DELENIE REALITY A DAVOVÁ HYPNÓZA OVIEC

To, čeho jsme právě svědky, je dělení naší reality a lidstva na dvě skupiny. Nikdo nebude ušetřen toho, aby se neprojevil, a svým postojem se automaticky nezařadil „nalevo čí napravo“. Tentokrát nebude existovat žádná střední cesta. Gausova křivka četností zcela změní svůj charakter a to tak, že rozdělí množinu lidí pouze na dvě kategorie. Tentokrát nebude existovat žádné napovídání, kličkování a váhání s odpovědí. Automaticky a definitivně se ukáže, jak na tom ve skutečnosti jsme, koho posloucháme, čím se řídíme a tudíž kam patříme, jestli jsme „odmaturovali a postupujeme výše nebo nějaký ten život ještě budeme muset prožít v podobné realitě jako je tato, než pochopíme a opět přijmeme zákony přírody, Vesmíru, lidství a také nezbytnost používat za všech okolností své svědomí a ctít jeho nadřazenost jako základní hybnou sílu.

Lidské svědomí je základ, na který teprve můžeme věšet, jako ozdoby na vánoční stromeček, všechno ostatní, ať už je to jakákoliv dovednost, technická vyspělost, technologie či úspěšnost a bohatství. Nyní také dochází i na bilický text, který nás naléhavě nabádá: „Prosím mluvte jasně – ano, ano nebo ne, ne“. Náš postoj definitivně ukáže, kdo je kdo, a kdo kam patří. Test lidství, který nyní právě všichni podstupujeme je jasný, průhledný a spravedlivý, možná se bude někomu zdát krutý, ale každý člověk nahromadil v tomto i v minulých životech obrovské množství podnětů a dostatek zkušeností, aby dnes mohl obstát ve zkoušce, pokud chce vývojově postoupit výše.

O co se tady vlastně hraje? Skutečně o moc, hraje se o to nejcennější, o nic míň, než o naši skutečnou podstatu – lidskou duši. „Zkoušející“ se vás tady velmi nenápadně a skrytě ptá, kam až jste ochotni zajít v tomto velkém časovém „Cyklu“, který nyní končí napříč věkem. Jste nebo nejste temné bytosti, zneužívající své inteligence ve svůj prospěch na úkor ostatních bytostí svého rodu, zvířat a celé planety nebo jste bytosti, poddajné, přizpůsobivé, nekonfliktní, třeba i velmi pracovité, a tím, že jste vypnuly své svědomí a intuici jste se staly také temnými spolupachateli? Sem pomalu padají všichni ti pasivní, mlčenliví a plebejsky podřídiví učitelé, ředitelé, zdravotníci, lékaři, politici, pracovníci médií, umělci, kteří umlčeli svoje svědomí a pasívně přihlížejí jak se naše děti, budoucí naděj lidstva, dusí v rouškách a učí se po vzoru svých pedagogů být mlčenlivými otroky. Tak postupně a plíživě přechází z kategorie „Člověk“ či „ovce“ do kategorie „temná bytost“.

Pokud nazveme věci pravým jménem, musíme konstatovat, že je neomluvitelné, aby ti, kteří se chtějí nazývat lidmi tak beznadějně lidsky zklamali. Všichni ti, co se mají pečlivě v nejrůznějších rolích a profesích starat o přestárlé lidi, mají vychovávat děti k originalitě, kreativitě a morálnímu přístupu k životu, mají pomáhat chránit své blízké a ostatní občany, mají strážit jejich zdraví a posilovat jejich imunitu, mají je pravdivě informovat a střežit transparentnost, pluralitu a pravdu jako základní pilíř lidství, mají umělecky poukazovat na vznikající zlo, mají nezištně a z celého srdce milovat sebe, své děti a vnuky, tak ti všichni to podvědomě moc dobře vědí, ale nedělají to, a tak jako lidé selhávají. Zlu je třeba neustále čelit a nelze ho jen s otrocky shrbeným hřbetem mlčenlivě a bez jakékoliv odmítavé reakce přijímat.

