PROTIPRÚD – FRAŠKA ZVANÁ VEREJNOPRÁVNOSŤ

Fraška zvaná verejnoprávnosť: V RTVS je všetko v poriadku. Komisie nič neodhalili a potvrdili nepoškvrnenosť spravodajstva. Partička mediálnych presstitútov a politických prostitútok neprekvapila

Ľubomír Huďo v kauze sprofanovaného televízneho spravodajstva predpokladal, že kontrolné komisie nič neodhalia a tak sa aj stalo

Koncesionárski platcovia môžu pokojne spávať a s plnou dôverou sledovať na obrazovkách svojich televíznych prijímačov alebo na monitoroch počítačov tzv. verejnoprávne spravodajstvo, pretože je čisté ako ľalia. Nie je poplatné politickým záujmom vyvolených, nik ho neovplyvňuje a verne slúži verejnosti s cieľom objektívne a nadstranícky informovať o dianí doma i vo svete. Ak tomu nechcete uveriť, tak si prečítajte závery dvoch vyšetrovacích komisií, ktoré sa zaoberali kauzou Lipšicove stádo a skompromitovaný šéf spravodajstva Lukáš Diko, toho času na nútenom pracovnom voľne.

Nadštandardné, mimoriadne priateľské vzťahy politikov, redakčných šéfov a novinárov a ich spoločné úsilie robiť z divákov dôverčivých hlupáčikov len potvrdili verejné tajomstvo o účelovom „bratstve“ zapredaných a vypočítavých oportunistov, pre ktorých sú klamstvo a manipulácia tak prirodzené, ako pre iných dýchanie.

Zahráme sa na vyšetrovanie

Vlani v októbri vzbudila mimoriadnu pozornosť stránka lipsicovestado.info, ktorá medzitým zmizla, znova sa objavila a opätovne zmizla z internetu. Išlo o vulgárnu a práve preto aj mimoriadne otvorenú debatu medzi presstitútmi, politickými figúrkami a ich poskokmi,

koho protežovať, koho odstaviť a v akom duchu informovať naivnú masu divákov. Svedčili o o tom esemesky a e-maily medzi šéfom spravodajstva Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Lukášom Dikom a bývalým novinárom, hovorcom ministra vnútra a v súčasnosti poslancom NR SR Gáborom Grendelom (OĽaNO-NOVA), pričom ústrednú postavu obdivovaného guru zohrával bývalý minister spravodlivosti, minister vnútra a vicepremiér, neskôr poslanec za OĽaNO-NOVA Daniel Lipšic (písali sme o tom TU).

Možné ovplyvňovanie spravodajstva RTVS bolo témou tlačovej konferencie 19. októbra minulého roku. Medializovaná kauza sa týkala štyroch pracovníkov RTVS, vrátane šéfa jej spravodajstva Lukáša Dika. Kompetentní sa okázalo rozhodli zamyslieť nad tým, či v prípade medializovanej komunikácie opozičného politika Gábora Grendela (OĽaNO-NOVA) a novinárov RTVS mohlo dôjsť k ovplyvneniu spravodajstva verejnoprávneho vysielateľa.

Rada RTVS zasadla týždeň po medializácii kauzy, kedy aj uznesením zriadila Kontrolnú komisiu Rady RTVS, na čele ktorej stál podpredseda rady Martin Kákoš. Komisiu na interné preskúmanie zriadil následne aj generálny riaditeľ RTVS Václav Mika a viedol ju vedúci vydania televízneho spravodajstva RTVS Juraj Fellegi. Interné skúmanie teda viedol človek, ktorého preverovaný šéf spravodajstva dosadil do lukratívnej funkcie cenzora s nadštandardným platovým ohodnotením, oddaný plniť akékoľvek príkazy a nariadenia svojho kamaráta, názorového spriaznenca a chlebodarcu. Človek, ktorý vnímal redaktorov ako poslušné nástroje na vytváranie takého skresleného obrazu o dianí doma i v zahraničí, aký lahodil oku a uchu Lukáška (Dika) a Jurka (Fellegiho).

Zažil som ich na vlastnej koži a viem, čo sú to za tipy tzv. novinárov – slúžili by komunistom, maoistom, polpotovcom, strane, kapitálu, trhu i mimozemšťanom, hlavne, že platia a majú sa ako prasce v žite.

No a tak obe komisie, Rady STV i riaditeľa Vaša Miku (prepojeného s Dikom už od pôsobenia v Lauderovej TV Markíza) vyšetrovali, skúmali, pátrali a odhalili veľké… nič. Aké prekvapenie? Veď Vašo, Lukáš a Juraj majú také zázemie, že budú na svojich teplých miestečkách až do najnovších čistiek v rámci RTVS, teda s nástupom ďalšieho riaditeľa, ktorého budú poslanci vyberať v auguste tohto roku.


Všetko je O. K.

