Beseda so študentmi (24.3.2014)

V pondelok 24. marca 2014 sa Ľubo Huďo stretol so študentmi Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. Témou prednášky boli mocenské hry v geopolitike a pozícia Ruska.