G.FRIEDMAN – PROGNÓZA DO ROKU 2040

V tomto pohľade na nasledujúcich 19 rokov predpovedáme niekoľko významných zmien a narušenie globálnej štruktúry, ktoré tu zhrnieme. Jednou skutočnosťou, ktorá sa však nezmení, je pozícia Spojených štátov ako jedinej globálnej mocnosti. Počas nasledujúcich 19 rokov prijmú novú stratégiu na udržanie moci za čo najnižšie náklady.

Táto stratégia bude pripomínať izolacionizmus v tom zmysle, že USA nebudú vo významnej miere zatiahnuté do regionálnych vojenských konfliktov. USA budú podporovať svojich spojencov zásobovaním, výcvikom a určitou leteckou silou, avšak budú skôr tlmiť regionálne problémy v Európe, na Blízkom východe a v Ázii, než sa priamo a násilne angažovať. To sa ukáže ako rozumná stratégia a pomôže USA udržať si globálnu dominantnosť.

EURÓPA

V Európe sa Európska únia ako inštitúcia rozpadne alebo sa nanovo definuje ako skromnejšia obchodná zóna zahŕňajúca menšiu časť kontinentu. Súčasná štruktúra voľného obchodu je neudržateľná, pretože jej členovia, najmä Nemecko, sa stali príliš závislými od vývozu. Táto závislosť spôsobuje, že tieto ekonomiky sú mimoriadne zraniteľné voči výkyvom dopytu mimo ich vlastných hraníc. Nemecko je najzraniteľnejšou krajinou a v dôsledku nevyhnutných výkyvov na vývoznom trhu zažije hospodársky úpadok. V dôsledku toho bude Nemecko do roku 2040 druhoradou mocnosťou v Európe. Ostatné krajiny západnej Európy budú ovplyvnené jeho poklesom, čo povedie k tomu, že stredná Európa, a najmä Poľsko, sa stane hlavnou aktívnou mocnosťou.

RUSKO

Rusko bude naďalej trpieť dôsledkami relatívne nízkych cien ropy. Príjmy z tejto komodity sa využívali na udržanie vnútornej súdržnosti. Keďže tieto príjmy sú teraz značne vyčerpané, Rusko sa do roku 2040 zmení na konfederáciu alebo sa dokonca rozdrobí na separatistické časti. Budúcnosť ruských jadrových zbraní sa stane kľúčovou strategickou otázkou, keď dôjde k tejto decentralizácii.

ÁZIA

V Ázii sa s pokračujúcim poklesom konkurencieschopnosti Číny na vývoznom trhu stane vysoká nezamestnanosť významnou výzvou pre čínskeho prezidenta. Režim sa pokúsi prežiť zostupnú špirálu ekonomiky tým, že utiahne svoju moc a skĺzne späť k diktatúre. Regionálne rozdiely v Číne sú však príliš rozsiahle a diktatúra ich len tak ľahko nepotlačí. Do roku 2040 preto v Číne nastane návrat k regionalizmu, ktorý budú sprevádzať nepokoje. S oslabením Číny vznikne vo východnej Ázii mocenské vákuum, ktoré vyplní Japonsko. Do roku 2040 sa Japonsko so svojou obrovskou ekonomikou a značným vojenským potenciálom stane vedúcou východoázijskou mocnosťou.

BLÍZKY VÝCHOD

Na Blízkom východe nepredpokladáme definitívny koniec alebo potlačenie islamského extrémizmu. Naopak, je pravdepodobné, že sa opäť objaví a rozšíri svoje územie. Turecko a Irán sú jedinými regionálnymi aktérmi, ktorí sú schopní čeliť islamským extrémistickým skupinám, a Irán to pravdepodobne neurobí žiadnym zásadným spôsobom. Vzhľadom na územné ambície týchto skupín obnoviť kalifát sa Turecko bude musieť vojensky angažovať na ochranu svojich hraníc. Keďže Turecko posilňuje svoju vojenskú a hospodársku silu, tento vývoj v skutočnosti prinesie návrat Osmanskej ríše, čo Turecko do roku 2040 opäť posunie do pozície dominantnej regionálnej mocnosti.

Ak to zhrnieme, dominantnou témou, ktorú vidíme v priebehu nasledujúcich 19 rokov, je rastúci rozvrat v Európe a Ázii. V Severnej Amerike očakávame dlhšie trvajúcu stabilitu, pričom súperi USA sa budú snažiť posilniť svoje pozície v Latinskej Amerike. Napriek rastúcej nestabilite v Eurázii očakávame aj vznik troch regionálnych mocností: Japonsko, Turecko a Poľsko. Tieto krajiny budú na inak roztrieštenej východnej pologuli vyčnievať.


Geopolitické budúcnosti
https://geopoliticalfutures.com
Organizáciu Geopolitical Futures (GPF) založil v roku 2015 George Friedman, medzinárodný stratég a autor kníh The Storm Before the Calm a The Next 100 Years. GPF je neideologická, analyzuje svet a predpovedá budúcnosť pomocou geopolitiky: politických, ekonomických, vojenských a geografických dimenzií v základoch štátu.

https://geopoliticalfutures.com/the-road-to-2040-a-summary-of-the-forecast/