PROTIPRÚD – REVOLÚCIA NA OBZORE?

Slovenská spoločenská atmosféra: sklamanie a radikalizovanie. Nezáleží na tom, či vládne pravica alebo ľavica. Dominuje korupcia a protekcionizmus. Na obzore revolučné zvrhnutie vlády

Ľubomír Huďo na základe najnovších prieskumov verejnej mienky predpokladá, že systému tečie do topánok, preto priťahuje opraty

Predstavitelia systému a jeho ideologické zázemie v akademickej obci sociológov, politológov a mediálnych expertov potrebujú poznať, aké nálady panujú v spoločnosti a pripraviť tak adekvátne opatrenia. Tí, ktorí disponujú mocou spolu s armádou prisluhovačov, pohodlne vegetujúcich na systéme, napriek naštylizovanej póze demokratov a liberálov, nemienia i dobrovoľne opustiť svoje pozície. Demokratické princípy a táraniny o otvorenej spoločnosti pekne znejú, no skutočná predstava ich hlásateľov spočíva v zúrivom odhodlaní sedieť na rozhodujúcich miestach a riadiť spoločnosť na večné časy a nikdy inak, podľa vzoru toľko kritizovaných a odsudzovaných boľševikov. Zločiny komunizmu a nacizmu dôrazne odsudzujú, no v ich myslení sú zakorenené obdobné spôsoby uvažovania o vlastnej neomylnosti, výnimočnosti i a dokonalosti.

Ak to tak nechce chápať aj nimi manipulovaná masa, tak používajú stále dokonalejšie metódy spracovania mysle v kombinácii s nátlakom a zastrašovaním. Na Slovensku to už spoznávame vďaka špeciálnym súdom, špeciálnym prokurátorom, špeciálnej komisii a ideopolícii Národnej jednotke boja proti terorizmu a extrémizmu z milosti vlády, ministerstva vnútra a ministerstva spravodlivosti.

Od desiatich k piatim

Eufória z havloidných fráz a nositeľov jeho odkazu s pribúdajúcimi rokmi nastoľovania trhového diktátu a demokratúry postupne vyprchala a ľudia sú stále viac kritickejší k realite. Nepomáha porovnávanie negatív z prednovembrového obdobia zo súčasným rajom konzumu, zábavy a selfienarcizmu. Politici zlyhávajú, pravica i ľavica predvádzajú rovnaké divadielko a ich jednotnou definíciou je hrabica – hrabú a zhromažďujú majetky, pozície a výsady len pre seba, svoje rodiny, klany a stranícke aparáty.

Každý, kto kritizuje politické praktiky vlády i opozície, zahraničnopolitické smerovanie, propagandu hlavného mediálneho prúdu, prezidentskú kanceláriu, výchovno-vzdelávacie trendy v duchu multikulturalizmu a agendy LGBTI, vnucovanie modelu liberálnej demokracie a činnosť mimovládnych organizácií financovaných zo zahraničia je fašista, nácko (stúpenec nacionálneho socializmu) a extrémista. Už za zdieľania informácií alebo vyjadrenie nekompromisného a politického nekorektného postoja k udalostiam na sociálnych sieťach nasleduje šikanovanie, udávanie a nátlak v podobe uniformovaných, zakuklených i neuniformovaných ochrancov režimu.

Niekomu to môže vyhovovať, nájdu sa aj „užitoční idioti“, ktorí schvaľujú režimové kroky, no pribúda občanov, ktorí toho už majú plné zuby. Časť z nich vypisuje rozhorčene na Facebooku, na alternatívnych stránkach, iní sú ochotní ísť aj do ulíc, ďalší dusia hnev v sebe, niektorí sa pripravujú na to najhoršie, no celkovo je už dusno a hustú atmosféru možno krájať. Režim aj so svojimi kolaborantmi stále živí nádej, že udrží zatuchnuté status quo, preto vytvára nepriateľa z ruských agentov, putlerovcov, ultrapravicových extrémistov, konšpirátorov a volá po prísnych zákonoch, justičných komandách a ochrane demokracie, z ktorej všetci tí štandardní politici, tradičné politické strany, mediálny mainstream a NGO (mimovládky) vytvorili nepodarený paškvil a karikatúru skutočnej vlády ľudu. A tak tu máme prieskumy verejnej mienky, ktoré sú často skreslené podľa potrieb objednávateľa, ale aj medzi nimi vyskočí zrazu a zákonite varovanie.

