DEVIANTNÝ VÝMYSEL 10 000 GENDEROV

Jednou z nejpozoruhodnějších vlastností levice je její schopnost přivodit hluboké a často i nesmírně ničivé společenské změny jen pomocí slov. Její umné využití vymyšlených nebo novým, podvratným významem obdařených termínů jako rasismus nebo rovnost způsobil Západu většího škody, než o jakých si mohla Rudá armáda zdát. Mezi největší a nejškodlivější majstrštyky levice pak nepochybně patří slovo gender.

„Gender“ je slovo odvozené z latinského „genus“ – rod, druh, skupina. Až do roku 1955 se (v angličtině) užívalo výhradně k popisu gramatických kategorií v jazycích, jež přiřazují rod objektům, které nemají zjevné pohlaví. Tehdy se ale psycholog, sexuolog a horký uchazeč o titul nejzlotřilejšího a nejškodlivějšího kulturního marxisty 20. století John Money rozhodl tento termín využít, aby s jeho pomocí vytvořil terminologické rozlišení mezi biologickým pohlavím a pohlavím (genderem) coby společenskou úlohou.

Money byl velmi produktivní tvůrce a šiřitel verbálního i společenského jedu. Jako jeden z prvních se vědecky zabýval psychologií sexuální fluidity a tím, jak společenský konstrukt „genderu“ působí na jednotlivce. Přišel s označením parafilie, které mělo nahradit zavedenou perverzi a místo sexuální preference začal užívat sexuální orientace – přitažlivost podle něj totiž nemusela nutně být volní záležitostí. Byl rozhodným zastáncem teorie tabula rasa i operací ke změně pohlaví už v raném věku. Jednou z mnoha „hvězdných chvil“ jeho kariéry bylo doporučení, že po katastrofálně zpackané obřízce by se mělo přistoupit k operativní změně pohlaví u nemluvněte jménem David Reimer. Soudil totiž, že by mělo být možné vychovat ho jako děvče a této úloze ho uvyknout. Po dovršení patnáctého roku se ale Reimer vrátil k životu jako muž a zanedlouho poté si vzal život.

Moneyho práce zůstávala až do 70. let známá v podstatě jen v okruhu levicových akademiků a sexuálních deviantů, dokud nezačala koncept odlišnosti mezi biologickým pohlavím a společensky konstruovaným genderem hlásat i feministická teorie, podle které je lidská přirozenost v podstatě neutrální a na pohlaví založená sociální rozlišení jsou vytvářena arbitrárně.

Jakmile však dekonstruktivistický koncept genderu přijala za vlastní mainstreamová levice, začal rychle bobtnat, až fakticky nahradil pohlaví, přestože označuje něco úplně jiného. Pohlaví je nesporná biologická klasifikace s právě dvěma možnostmi, zatímco gender je kompletně vymyšlený levicový výtvor, naprosto subjektivní, který může znamenat cokoliv, co si zrovna umanete.

Jestliže je váš gender podmíněn chováním, a nikoliv vašimi vrozenými fyzickými charakteristikami, co vám brání v tom si gender libovolně vybrat? A pokud staré obnošené kategorie žena a muž dostatečně nevystihují vaší úžasnou odlišnost, proč si nepřimyslet svůj vlastní gender?

Jistá vysokým verbálním IQ disponující skupina tak jen pomocí proměny terminologie naprosto podkopala pojetí mužského a ženského pohlaví, základ života všech obratlovců, o lidské společnosti nemluvě. A pokud dokáží podrýt něco tak fundamentálního jako dvě pohlaví, dokáží zřejmě zničit cokoliv.

Skutečnost, že existují jen dvě pohlaví, ale desítky údajných genderů, je – nebo by alespoň být měla – konečným důkazem, že pohlaví a gender není totéž. První označuje biologickou kategorii, druhé pak mentální cvičení v mysl obluzujících marxistických blábolech. Kdyby byl koncept genderu bezpečně sekvestrován v blázinci, kterým je levý okraj intelektuálního spektra, nebyl to větší problém. Tím se však stává, jakmile začne prorůstat do každodenního užívání a tam stále více vytlačovat a nahrazovat pohlaví. Mnohým více vyhovuje pro svou výraznější politickou korektnost, někteří prudérnější lidé, často Američané, zase bývají choulostiví na slovo pohlaví, které považují za tak trochu neslušné kvůli jeho vztahu k pohlavnímu aktu.

Užíváte-li slovo gender, vědomky či nevědomky kapitulujete před kulturně marxistickým dekonstruktivistickým světonázorem. Když vám tak levičák řekne, že existuje 10 000 genderů a člověk může patřit k jednomu ráno a k jinému večer, má vlastně objektivně pravdu. Nemáte mu čím vzdorovat, protože slovo gender postrádá jakýkoliv zásadní význam: jen popisuje subjektivní, a proto nepoznatelné a neměřitelné pocity daného člověka.

Pokud by ale levičák chtěl něco podobného tvrdit o pohlaví, nevyvratitelné biologické kategorii a řádnému termínu, snadno jeho argument zničíte pomocí faktů a dat. Nikdy se tak nepouštějte do debat o genderu. Vždy reagujte termínem pohlaví. Na slovech záleží. Levice nemůže vyhrát debatu vedenou fakticky přesnými slovy, proto neustále přichází s pojmy novými a nesmyslnými.

Autor: Gentleman Jim Crow

http://nwioqeqkdf.blogspot.com/2018/09/the-scourge-of-gender.html

https://deliandiver.org/2018/09/pohroma-jmenem-gender.html