Na zasadnutí Rady RTVS predložili obe komisie svoje záverečné správy. Juraj Fellegi k správe zo strany RTVS uviedol: „Komisia na objasnenie nestrannosti spravodajstva preskúmala funkčnosť redakčného systému tvorby a editovania spravodajstva v redakciách ako celku v sledovanom období. Na základe preskúmaných informácií komisia konštatovala, že rámce, ktoré určujú fungovanie redakčného systému v redakciách, sú vytvorené tak, aby spravodajstvo RTVS a jeho výstupy boli nestranné, nezaujaté a nezávislé. Redakčný systém zodpovedá bežným štandardom v obdobných mediálnych organizáciách na Slovensku aj v zahraničí, je nastavený tak, aby sa predišlo možnosti ktorejkoľvek osobe manipulovať so spravodajstvom a spravodajskými výstupmi redakcií.“ Svojho podriadeného doplnil ešte generálny riaditeľ : „Návrh opatrení má posilniť redakčný systém spravodajských redakcií v televízii aj rozhlase. To, čo navrhujem, má v konečnom dôsledku posilniť všetky programové služby z hľadiska integrity a potenciálnych vonkajších zásahov do integrity.“

Stanovisko Komisie Rady STV vyjadril Martin Kákoš: „Kontrolná komisia Rady RTVS bola v celom procese preverovania informovaná o jednotlivých krokoch prostredníctvom reportov po každom zasadnutí komisie RTVS. Zo záverečnej správy Komisie RTVS vyplýva, že v prešetrovaných obdobiach neutralita spravodajstva v prospech politickej strany NOVA resp. OĽaNO-NOVA ovplyvnená nebola, a že v skúmaných prípadoch komisia nezistila nijaké porušenie princípov nezaujatosti a nezávislosti. Kontrolná komisia Rady RTVS konštatuje, že zistenia Komisie RTVS sú podložené korektným vyhodnotením dostupných údajov a materiálov. Sekcii spravodajstva odporúča Komisia Rady RTVS vypracovať ucelený metodický materiál opatrení, ktoré vylúčia akúkoľvek ingerenciu do nezávislosti redaktorov.“

A do tretice ešte veľavravná bodka za heroickým výkonom členov komisií, ktoré už väčšiu dávku formalizmu, lokajstva a biedneho predstavenia ani nemohli predviesť. Postaral sa o ňu Igor Gallo, predseda Rady STV, konštatovaním na základe predložených správ: „Rada RTVS vzala na vedomie záverečnú správu Kontrolnej komisie Rady RTVS a záverečnú správu Komisie na interné preskúmanie redakčných výstupov v súvislosti s obvineniami zamestnancov sekcie spravodajstva, športu a publicistiky RTVS z možného nadržiavania konkrétnej politickej strane. Schvaľuje opatrenia na zabezpečenie objektivity a nestrannosti spravodajských a publicistických relácií, odporúča generálnemu riaditeľovi RTVS uložiť vedeniu Sekcie spravodajstva, športu a publicistiky RTVS vypracovať ucelený záväzný metodický postup, ktorý vylúči akúkoľvek ingerenciu do nezávislosti redaktorov a možnosť ovplyvňovania spravodajstva v prospech ktorejkoľvek politickej strany či záujmovej skupiny. Rada zároveň žiada GR RTVS, aby súčasťou rámcovej správy o plnení programovej služby na rokovaniach Rady RTVS bola aj sumarizačná správa o činnosti Sekcie spravodajstva v dohodnutej štruktúre. Rada RTVS zintenzívni monitorovaciu činnosť v oblasti spravodajstva, športu a publicistiky RTVS a prostredníctvom svojich spravodajcov ju na zasadnutiach bude pravidelne vyhodnocovať.“

Takže sa prijmú opatrenia, bude sa monitorovať, vyhodnocovať a karavána mediálneho ohlupovania, propagandy a demagógie pôjde ďalej, ako keby sa nechumelilo, veď sa ani nechumelí… A šéf spravodajstva sa vracia na miesto činu, keďže generálny riaditeľ, jeho kamarát Vašo, je s ním aj naďalej spokojný: „Vzhľadom na závery správy komisie konštatujem, že zanikajú dôvody, pre ktoré ma Lukáš Diko požiadal o pracovné voľno.“

Šup s tým do parlamentu

Záverečnú správu Kontrolnej komisie rady RTVS a záverečnú správu Komisie na interné preskúmanie redakčných výstupov RTVS dostane Výbor pre kultúru a médiá Národnej rady SR. Politici sú zasa ďalším článkom, ktorý by mohol, ale i nemusel nechať kauzu vyhniť. To by tiež neprekvapilo, pokiaľ sa nezmení pravo – ľavá politická garnitúra s tradíciou ovládať a prispôsobovať si verejnoprávnosť slovenského rozhlasu i televízie podľa vlastných predstáv za aktívnej účasti poslušných redaktorov už s vrodenou autocenzúrou.

Peter Tóth, bývalý novinár a riaditeľ sekcie vnútorného spravodajstva SIS, v súvislosti s novinárskym Lipšicovým stádom uviedol, že novinári spolupracujú s politikmi už dlhé roky. Novinári tiež rozhodujú o tom, kto bude mať prístup do médií. Počas spolupráce s politikmi sa rozhoduje aj o tom, ako sa bude písať a hovoriť o iných politikoch: „A takto to funguje nielen v súkromných médiách, ale, ako to vyplýva z uverejnených komunikácií, aj vo verejnoprávnej RTVS.“ Upozornil, že zoznam novinárov na portáli Lipšicove stádo nie je len čriedou neškodných ovečiek: „Je to sila, v moci ktorej je manipulácia s verejnou mienkou. Zverejnenie tejto skrytej siete na internete je síce pre zdravie verejného života prospešné, ale veľa sa toho v spôsobe fungovania slovenských médií nezmení. Prinajmenšom v médiách hlavného prúdu.“

Portál Lipšicove stádo si už neprečítame, komisie Rady STV i RTVS si z verejnosti vystrelili, čo by sa teda malo zmeniť? Veď je všetko O. K.

http://www.protiprud.sk/politika/2186.htm