola založená v roku 1993 s cieľom podporiť pristúpenie Slovenska do euroatlantických štruktúru NATO a EÚ. Úzko spolupracuje s Ministerstvom zahraničných vecí SR. Hlavnými témami GLOBSECu sú už tradične obnovenie solidarity a súdržnosti v Európskej únii, vzťah Západu k Rusku, odolávanie propagande a rastúcemu extrémizmu.

Medzi obľúbenými hosťami a ocenenými osobami bývajú generálni tajomníci NATO a čerešničkou na torte bola tento rok bývalá šéfka americkej diplomacie Madeleine Albrightová. Dostala cenu za to, že významnou mierou prispela k posilneniu transatlantických väzieb, mieru, prosperity a stability v euroatlantickom priestore.

V tomto duchu sa konala aj najnovšia akcia – medzinárodná konferencia pod Tatrami. Do slovenskej metropoly prišli eurokomisári, ministri z členských krajín EÚ, experti, zástupcovia súkromného sektora a mimovládok hľadať odpovede na otázky migrácie, protiteroristických opatrení, budúcnosti Európy ako takej a dôvery v európske inštitúcie.

Vševedkovia a Truhlíkovia

Takže zopár múdrych hláv zo západnej i východnej Európy a USA sa dalo do hromady v predsedajúcej krajine EÚ a dospelo k tomu, že:

hlavným nepriateľom EÚ je ignorovanie problémov.
Európa sa musí pohnúť ďalej, najhoršie by bolo, keby EÚ len vyčkávala a nič neurobila;
Európska únia a eurozóna sú na križovatke.
Ísť nad rámec toho, že či potrebujeme viac alebo menej Európy, respektíve či lepšiu, efektívnejšiu Európu, dať na stôl veľmi konkrétne opatrenia, pretože hovoriť o lepšej Európe nestačí.
Únia prežije odchod Veľkej Británie. Na druhej sa bude musieť eurozóna konsolidovať. Jednou z hlavných výziev je vyriešenie nerovností vo vnútri eurozóny.
Bezpečnosť a stabilita EÚ a budúcnosť európskeho projektu je bezprostredne spätá so situáciou v regióne západného Balkánu.
Zlepšiť spoluprácu nielen spravodajských služieb v Európe, ale aj medzi Európou a USA či Kanadou, i medzi spravodajskými službami a políciou.
V súvislosti s terorizmom a zahraničnými bojovníkmi zabrániť voľnému pohybu týchto ľudí v schengenskom priestore.
Identifikovať ľudí v Európe, ktorí sa rozhodnú vycestovať do USA, ale je to aj naopak, sledovanie podozrivých ľudí je nesmierne dôležité.
Diagnóz je naozaj veľa a viac je otáznikov a diagnóz ako odpovedí.
Ani jednej z výziev nie je možné čeliť na úrovni jednotlivých štátov, potrebujeme spoločné európske riešenie.
GLOBSEC pripravuje iniciatívu s názvom Päť bodov na záchranu Európy a v spolupráci s európskymi think-tankami ju predstaví na jar 2017.

To všetko si uvedomili počas intenzívnych debát najväčšie európske mozgy, ako nazval účastníkov Tatra samitu 2016 zakladateľ GLOBSECu Róbert Vass, a existuje teda nádej, že prídu lepšie časy, keďže záchrana sa blíži – najneskôr na budúci rok, keď opäť niečo geniálne mozgy vyprodukujú k potešeniu všetkých Európanov.

Riešenia na dosah roky

Eurobyrokrati, ich lokaji v národných vládach, štedro financované mimovládky a think-tanky s vyhovujúcou systémovou agendou pochopili po rokoch konfliktov, kríz, napätia a zlyhaní ako na vec a pripravujú akčný plán spásy, ozdravenia a reštartovania v duchu demokratických princípov. Každý rok sa zídu pri rôznych príležitostiach a vraj upracú za sebou, čo sami vytvorili, k čomu prispeli, čo obhajovali a o čom klamali. Veď oni nič, to tí extrémisti a nezodpovední populisti, či alternatívne – konšpiračné médiá, ktoré už roky upozorňujú na to všetko, k čomu bystré euromozočky v Bratislave dospeli.

Stačí, aby tí, ktorí sa zrazu začali zamýšľať nad východiskami a riešeniami krízovej situácie na exkluzívnych samitoch, prestali podporovať americké geostrategické avantúry, vojny, prevraty, farebné revolúcie, umelé vyvolávanie ekonomických kríz, presadzovanie záujmov korporácií a Nového svetového poriadku, multi-kulti projekty, pokusy v duchu sociálneho inžinierstva a všetko ospravedlňovať v mene transatlantických väzieb a neoliberálnej demokracie. Menej klamstva, viac zodpovednosti, menej taktizovania a viac skutočného záujmu o osud Európy, krajín a nevyvolených občanov, etník a spoločenstiev. Nahradiť frázy zmysluplnými činmi, i keď z toho neplynú mimoriadne materiálne výhody – to bude fuška pre samitových organizátorov i účastníkov.

http://www.protiprud.sk/politika/2071.htm