HYSTÉRIA LIBERÁLNEJ TOTALITY

Již druhým týdnem nefunguje oficiální profil Generace Identity na sociální síti Facebook s bezmála 9000 sledujícími a také profil Generace Identity Severní Čechy s téměř 1200 fanoušky. Jistě jste si také všimli, že v předchozích týdnech zmizely ze stejné sociální sítě stránky dalších evropských poboček identitárního hnutí. Ať už se jednalo o profil původní mateřské Génération Identitaire, tak o stránku rakouské, německé, slovinské a nově také italské pobočky. V průběhu května byl ze strany Facebooku zrušen také profil úspěšného celoevropského projektu identitárních aktivistů zaměřeného na boj s masivní imigrací s názvem Defend Europe. Všechny uvedené stránky měly v součtu více než čtvrt milionu fanoušků, jejichž počet podobně jako počet aktivistů či podporovatelů v posledních týdnech výrazně rostl.

Pokud jde konkrétně o stránky české Generace Identity. Byli jsme 1. června bez jakéhokoliv bližšího vysvětlení ze strany FB upozorněni, že „porušujeme zásady komunity“. Bylo nám zároveň doporučeno dočasné pozastavení profilu a odstranění nijak nespecifikovaných „závadných“ příspěvků. Na náš dotaz, v němž jsme požadovali upřesnění, které konkrétní příspěvky měly být ty závadné a čím konkrétně jsme porušily pravidla jsme odpověď do dnešního dne nedostali, respektive dostali, ale uvedenou zřejmě automatem generovanou nic neříkající frázi: „Váš názor nám pomůže vylepšit Facebook. Děkujeme, že jste si našli čas na nahlášení.“, rozhodně za odpověď nepovažujeme. Příspěvek, který nám byl smazán – fotografie z pokojného protestu před rakouskou ambasádou proti snaze o kriminalizaci tamních identitářů rozhodně nijak závadný, protiprávní ani urážlivý nebyl.
Protože máme dostatek informací od kamarádů z jiných evropských zemí, víme, že podobně arogantně bez bližšího vysvětlení postupoval při rušení jejich mnoho let fungujících profilů.

Jelikož uvedené cenzorské kroky přišly masivně v rámci celé Evropy, po rušení hlavních celonárodních stránek následovalo rušení profilů regionálních poboček a dalších spřízněných projektů, jsme jednoznačně přesvědčeni, že se jedná o akci provedenou na politickou objednávku. Do jaké míry se jedná o hysterickou reakci chřadnoucího liberálního systému a do jaké míry o pomyslné „vrtění psem“ v moment, kdy vyšlo najevo, že nadnárodní sociální síti uniklo obrovské množství citlivých osobní údaje svých členů, necháváme na našich čtenářích.

Vzhledem k tomu, že Facebook si během let vytvořil v oblasti sociálních sítí v podstatě monopol a důležitost této komunikace dlouhodobě roste, je byť jen dočasná nefunkčnost FB profilu velkou ztrátou, nicméně máme připravenu řadu alternativních řešení.

Náš FB profil jsme na základě výše uvedeného dočasně inaktivovali a učinili kroky ke snížení možnosti jeho smazání. V brzké době můžete čekat jeho opětovné spuštění, ačkoliv jsme připraveni na to, že nás cenzoři z Facebooku bez uvedení důvodu sami ze sítě odstřihnout.

Podobně jako identitáři z ostatních evropských zemích, jsme nově založili profil na původně ruské sociální síti VKontakte. Ta dle našich informací zatím podobné nedemokratické praktiky nezavádí a je v současné době výrazně svobodnější platformou než Facebook.

http://generace-identity.cz/vyjadreni-generace-identity-k-cenzorskym-krokum-ze-strany-spolecnosti-facebook/#more-3272