DEMOKRACIA STRÁCA DÔVERU

Dôvera verejnosti vo vlády, ktoré riadia svetové demokracie, klesla na nové minimá v súvislosti s ich prístupom k pandémii a uprostred rozšíreného pocitu ekonomického pesimizmu, ukázal globálny prieskum.

Prieskum Edelman Trust Barometer, ktorý už dve desaťročia zisťuje dôveru tisícov ľudí vo vlády, médiá, podniky a mimovládne organizácie, ukázal, že v niekoľkých autokratických štátoch, najmä v Číne, sa skóre naopak zvýšilo.

Vyzdvihol tiež, že podniky si vďaka svojej úlohe pri vývoji vakcín a prispôsobovaní pracovných a maloobchodných postupov udržali celosvetovo vysokú úroveň dôvery, aj keď s výhradami k ich záväzkom k sociálnej spravodlivosti.

„Naozaj sme zaznamenali kolaps dôvery v demokracie,“ povedal Richard Edelman, ktorého komunikačná skupina Edelman zverejnila prieskum na vzorke viac ako 36 000 respondentov v 28 krajinách, ktorí boli oslovení v období od 1. do 24. novembra minulého roka.

Dodal, že existuje vysoká miera obáv zo straty pracovných miest v súvislosti s pandémiou alebo automatizáciou.

Dôveru verejnosti za posledný rok najviac stratili inštitúcie v Nemecku, a to o 7 bodov na 46 bodov, v Austrálii na 53 bodov (-6), v Holandsku na 57 bodov (-6), v Južnej Kórei na 42 bodov (-5) a v Spojených štátoch na 43 bodov (-5).

Naopak, dôvera verejnosti v inštitúcie v Číne dosiahla 83 % (nárast o 11 bodov), v Spojených arabských emirátoch 76 % (+9) a v Thajsku 66 % (+5).

Prieskum naznačil, že bilióny dolárov, ktoré najbohatšie krajiny sveta vynaložili na podporu svojich ekonomík v čase pandémie, nedokázali vzbudiť trvalý pocit dôvery.

V Japonsku len 15 % ľudí verí, že sa oni a ich rodiny budú mať o päť rokov lepšie, pričom väčšina ostatných demokratických krajín sa v tejto otázke pohybuje v rozmedzí 20 – 40 %.

Ale v Číne boli takmer dve tretiny optimistické, pokiaľ ide o ich ekonomickú situáciu, a 80 % Indov verilo, že sa budú mať o päť rokov lepšie.

Spoločnosť Edelman uviedla, že vyššia úroveň dôvery verejnosti v Číne súvisí nielen s ekonomickým vnímaním, ale aj s väčším pocitom predvídateľnosti čínskej politiky, v neposlednom rade v oblasti pandémie.

„Myslím si, že existuje súlad medzi tým, čo sa robí, a tým, čo sa hovorí… Mali lepší COVID ako napríklad USA.“

Podľa sledovania pandémie agentúrou Reuters Spojené štáty v súčasnosti vedú vo svete v priemernom dennom počte hlásených nových úmrtí, zatiaľ čo Čína už niekoľko mesiacov pravidelne nehlásila žiadne nové úmrtia, pretože presadzuje prísnu politiku „nulovej COVID“.

Výsledky najnovšieho prieskumu spoločnosti Edelman sú v súlade s jej zisteniami z posledných rokov, ktoré mapujú rastúce rozčarovanie z kapitalizmu, politického vedenia a médií.

Obavy z „falošných správ“ boli tentoraz na historickom maxime, pričom tri štvrtiny respondentov na celom svete sa obávajú, že sa „používajú ako zbraň“. Spomedzi spoločenských obáv sa zmena klímy dostala hneď za stratu zamestnania ako hlavná obava.

Ťarcha očakávaní vedúcich predstaviteľov podnikov zostáva veľká, pričom výrazná väčšina respondentov uviedla, že nakupuje tovar, prijíma pracovné ponuky a investuje do podnikov v súlade so svojím presvedčením a hodnotami.

Približne dve pätiny však tiež uviedli, že podniky nerobia dosť pre riešenie zmeny klímy, hospodárskej nerovnosti a rekvalifikácie pracovnej sily.

https://www.reuters.com/business/autocracies-outdo-democracies-public-trust-survey-2022-01-18/