DEMOKRATÚRA A STRACH Z MYŠLIENOK

Greg Johnson měl (2. listopadu 2019) promluvit na konferenci Scandza Forum, které se koná v norském Oslu. V uplynulých dnech proběhla na sociálních sítích kampaň norské Antify, cílící na Skandzu jako takovou a Grega především – prý podporuje terorismus a je proto hrozbou bezpečnosti země, což je ještě absurdnější ve světle Gregových opakovaně vyjádřených a veřejně dostupných odsudků teroristických aktů.

Přesto se však informace zjevně dostala k norským úřadům a Greg Johnson byl tak ještě před zahájením konference zatčen jako ohrožení norské národní bezpečnosti. Podle policie bude Greg deportován, jelikož ho však drží v izolaci, tak dosud s jistotou nevíme, kde se nyní nachází. Velmi pravděpodobně ho však budou držet ve vazbě, než se jim podaří zajistit mu místo v letadle pryč z Norska. Tak to nedávno proběhlo v případě Jareda Taylora i dalších ideozločinců. Konference však probíhá podle plánu a žádný další z řečníků ani účastníků zadržen nebyl. Následuje prohlášení, které Greg Johnson předložil v reakci na obvinění ještě před svým zatčením.

Greg Johnson reaguje na obvinění

[Online deník] Filter Nyheter se v souvislosti s plánovanou konferencí Scandza Forum v Oslu snaží zabránit mému vstupu do Norska. Zosnovali proto proti mně lživou kampaň, kterou dále šíří prostřednictvím sociálních sítí.

Podle Filter Nyheter obhajuji násilí coby politický nástroj. Opak je však pravdou. Vytrvale totiž násilí i terorismus odsuzuji – a vlastně nevím o nikom, kdo by vystupoval proti pravicovému terorismu tak jednoznačně a rozhodně jako já. Na letošní švédské konferenci Scandza Forum jsem dokonce celý svůj projev věnoval odsudku zla terorismu, spolu s nespočtem svých článků a esejí. Nikdy jsem nevyjádřil souhlas ani podporu Breivikovým zločinům. Mí odpůrci tak vytrženě z kontextu citují úryvky z článku, v němž Breivikovy činy rozhodně nijak neschvaluji. Zamýšlel jsem se tam nad Breivikovým vlastním zdůvodněním jeho zločinů. Proto se momentálně intenzivně zabýváme eventualitou právních kroků proti Filter Nyheter.

Následuje výběr z mých článků proti pravicovému terorismu:

Against White Nationalist Terrorism
Understanding the El Paso Walmart Massacre
Understanding the Halle Synagogue & Kebab Shop Shootings
Author of The White Nationalist Manifesto Blames Trump for El Paso shooting
Understanding the New Zealand Mosque Massacre
Understanding the Sikh Temple Massacre
Understanding the Pittsburgh Synagogue Massacre
Understanding the Charleston Church Massacre
Understanding the Poway Synagogue Shooting
Understanding the Quebec Mosque Massacre
On the Necessity of a New Right

Jako další důvod, proč by mi měl být odepřen vstup do Norska, zmiňuje „bezpečnostní expert“ Filter Nyheter, že Severské hnutí odporu zveřejnilo na svém webu odkaz na stránky konference. Tato skupina však nemá a nikdy neměla se Scandza Forum nic společného a organizátorovi konference o údajné „propagaci“, o níž Filter Nyheter mluví, není nic známo. Možná, že kdybych bez jejich vědomí umístil na svůj web odkaz na Filter Nyheter, nesměli by překročit hranice jeho lidé?

Greg Johnson, doktor filozofie a autor

https://www.counter-currents.com/2019/11/greg-johnson-arrested-in-norway-for-thoughtcrime/

https://deliandiver.org/2019/11/greg-johnson-zatcen-v-norsku-za-ideozlocin.html#more-125574

Jared Taylor

Znemožnili a zakázali mi vstup do evropských zemí a zítra mám být deportován

29. března 2019, Curych

Drazí přátelé ve Stockholmu, Turku i po celém světě.

