CEZ BLM ZVÝŠIŤ CHAOS VO SVETE

Článek The Deep State has begun dismantling the American civilisational code (Deep state se začal postupně zbavovat amerického civilizačního zákoníku) poukázal na to, že kritická rasová teorie se stává ideologickým základem pro Demokratickou stranu a důsledky celého tohoto procesu jdou za hranice samotných Spojených států. Informace, která nečekaně unikla z Ministerstva zahraničí, ukazuje, že prosazování této ideologie na světové scéně je promyšleným krokem amerického politického establishmentu.

Anonymní zdroj z Ministerstva zahraničí USA sdílel na webu Human Events News elektronickou verzi dopisu, který 22. května 2021 podepsal ministr zahraničí Antony Blinken a zaslal jej všem americkým diplomatickým a konzulárním úřadům po celém světě. Tento dopis byl věnován výročí úmrtí černocha George Floyda, který zemřel během policejního zatýkání 25. května 2020. V dopise jsou předloženy následující teze:

Uplynul rok a mnoho členů mezinárodního společenství nyní uctí Floydovu památku a uvědomí si, že země musí ujít ještě dlouhou cestu, než prosadí rasovou rovnost. V předvečer 25. května vydalo Ministerstvo pokyny k používání termínů, bannerů a vlajek Black Lives Matter.

Národní a globální protesty daly vznik hnutí, které je v rozporu se systémy, zachovávajícími hluboce zaryté nerovnosti, zakořeněné v kolonialismu a útlaku rasových, kmenových, etnických a jiných menšin. Floydova vražda vyvolala mezinárodní bouřlivé protesty při hledání rasové spravedlnosti a rovnosti odstraněním systémového rasismu a ukončením policejní brutality, ovlivňující komunitu lidí barevné pleti, zejména afrického původu.

Je třeba poznamenat, že Ministerstvo zahraničí rozšířilo otázku rasové nerovnosti v USA na jakýkoli druh menšinové nerovnosti ve světě.

Jedním z prvních oficiálních kroků prezidenta Bidena byl exekutivní příkaz 13985, vydaný 20. ledna, o rasové rovnosti a podpoře sociálně slabých skupin. Tyto snahy jsou jednou z hlavních priorit domácí a zahraniční politiky vlády. Spojené státy však nemohou důvěryhodně hovořit o lidských právech v zahraničí, pokud se nebudou věnovat stejným problémům na domácí půdě.

Ministerstvo zahraničí podle všeho přesouvá svou pozornost v rámci světových záležitostí od myšlenky zachování lidských práv k otázce rasové nerovnosti a podpoře znevýhodněných komunit, mezi něž patří i LGBT (memorandum prezidenta USA ze dne 04. 02. 2021). Politické snahy Ministerstva prosazovat rasovou rovnost na podporu zájmů naší národní bezpečnosti jsou následující:

Partnerství s podobně smýšlejícími státy a zainteresovanými subjekty občanské společnosti za účelem obrany proti dezinformacím, propagandě a intenzivnímu zhoubnému vlivu státních a nestátních subjektů, které zasévají rasové neshody mezi komunitami a podkopávají demokratické normy.

Prosazování demokratických principů, boj proti korupci, větší přístup ke spravedlnosti prostřednictvím reformního úsilí a zvyšování povědomí o rozšíření a následcích diskriminace členů rasových, etnických a sociálně slabých skupin.
Boj proti násilí a diskriminaci členů rasových, etnických a jiných znevýhodněných komunit.

Budování koalic s podobně smýšlejícími národy a zapojení mezinárodních organizací do boje proti systémovému rasismu a diskriminaci, které by měly zahrnovat rychlé a významné reakce na porušování lidských práv a nedodržování rasových, etnických a dalších běžných záležitostí ohledně rasové rovnosti v multilaterálním systému.