Stúpajúca dezilúzia

S fungovaním demokracie na Slovensku je nespokojných 68 percent Slovákov. Naopak, spokojných so stavom demokracie je 29 percent ľudí. Ukázal to prieskum CSES a ISSP Slovensko 2016. Ide o výsledok výskumu Voličské správanie na Slovensku, ktorý je súčasťou medzinárodného projektu Porovnávacia štúdia volebných systémov (Comparative Study of Electoral Systems CSES), založeného v roku 1994 a odvtedy sa uskutočňuje v desiatkach krajín celého sveta. Ďalším je program medzinárodného komparatívneho výskumu International Social Survey Programme (ISSP).

Oľga Gyárfášová z Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave poukázala na pokles spokojnosti vo vnímaní demokracie: „V porovnaní s hodnotením respondentov z roku 2010 vidíme pokles kladných hodnotení, je tam takmer desaťpercentný prepad.“ Nadpriemerne spokojní s demokraciou na Slovensku sú voliči vládnucej strany Smer-SD, ale aj opozičnej Sme rodina, rovnako aj liberálnej opozície SaS. Spokojnosť s demokraciou vyjadrili tiež starší ľudia nad 60 rokov, obyvatelia menších obcí a ľudia so základným alebo učňovským vzdelaním.

Sociologička Gyárfášová uviedla, že aj tento prieskum potvrdil úzku súvislosť medzi mierou spokojnosti s demokraciou a hodnotením ekonomickej a sociálnej situácie. Podľa prieskumu ľudia strácajú presvedčenie o zmysluplnosti svojho hlasu vo voľbách. Percento ľudí, ktorí veria tomu, že je dôležité komu dajú hlas, lebo to robí demokraciu živým mechanizmom, klesol zo 46 percent v roku 2010 na 32 percent v roku 2016.

Podobne vyšli aj názory respondentov na otázku, či záleží na tom, kto je pri moci, či vládne ľavica alebo pravica, liberáli alebo konzervatívci, tí ktorí presadzujú alebo naopak odmietajú proeurópsku integráciu. V roku 2010 tomu pripisovalo dôležitosť 49 percent ľudí, v roku 2016 už len 37 percent. Výskum zisťoval aj postoje verejnosti k európskej integrácii. Porovnanie s výsledkami z roku 2014 poukazuje na pokles podpory ďalšej proeurópskej integrácie.

Záchrana zvonku?

Slovenská europoslankyňa Anna Záborská (KDH) si zadala internetový prieskum a respondenti sa v ňom vyjadrovali k otázke, ako môže Európa pomôcť Slovensku. Až 62,9 percenta ich uviedlo, že preferujú pomoc vo forme vyšetrovania a súdneho stíhania slovenskej korupcie nezávislými európskymi prokurátormi a súdmi. Naopak, najmenej Slovákov (6,4 %) žiadalo vytvorenie európskej federálnej vlády.

Podľa Anny Záborskej takýto výsledok ukazuje, že občania vnímajú problém korupcie ako veľmi vážny a zároveň hlboko zakorenený: „Nedôverujú domácim vyšetrovateľom a súdom, že ho dokážu riešiť a privítali by pomoc zo strany únie.“ Zároveň upozornila, že takéto riešenie by znamenalo odovzdanie ďalších kompetencií EÚ a krok smerom k federálnemu usporiadaniu Európy.

Viac ako tretina Slovákov (37,4 %) očakáva podľa prieskumu vytvorenie európskeho sociálneho modelu platného pre všetky štáty EÚ a zhruba rovnaké množstvo (36,3 %) aj väčšiu podporu vzdelávania mladých Slovákov v zahraničí. Europoslankyňa to interpretuje tak, že pri prehlbovaní spoločného trhu sa zabúdalo na prísľub sociálnej Európy.

Časť slovenskej verejnosti v dezilúzii z domácich politikov a (ne)fungovania právneho a sociálneho systému hľadá záchrancu zvonku. Nepodplatiteľní a neústupní predstavitelia spravodlivosti zo Západu majú vyčistiť slovenský právny a politický chliev? Nie u každého vyvolávajú absolútnu dôveru práve odborníci zo západoeurópskych štátov.