S lítostí vám musím oznámit, že se nebudu moci zúčastnit ani stockholmského Scandza Forum ani konference Awakening ve finském Turku, kam jsem byl pozván jako řečník. Když jsem totiž dnes přistál v Curychu, kde jsem měl přestoupit na navazující let do Stockholmu, sdělili mi švýcarští celníci, že mám až do roku 2021 zakázaný vstup do Evropy. Tuto noc strávím na letišti a zítra mám pak být deportován.

Policistka z pasové kontroly na curyšském letišti už mi orazila pas a gestem mě poslala k navazujícímu letu do Švédska, jen aby si mě z ničeho nic zavolala zpátky. Podívala se na monitor svého počítače a řekla mi, abych chvíli počkal. Důvod mi nesdělila. Za několik minut přišel její kolega a oznámil mi, že Polsko vydalo nařízení, na jehož základě nesmím vstoupit ani do jedné z 26 zemí Schengenské zóny.

Poláci podle něj důvod zápovědi neudali. Zeptal se mě proto, čeho jsem to dopustil. Odvětil jsem, že otevřeně mluvím o imigraci a někomu v Polsku se to zjevně nelíbilo. „To ze mě nejspíš dělá politického zločince,“ dodal jsem.

Policista mě nato odvedl do výslechové místnosti, kde se vyptával na mé cestovní plány. Na chvíli někam odešel, a když se vrátil, nesl si s sebou formulář, v němž jsem měl podepsat, že rozumím zákazu vstupu i deportaci zpět do Spojených států. Po chvíli čekání mi sejmul otisky prstů a vyfotil mě.

Následně mě předal muži v civilním oblečení, který mě odvedl do prázdného pokoje jako na studentských kolejích, kde strávím dnešní noc. Ne, není to vězení. Lidé si za nocleh v těchto pokojích platí asi 40 dolarů, když nestihnou svůj let. Můžu se volně pohybovat po celém terminálu, telefonovat i používat internet a dostal jsem i kupon na jídlo, který má platit následujících 12 hodin. Policista si však ponechal můj pas, který mi vydá až při nástupu na palubu letu do Ameriky.

A čeho že jsem se to dopustil v Polsku? Loni v září jsem měl několik projevů před varšavskými nacionalisty. Celá věc se povedla natolik, že mě v únoru pozvali do Litvy a Estonska vystoupit na konferencích. Vrátil jsem se i do Polska a hovořil v Lublin a znovu ve Varšavě. Jednalo se o akce jen pro zvané, polská policie o nich ovšem věděla. Oznámili pořadatelům, že pokud poruším některé z polských zákonů proti šíření nenávisti, budou se za to zodpovídat. Podle jejich slov prý „rozšiřuji totalitární ideologii“.

V obou městech došlo ke změně místa konání, protože pořadatelé nechtěli, aby akci narušil příchod policie. Obě přednášky se povedly a ve Varšavě jsem také poskytnul rozhovor dvěma televizím. Po odletu z Polska jsem celou záležitost považoval za uzavřenou, zjevně mylně. Moji polští přátelé už mi slíbili, že se pokusí zjistit důvod zákazu a pokusí se dosáhnout jeho zrušení.

Co k tomu polské úřady vedlo? Nejsem totiž zrovna Lenin nebo Trocký, kteří někde v Paříži plánují zažehnout celý Západ plameny revoluce. Chci, aby Polsko zůstalo takové, jaké je: hrdá a věčná domovina polského národa. Mé naděje pro Polsko se nijak neliší od drtivé většiny Poláků a vlastně ani představ vládnoucího režimu. Nejsem pro Polsko ohrožením, ale jeho přítelem a obdivovatelem.

Před třemi lety, ještě když byla ministryní vnitra, jsem dostal dopis od Theresy Mayové. Označila v něm mé názory odpudivými a za dostatečný důvod nedovolit mi vstup do její země. Británie je zemí mých předků, mojí řeči i milovaných autorů – a nyní se tam nesmím vrátit. Byla to tvrdá rána.

Vy a já, společně s našimi evropskými bratry a sestrami, Evropu zachráníme. Zachráníme ji před každým nebezpečím, ať už přijde z kteréhokoliv koutu světa. Naším prvním a nejobtížnějším úkolem však bude zachránit ji před ní samotnou.

https://www.amren.com/commentary/2019/03/letter-from-zurich-airport/

https://deliandiver.org/2019/03/jared-taylor-dopis-z-curysskeho-letiste.html