Zvyšující se snahy, které mají zajistit pravidelnou angažovanost federální vlády USA se zahraničními vládami, občany, občanskou společností a soukromým sektorem, mají podporovat respektování lidských práv členů rasových, etnických a jiných znevýhodněných skupin.

Umožnit místním hnutím prosazovat lidská práva členů rasových, etnických a jiných znevýhodněných komunit prostřednictvím úsilí, které posílí kapacitu občanské společnosti.

USA chtějí vytvořit nové politické spojenectví, které má prosazovat rasovou rovnost na podporu zájmů národní bezpečnosti. Samozřejmě je třeba poznamenat, že podle této myšlenky budou takovéto koalice okamžitě reagovat na všechny typy porušování, které samy identifikují a vyhodnotí. Osobně bych položil tuto otázku: „Znamená taková rychlá reakce kobercové bombardování?“

Dále je v dopise uvedena rada pro diplomaty, jak používat slovník BLM a jak podávat zprávy o výročí vraždy George Floyda, a jsou zde uvedeny příslušné odkazy na literaturu pro přípravu tiskových zpráv. Rovněž je zde poznamenáno, že Ministerstvo zahraničí podporuje používání termínu „black lives matter“ v obsahu zpráv, projevů a dalších diplomatických kontaktů se zahraničním publikem za účelem podpory rasové rovnosti.

Důrazně se doporučuje, aby se v příspěvcích plně využívaly zdroje a mezirezortní nástroje Ministerstva zahraničí kvůli snahám o dosažení politických cílů – prosazovat rasovou spravedlnost a podporovat znevýhodněné komunity – a to během celého roku, se zvláštním zaměřením na 25. května a během června připomenutí 17. června a méně známých rasově motivovaných útoků, jako byl např. masakr v Tulse, jehož 100. výročí si připomeneme ve dnech 31. 5. – 1. 6. 2021.

Oddělení pro styk s veřejností by měla používat programy Úřadu pro vzdělávání a kulturu při Ministerstvu zahraničí a ubírat se tímto směrem.

Je nutné spolupracovat s koordinátory absolventů vysokých škol a přilákat tak sítě absolventů a současných studentů na výměnných pobytech v USA a dalších zemích; vést otevřené rozhovory s cílovým publikem za pomoci filmů o rasové inkluzivitě, zaštítěných Úřadem pro vzdělávání a kulturu při Ministerstvu zahraničí.

Je důležité nadále plánovat další akce, činnosti a sdělování poselství, aby se tím demonstrovalo odhodlání vlády USA a úsilí amerických komunit překonat rasismus, mimo jiné uznáním historických událostí a tragédií a jejich trvalého dopadu v současnosti.

Soudě podle těchto pokynů Ministerstvo zahraničí přikládá značnou pozornost práci s veřejností v těch zemích, kde se nacházejí americké diplomatické a konzulární úřady, s cílem prosazovat ideologii rasové rovnosti a zjevně s úmyslem věnovat péči problematice historických tragédií pro každou konkrétní zemi.

Na základě výše uvedeného lze říci, že americká Demokratická strana skutečně převzala ideologický základ BLM jako státní a hodlá jej prosazovat na mezinárodní úrovni. USA a jejich spojenci budou nezávisle určovat předmět a rozsah diskriminace jakékoli menšiny na světě a budou vyvíjet tlak na země, které se dostanou do křížku s jejich zájmy. Zasévání svárů a neshod ve společnosti v nepřátelské zemi se zaměřením na menšiny – to je pro Spojené státy poměrně účinný způsob, jak zvýšit chaos ve světě, aby samy zůstaly ostrůvkem stability.

https://russtrat.ru/en/analytics_/29-may-2021-0007-4438

https://russtrat.ru/en/analytics_/9-may-2021-0010-4162


http://www.zvedavec.org/komentare/2021/06/8746-washington-bude-propagovat-myslenky-blm-po-celem-svete.htm