F. NIETZSCHE VŽDY AKTUÁLNY

„Protivná nezdržanlivosť, nejaká krivá závistlivosť, bezohľadná hašterivosť – tieto tri rysy po všetky časy spoločne vyznačovali vlastný typus luzy.“

Velmi mnoho se dosáhne už tím, podaří-li se konečně vypěstovat u velkého množství onen pocit, že se nesmějí všeho dotýkat; že jsou svaté prožitky, před nimiž musejí sundat boty a odtáhnout nečistou ruku – to je takřka nejvyšší vystupňování jejich lidskosti. Naopak na takzvaných vzdělancích, ctitelích „moderních idejí“, nepůsobí nic tak odpudivě jako jejich nedostatek studu, jejich pohodlná drzost oka a ruky, s níž se do všeho pletou, vše olizují a ohmatávají; a je možné, že se dnes v lidu, v nízkém lidu, zejména mezi sedláky, stále ještě vyskytuje víc relativní vznešenosti vkusu a taktní úcty než u duchovního polosvěta čtenářů novin, u vzdělanců.

F. Nietzsche: Mimo dobro a zlo

http://www.velikepoledne.wbs.cz/F-Nietzsche-Mimo-dobro-a-zlo.html