NOVÁ KNIHA O LIBIOTIZME

Nová kniha Ľuba Huďa – Obkľúčený/í libiotmi
https://www.youtube.com/watch?v=sOSPwB7cI4Y