BYŤ, ČI NEBYŤ KONTRARIÁN?!

Kontrarián (z ang. contrarian) je někdo, kdo veřejně zastává názor, který není v „intelektuálně-silových složkách společnosti“ populární, i když může být mainstreamový, a za který může být a zpravidla je penalizován, a to bez ohledu na to, zda na něm „něco je“, prostě z principu.

Prohibované se pochopitelně s dobou mění, někdy dokonce až k preskribovanému, obojí je ovšem špatně. Následující seznam názorů a postojů slouží k tomu, aby čtenář sám sebe na škále současné nekorektnosti zařadil. Kromě toho může být užitečný jako diagnostická pomůcka společnosti, která trpí psychickou variantou nemoci motýlích křídel. Položky jsou seřazeny na škále bolestivosti.

1. BRONZOVÁ LIGA

1,Pro legalizaci eutanazie.
2,Antivaxerství (v prvním období).
3,Skeptický postoj k Green Dealu.
4,Proti EU.
5,Negativní postoj k omezování veřejné diskuse, tedy cenzuře.

2. STŘÍBRNÁ LIGA

A. Konzervatismus a vlastenectví (v širokém smyslu):

1,proti islámu,
2,proti (nelegální) migraci,
3,proti LGBT+,
4,proti nucené diversitě a kvótám,
5,pro Babiš, Okamura & Trump,
6,preference vlastní (etnické) skupiny.

B. Problematizování narativu rusko-ukrajinské války.

3. ZLATÁ LIGA

1, Názor, že mezi rasami / etnickými skupinami existují genetické rozdíly ovlivňující např. inteligenci a osobnost.
2, Eugenika – názor, že někteří lidé by neměli mít děti, protože mají „špatné geny“ (např. psychopatie, nízké IQ).

4. DIAMANTOVÁ LIGA

Chápání příčin antisemitismu – vedle osobní psychopatologie – také jako boje o zdroje, reakce na judaismus jako evoluční skupinovou strategii (vyšší inteligence Židů, etnický nepotismus, etnocentrismus a latentní rasismus).

Tedy témata, která – přestože zásadní – se v Roš Chodeš, neobjeví ani nedopatřením.

Skóre kontrariánství

Dotazník je možné číselně vyhodnotit tak, že pořadové číslo se vynásobí počtem položek, se kterými čtenář souhlasí, např. pokud má kritický vztah k islámu a LGBT+ komunitě, získá 4 body (2 x 1 + 2 x 1), pokud boduje v obou položkách „zlaté ligy“, získá 6 bodů (2 x 3).

Maximální počet bodů je 28 bodů, autor článku získal 27 bodů (Babiš a Trump jen skutečně na zapřenou, antivaxerství mu ale uniklo, nobody’s perfect). Bodování není ideální:

a) některé položky se příliš kryjí,

b) rozdíly mezi sousedícími kategoriemi jsou často více než jeden bod,

ale přesto to základní obrázek může dát. Kolik bodů může mít takový typický konformista – jeden, dva? I to je moc. Vhodné tedy i jako kádrový dotazník.

Pochopitelně je rozdíl mezi soukromým a veřejně hlásaným názorem, z toho se dá odvodit koeficient double-think, čím vyšší, tím větší chutzpe.

Kontrariánství v praxi

Poučné je podívat se tímto prizmatem na některé skupiny, které se aktivně účastní společenského diskurzu. Téma by rozhodně stálo za podrobnější analýzu a zpracování, zde jen první přiblížení.

Novináři, veřejnoprávní média & vysoké školy (humanitního zaměření)

Zde je i bronzová liga velkým problémem, v jiných oblastech tolik protěžovaná diversita a názorová pluralita prakticky neexistuje, vybočení je trestáno, pokud je systémové, tak ztrátou místa.

Veřejní intelektuálové

Cílek, Höschl, oba Klausové, S. Komárek – jen výjimečně a spíše nedopatřením si kopnou ve stříbrné lize, pak následuje bleskový návrat do relativně bezpečných vod bronzové, odkud vedou „válku proti lžím a manipulacím“; dobře chápou meze možného, i proto to někteří z nich tak daleko dotáhli.

Poznámka

Cílka zde zařazuji z nouze, vlastně do skupiny „charakterově“ nepatří, ale nenapadlo mě, kam jinam ho dát.

Disent

Drulák, Hampl, Kechlibar, Konvička, Kuras, Matocha, Okamura – celkem přirozeně a suverénně hrají stříbrnou ligu, ale dál se neodváží, i když si jistě o mnohých věcech myslí své, cena je prostě příliš vysoká.

Ovšem jinde to není lepší, od lidí z tzv. intellectual dark web (např. Sam Harris, Dougles Murray, Richard Dawkins, Jordan Peterson a Ben Shapiro), přestože přísahají na vědu a racionalitu, neuslyšíme o možných rasových rozdílech ani slovo, přičemž je to téma, které v analýze – pokud by měla být skutečně objektivní – velké části současných politických debat není možné pominout.

Obecněji – aby člověk zaujal, musí mít trochu odlišný a provokativní názor, ale zároveň nesmí překročit meze pevnosti a pružnosti.

Hlasy ze záhrobí

Na závěr námět pro fanoušky alternativní historie – jaké názory by měli myslitelé a politici dob minulých?

Autor: Petr Bakalář

https://deliandiver.org/2023/05/kolikrat-jsi-hitlerem.html#more-10854656