VÝZVA EXPERTOV – PRÍMERIE, DEESKALÁCIA, POLITICKÉ RIEŠENIE

Americkí, európski a ruskí experti, členovia European Leadership Network, zverejnili spoločné vyhlásenie, v ktorom vyzývajú na prímerie, deeskaláciu a politické riešenie konfliktu na Ukrajine.

Toto vyhlásenie nebolo pre European Leadership Network jednoduché, keďže sa boríme s najväčšími otrasmi v európskom bezpečnostnom prostredí za posledných 30 rokov. Sme hrdí na to, že sme celoeurópskou organizáciou, ktorej členmi sú Ukrajinci a Rusi spolu s partnermi z takmer všetkých krajín Európy.

Naši ukrajinskí členovia pochopiteľne neboli ochotní podpísať toto vyhlásenie bez toho, aby v ňom bolo uvedené, že prímerie bude podmienené úplným stiahnutím sa Ruska. Okrem toho členovia z viacerých krajín odmietli podpísať čokoľvek, čo neodsudzuje ruskú inváziu a výslovne nezdôrazňuje právo všetkých štátov na bezpečnosť, suverenitu a nezávislosť.

Iní sa však domnievali, že spoločná výzva Európanov, Rusov a Američanov vysiela dôležitý signál, že medzi ľuďmi dobrej vôle je stále možné nájsť aspoň nejaký spoločný základ, na ktorom by sa dalo stavať v euroatlantickom spoločenstve bezpečnostnej politiky, a že okamžité prímerie je len nevyhnutným prvým krokom na oveľa dlhšej ceste. Preto sme usúdili, že toto spoločné vyhlásenie si zaslúži byť uverejnené.

Zoznam signatárov: https://www.europeanleadershipnetwork.org/group-statement/the-expert-dialogue-on-nato-russia-risk-reduction-a-joint-appeal-for-a-ceasefire-and-risk-reduction/

****
Dialóg expertov o znižovaní rizík medzi NATO a Ruskom: spoločná výzva na prímerie a znižovanie rizík

Sme ruskí, americkí a európski experti, ktorí sú členmi Dialógu o znížení vojenských rizík medzi Ruskom a NATO v Európe. Vyjadrujeme svoje maximálne znepokojenie nad najväčšou krízou na európskom kontinente od druhej svetovej vojny a vyzývame na prijatie nasledujúcich naliehavých opatrení:

Všetky strany by mali okamžite a bezpodmienečne súhlasiť s prímerím, prijať koordinované opatrenia na deeskaláciu situácie a rokovať o politickom riešení.

Mala by sa nadviazať spolupráca v oblasti naliehavých humanitárnych aspektov situácie v konfliktných oblastiach.

Všetky zúčastnené strany musia preukázať najvyššiu mieru zodpovednosti a zdržanlivosti v otázkach týkajúcich sa jadrových zbraní, zdržať sa hrozivej jadrovej rétoriky a akcií a rešpektovať nejadrový štatút štátov, ktoré nemajú jadrové zbrane. Mali by sa obnoviť rusko-americké rokovania o strategickej stabilite.

Mali by sa dohodnúť ďalšie opatrenia na predchádzanie vojenským incidentom medzi USA/NATO a Ruskom a na nadviazanie priamych kontaktov medzi armádami Ruska a USA/NATO.

European Leadership Network je nezávislá, nestranná, celoeurópska sieť viac ako 300 bývalých, súčasných a budúcich európskych lídrov, ktorí pracujú na poskytovaní praktických a realistických riešení politických a bezpečnostných výziev.

https://www.europeanleadershipnetwork.org/group-statement/the-expert-dialogue-on-nato-russia-risk-reduction-a-joint-appeal-for-a-ceasefire-and-risk-reduction/

https://casopisargument.cz/?p=41300