MYSLITE ZA SEBA!

„Nenechajte sa tyranizovať verejnou mienkou,“ napísalo v otvorenom liste študentom 26 profesorov z troch vrcholových amerických univerzít Harvard, Princeton a Yale.

Iniciátorom listu zverejneného 29. augusta bol katolícky profesor ústavného práva Robert P. George z Princetonu. Je reakciou na rozmáhajúce sa problémy na amerických univerzitných kampusoch, kde študenti odmietajú diskutovať s opačnými názormi, protestujú voči prednáškam externistov, ak sa ich témou „cítia urazení“ (na vysokej škole v Middlebury došlo aj k fyzickému útoku voči prednášajúcemu a k zraneniu profesorky, ktorá ho sprevádzala), či organizujú odstraňovanie symbolov a sôch, ak nie sú v súlade s prevažujúcou ľavicovou kultúrou.

Niekoľko myšlienok a rád pre našich (a všetkých) študentov

Ako vyučujúci na Princetone, Harvarde a Yale máme niekoľko nápadov a myšlienok, s ktorými by sme sa radi podelili so študentmi vstupujúcimi cez brány vysokých škôl. Naše rady sa dajú zúžiť do troch slov:

Myslite za seba.

Teraz to môže znieť jednoducho. Ale ako možno na vysokej škole zistíte, myslieť za seba môže byť výzvou. Vždy to závisí od sebadisciplíny a v súčasných dňoch si to vyžaduje aj dávku odvahy.

V dnešnej klíme je veľmi pohodlné nechať formovať svoje názory dominantným prúdom vo vašom akademickom prostredí alebo širšou akademickou kultúrou. Nebezpečenstvo, ktorému dnes čelí každý študent alebo člen fakulty, je upadnutie do zlozvyku konformizmu vedúceho ku skupinovému mysleniu.

Nebezpečenstvo, ktorému dnes čelí každý študent, je upadnutie do zlozvyku konformizmu vedúceho ku skupinovému mysleniu. Nerobte to. Myslite za seba.
Zdieľať

Na mnohých univerzitách sa deje to, čo John Stuart Mill nazýval „tyraniou verejnej mienky“. Študenti sú viac ako len odrádzaní od toho, aby spochybňovali prevažujúce názory o morálke, politike a pri ďalších otázkach. Vedie to k predpokladu, že len bigot alebo podivín by ich mohol spochybňovať.

Keďže nikto nechce byť bigotom alebo podivínom, najľahšou a najlenivejšou cestou je splynúť s univerzitnou pravovernosťou.

Nerobte to. Myslite za seba.

Myslieť za seba znamená spochybňovať dominantné myšlienky, aj keď ostatní trvajú na tom, aby sa s nimi zaobchádzalo ako s nespochybniteľnými. Znamená to rozhodovať sa pre to, čomu má človek veriť, nie podľa toho, či je to konformné k populárnym názorom, ale tak, že sa človek vystaví ťažkostiam, aby preskúmal a poctivo zvážil najsilnejšie argumenty na všetkých stranách sporu – vrátane argumentov pre také pozície, na ktoré ostatní zlorečia či sa ich snažia stigmatizovať, či proti takým pozíciám, pri ktorých ostatní nechcú kritické skúmanie pripustiť.

Láska k pravde a túžba dospieť k nej by vás mali motivovať k mysleniu za seba. Ústrednou úlohou vysokoškolského vzdelávania je hľadanie pravdy, získavanie skúseností a nadobúdanie zručností nevyhnutných k tomu, aby sa človek stal celoživotným hľadačom pravdy. Otvorenosť mysle, kritické myslenie a diskusia sú základmi v objavovaní pravdy. Navyše, sú našimi najlepšími protilátkami proti bigotnosti.

Otvorenosť mysle, kritické myslenie a diskusia sú základmi v objavovaní pravdy. Navyše, sú našimi najlepšími protilátkami proti bigotnosti.
Zdieľať

Prvá definícia slova „bigot“, akú ponúka slovník Merriam-Webster, je osoba, „ktorá je tvrdohlavo alebo netolerantne verná svojim vlastným názorom a predsudkom“. Otvoreného výskumu a širokej diskusie sa musia obávať iba tí ľudia, ktorí sú skutočnými bigotmi, vrátane tých v akademickom prostredí a v širšej spoločnosti, ktorí sa usilujú brániť hegemóniu svojich názorov tvrdením, že samotné spochybňovanie tých názorov je bigotné.

Nenechajte sa tyranizovať verejnou mienkou. Nenechajte sa uzavrieť do miestnosti plnej ozvien. Či už nakoniec odmietnete nejaký názor alebo si ho osvojíte, uistite sa, že váš postoj stojí na kritickom posúdení argumentov súperiacich pozícií.

Myslite za seba.

Veľa šťastia na vysokej škole!

Paul Bloom, profesor psychológie, Yale University
Elizabeth Bogan, odborná vyučujúca ekonómie, Princeton University
Nicholas Christakis, profesor spoločenských a prírodných vied, Yale University
Carlos Eire, profesor histórie a náboženských štúdií, Yale University
Maria E. Garlock, profesor občianskeho a environmentálneho inžinierstva a spoluriaditeľ programu architektúry a inžinierstva, Princeton University
David Gelernter, profesor výpočtových vied, Yale University
Robert P. George, profesor ústavného práva a riaditeľ programu Jamesa Madisona o amerických ideáloch a inštitúciách, Princeton University
Mary Ann Glendon, profesorka práva, Harvard University
William Happer, emeritný profesor fyziky, Princeton University
Martha Himmelfarb, profesorka náboženstva, Princeton University
Robert Hollander, emeritný profesor európskej literatúry a francúzskeho a talianskeho jazyka, Princeton University
Joshua Katz, profesor humanitných vied, Princeton University
Thomas P. Kelly, profesor filozofie, Princeton University
Sergiu Klainerman, profesor matematiky, Princeton University
Jon Levenson, profesor židovských štúdií, Harvard University
John B. Londregan, profesor medzinárodnej politiky, Princeton University
Uwe Reinhardt, profesor politickej ekonómie a verejných záležitostí, Princeton University
Michael A. Reynolds, profesor blízkovýchodných štúdií, Princeton University
Jacqueline C. Rivers, vyučujúca sociológie a afrických a afroamerických štúdií, Harvard University
Ignacio Rodriguez-Iturbe, profesor občianskeho a environmentálneho inžinierstva, Princeton University
Harvey S. Rosen, profesor ekonómie a obchodnej politiky, Princeton University
Marta Tienda, profesorka demografických štúdií, sociológie a verejných záležitostí, Woodrow Wilson School; riaditeľka programu stredoamerických štúdií, Princeton University
Noël Valis, profesorka španielskeho jazyka, Yale University
Tyler VanderWeele, profesor epidemiológie a bioštatistiky a riaditeľ programu integračných znalostí a ľudského rozvoja, Harvard University
Adrian Vermeule, profesor ústavného práva, Harvard University
Keith E. Whittington, profesor politických vied, Princeton University

https://www.postoj.sk/26560/myslite-za-seba-napisali-studentom-profesori-z-americkych-top-univerzit