Typická je aj úplne odlišná tendencia – urobiť si poriadok doma, bez vonkajších zásahov odstavením doterajších sprofanovaných a skorumpovaných elít z celého spektra od liberálov po konzervatívcov, sprava doľava a naopak, bez kladenia dôrazu na ich profilovanie sa v duchu určitého politickému smeru. Rozhodujúce má byť efektívne konanie a nie nálepka odobrená zahraničnými partnermi v duchu tradičnej prezentácie v štýle ľudovci, sociálni demokrati, liberáli, či zelení bez konkrétneho prínosu k zmene nevyhovujúcich pomerov. A z toho pramení aj stupňujúce sa radikalizovanie politickej scény.

Program medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP, týkajúci sa vnímania korupcie i politikov a štátnych úradníkov na Slovensku, ukázal, že 58,7 percenta opýtaných vníma mnohých či takmer všetkých politikov ako skorumpované osoby.

Od korupcie k revolúcii

V roku 2016 bol súčasťou programu ISSP výskum zameraný na tematický modul Úloha vlády. Zistenia z neho umožnili porovnať situáciu s rokom 2008, v ktorom bol výskum zameraný na rovnaký okruh tém. V rámci tohto výskumu tak po ôsmich rokoch položili opätovne dve otázky, týkajúce sa ľudí, ktorí majú radikálne názory a chcú vládu zvrhnúť revolúciou. V prieskume odpovedali respondenti na to, či takýmto radikálom dovoliť verejné zhromaždenia, kde môžu prezentovať svoje názory a tiež, či im dovoliť knihy, v ktorých by svoje myšlienky propagovali.

Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV skonštatoval, že porovnanie odpovedí z roku 2008 s odpoveďami z aktuálneho výskumu ISSP 2016 ukazuje na pomerne zásadný posun v tolerovaní radikálov, volajúcich po revolučnom zvrhnutí vlády: „Kým v roku 2008 by len 38,2 percenta respondentov takýmto ľuďom určite alebo skôr povolilo verejné zhromaždenie, v minulom roku by to povolilo už 60,8 percenta opýtaných. Podobne, vydávanie kníh propagujúcich radikálne názory by v roku 2008 skôr alebo určite dovolilo 40,7 percenta opýtaných, no v roku 2016 až 61,2 percenta respondentov.“

Z ďalšej analýzy vyplynulo, že veľkú skupinu ľudí tolerujúcich radikalizmus a extrémizmus na verejnosti tvoria tí, ktorí sú presvedčení, že politici sú skorumpovaní. Až 49,5 percenta respondentov, ktorí sa v minuloročnom výskume vyjadrili, že takmer všetci politici sú zapletení do korupcie, by určite dovolilo radikálom organizovať verejné zhromaždenia.

Súčasní mocipáni, aj s podporou systémovej opozície, kritiku systému vnímajú výhradne ako ohrozenie Slovenska novou vlnou fašizmu a extrémizmu. Podľa premiéra Roberta Fica sú na vine aj sociálne siete bez pravidiel a zodpovednosti, mnohokrát s informáciami nezlučiteľnými s podstatou tohto štátu: „Reagovať na to slovne nestačí, treba aj represie.“ Zároveň s týmto výrokom predstavil verejnosti skupinu policajtov v kuklách, ktorí budú pracovať na problematike extrémizmu a terorizmu v takzvanej Národnej jednotke boja proti terorizmu a extrémizmu, ktorá patrí pod Národnú kriminálnu agentúru.

Kukláčov z myšlienkovej polície už teda máme k dispozícii a nasledovať budú exemplárne prípady a šírenie strachu. Na obrazovkách televízorov pôsobili odstrašujúcim dojmom a majú už za sebou aj zásah proti nebezpečnému „teroristovi“, ktorý v minulosti zdieľal na Facebooku kritický obrázok s americkou zástavou doplnenou hákovým krížom na protest proti politike Washingtonu.

Namiesto ideopolície by stačilo prestať kradnúť, tunelovať, klamať, slúžiť cudzím záujmom, začať presadzovať národnoštátne záujmy a zaujímať sa o sociálne podmienky väčšiny obyvateľov tohto štátu. No ľahšie je špicľovať, prenasledovať a zastrašovať – to totiž dokáže hocikto.

http://www.protiprud.sk/politika/2228.htm