Komu všichni ti otevření i skrytí přisluhovači zla a nelidskosti naslouchají? Už dávno neposlouchají vnitřní hlas svého srdce, své intuici, svého svědomí a svého vyššího duchovního „Já“, ani nenaslouchají božskému, vesmírnému, vyššímu vědomí. Jejich morální, materialistické a prospěchářské ústupky a jejich vypěstovaná otrocká mentalita je postupně (na základě jejich svobodné volby) odpojovala od vertikálně směřované komunikace, až nakonec tato komunikace ustala úplně a tyto bytosti, ale už stěží můžeme říci lidé, již začaly komunikovat jen horizontálně, což je komunikace zvířat a všech pouze materialisticky zaměřených bytostí (jídlo, pití, sex, hromadění, zábava). Člověka od zvířete totiž odlišuje jeho schopnost vertikální komunikace. Pokud ale odpojí své vědomí a duši od vertikálního napojení na vyšší vědomí a „Zdroj“, zákonitě tuto roli převezme „matrixový temný vysílač“, mainstreamové televizní a rozhlasové vysílaní nebo nebezpečná „Umělá inteligence“ se svou protilidskou a protibiologickou agendou „transhumanismu“. Toto vysvětluje proč tolik „vzdělaných a vysoce inteligentních lidí už neslyší ani svůj vnitřní hlas, ani božské „instrukce“, dokonce ani svůj pud sebezáchovy a nechávají se ovakcínovat a schvalují nošení hadru na puse, přestože na ně všechno poplašně červeně bliká a doslova na ně hulákají nejrůznější varovné signály.

Tito lidé už dávno přestali důvěřovat sami sobě, své intuici, božskému hlasu a i hlasu svého těla posedávají nedočkavě u televize, aby se dozvěděli jaká je „skutečnost a pravda“, sedí hodiny v čekárnách, aby jim lékařská mafie sdělila, zda jsou nemocní či zdraví a jestli je „něco nebolí“, chodí do kostela, aby jim někdo tlumočil, co si přeje „Bůh“ aby byli „spaseni a případně jim ostatní autority a „vzdělávací systém“ nebo reklama řeknou, co je správně a co špatně.

Stručně a jasně, „odmaturovat“ mohou jen ti, co ctí své svědomí, zůstali sami sebou, nemají otrockou mysl a nejsou „pilnými blbci“, kteří podlézavě a ustrašeně slouží zlu a nelidskosti oblečenému do hávu současné „vyspělé“ západní společnosti!

Autor: Ota Veselý

http://www.nwoo.org/2021/07/18/tak-kam-doleva-nebo-doprava/

————————————————————————————
Od doby, co mě úplně a nadobro přešlo přesvědčování ovcí, jsem se hlouběji začal zabývat analýzou jejich myšlení. Jak je možné podlehnout tak průhledné lži, i když má daná ovce všechny kognitivní funkce v pořádku, IQ vyšší než 100 a dokonce i nějaký ten titul. Když jsem ještě přednášel o psychologii marketingu, jako jednu z hlavních strategii jsem uváděl využití autorit – buď odborných, nebo laických (celebrity). Docházím postupně k názoru, že davová hypnóza s tečkou se projevuje zejména u jedinců, kteří snadno podléhají autoritám a mají v ně bezmeznou a iracionální důvěru (a to často selektivně na základě confirmation bias – tj. za autority cyklicky považuji jen ty, které jim potvrzují jejich názor, ty co mají jiný názor šmahem zavrhnou jako konspirátory, a to bez sebemenšího ohledu na jejich titul, odborné vzdělání nebo reálnou zkušenost).

K tomu se přidává fenomén narcismu (tak skvělý člověk jako já přece nemůže jen tak zemřít, co by si svět počal), obsedantně kompulzivní porucha (neustálé nošení roušky i po vakcinaci, koupání se v dezinfekci) a hypochondrie. Nakonec pak strach z vnitřního obviňování se za případnou smrt, kterou by způsobili svým nejbližším nebo širšímu okoli, kdyby podobné rituály neabsolvovali, což je opět výraz kognitivní disonance – jedním dechem dodávají, že jejich odborníci vědí a mají pravdu, ti ale zase jasně říkají, že „nikdo nic neví“ (takže vakcina je řešení, ale zároveň vakcinovaní můžou dále šířit i dostat CVD, takze raději dále ty roušky a 2 metry, dvě vachcíny asi nestačí, tak tři, nebo možná 4 atd).

K tomu je třeba přičíst Maslowovu pyramidu hodnot – lidé nejvíc touží nikoli po penězích, ale po uznání. Pokud převládne názor, že tečka je správná věc, oni se stávají součástí těch správných a je jim tleskáno. Už jsou dost dobře vytrénovaní progresivistickymi sociálními bodíky – tzn už automaticky nepoužívají slova jako negr nebo buzerant, teď se jen pro zmenu fotí na Insta a píšou si hashtag „holka na Phizeru“ ovšem anglicky, aby to bylo in. Jedna se o tzv social signalling, cesky masturbace nad svým dobročlověčenstvím. Touha po uznání je u těchto jedinců silnější než pud sebezachovy. Proto i lidé, kteří skončili na vozíku ihned po aplikaci vakcíny, dále vybízejí ostatní, ať se tím nenechají odradit. Je to stejné, jako když bílou dívku znásilní gang z jiné kulturní oblasti, ale ona nepřizná jejich identitu, protože nebude podporovat rasismus.

Autor:Roman Moskowsky

http://www.nwoo.org/2021/07/14/davova-hypnoza-ovci/