NOVÁ CHARTA PROTI EUROŠTÁTU

Maďarský premiér Viktor Orbán, taliansky politik Matteo Salvini, poľský premiér Mateusz Morawiecki aj francúzska politička Marine Le Penová v liste kritizujú európsky superštát a ideologický monopol. Zároveň však chcú Úniu založenú na „židovsko-kresťanskom dedičstve“.

Európske pravicové strany urobili ďalší krok k spoločnej politickej budúcnosti. V novej deklarácii kreslia predstavu o EÚ postavenej na konzervatívnych hodnotách a suverénnych členských štátoch.

Viac sa tak vyjasňuje možná europarlamentná frakcia na pravej strane politického spektra. Tú pri spoločnom stretnutí avizovali taliansky politik Matteo Salvini, maďarský premiér Viktor Orbán a poľský predseda parlamentu Mateusz Morawiecki.

V deklarácii spojili aj Salviniho domácich oponentov a viacero menších delegácií z frakcií, ktoré spájajú konzervatívnych a pravicových politikov, označovaných aj predponou „ultra“ – Identita a demokracia (ID) a Európski konzervatívci a reformisti (ECR). V deklarácii sa k nimi pripojila aj francúzska strana Marine Le Pen alebo rakúska FPÖ.

Svoje plány na politickú budúcnosť zatiaľ nevyjasnili, prípadná frakcia spájajúca europoslancov z podpísaných strán by ale bola s 116 členmi treťou najväčšou v celej inštitúcii.

Zostávajúci europoslanci z ECR a ID by museli svoj politický domov nájsť niekde inde, prípadne zostať ako nezaradení, pretože by ich frakcie už nespĺňali požiadavky na počet členov.

Aj oponenti našli spoločnú reč

Otázka spolupráce európskych pravicových strán sa otvorila v marci, keď europoslanci z maďarskej strany Fidesz opustili najväčšiu frakciu Európskej ľudovej strany (EPP). EPP Orbánovým europoslancom členstvo pozastavila už v roku 2019 pre nesúlad so základnými hodnotami frakcie.

Orbán sa odvtedy už dvakrát stretol so Salvinim, ktorý šéfuje delegácii Ligy z ID a Morawieckym, ktorého poľskí europoslanci z Práva a Spravodlivosti tvoria veľkú časť frakcie ECR. Salvini po poslednom stretnutí avizoval vytvorenie veľkej európskej frakcie, do ktorej pozval aj členov EPP.

Osud európskych pravičiarov ale zatiaľ zviazaný nie je. Preskupenie v týchto frakciách by totiž mohlo znamenať, že druhá strana príde o minimálny počet členov na existenciu. Podľa europarlamentných pravidiel totiž musí mať frakcia aspoň 23 členov a reprezentovaná v nej musí byť aspoň štvrtina členských štátov.

Nová deklarácia, ktorú podpísalo 16 politických strán, ukazuje širokú zhodu na politických prioritách. K Salvinimu sa pripojila aj strana Bratstvo Talianska, ktorá patrí na domácej scéne k jeho oponentom. Narúša to argument o nemožnosti úplného prepojenia ECR a ID kvôli nekompatibilite týchto dvoch strán.

Židovsko-kresťanské a rodinné hodnoty

List je posadený do kontextu Konferencie o budúcnosti Európy. V rámci tej majú občania tento rok rozhodnúť o tom, akým smerom sa má EÚ uberať. Predstavitelia inštitúcii povedali, že žiadna téma nie je tabu, a že sú otvorení aj zmenám v základných zmluvách Únie.

Pravicové strany vyjadrujú svoju víziu na dvoch hlavných osách. Na tej prvej sa vymedzujú proti vytvoreniu „európskeho superštátu“ a tomu, čo považujú za postupné pripravovanie jej členov o suverenitu. Konkrétne požadujú vytvorenie „nenarušiteľných kompetencií členských štátov EÚ“ a mechanizmu na ich ochranu.

V ďalšom odseku hovoria, že Únia by mala aj naďalej prijímať rozhodnutia konsenzuálne.

„Nedávne pokusy o obídenie tejto procedúry, alebo myšlienky na jej zrušenie, sú hrozbou vylúčenia niektorých krajín z rozhodovacieho procesu,“ píše sa v deklarácii.

Dnes môže členský štát prísť o hlasovacie právo v rámci procedúry článku 7, ak v ňom dochádza k porušovaniu zásad právneho štátu. Únia vôbec prvýkrát túto procedúru spustila v prípade Poľska kvôli súdnej reforme, ktorá narúša nezávislosť judikatúry.

Na dokončenie tohto procesu ale treba jednohlasné rozhodnutie v Rade EÚ, pričom sa očakáva, že Maďarsko by Poľsko podržalo. Podobným spôsobom bývajú „vetované“ aj rozhodnutia o zahraničnej politike.

Proti ideologickému monopolu, za židovsko-kresťanské dedičstvo

Veľká časť deklarácie je tiež venovaná hodnotovým otázkam. Podpísané strany vyjadrujú obavu z toho, že „morálna hyperaktivita posledných rokov“ vytvorila nebezpečné snahy „nastoliť ideologický monopol“. Hneď v ďalšom odseku ale volajú po tom, aby bola európska spolupráca založená na „židovsko-kresťanskom dedičstve“.

Text tiež hovorí o demografickej kríze, ktorá by podľa nich mala byť zodpovedaná pro-rodinnou politikou namiesto „masovej imigrácie“.

Aj keď podoba pravicovej spolupráce v europarlamente nie je jasná, ak by sa europoslanci z podpísaných strán spojili do jednej frakcie, stali by sa treťou najväčšou politickou skupinou, za EPP a S&D.

Politická budúcnosť signatárov by sa mala viac vyjasniť na spoločnej konferencii, naplánovanej na september vo Varšave.

https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/pravicove-strany-v-europarlamente-vydali-spolocnu-deklaraciu-boli-by-tretia-najvacsia-frakcia/

Je nepřijatelné, aby „národy podléhaly byrokratické a technokratické ideologii Bruselu, který jim vnucuje pravidla ve všech oblastech každodenního života“, píše se v nové Chartě hodnot.

„Využití politických struktur a zákonů k vytvoření evropského superstátu je projevem nebezpečného sociálního inženýrství minulosti, které musí vyvolat legitimní odpor.“ To je uvedeno v „Chartě hodnot“, kterou podepsaly strany evropské pravice (mimo jiné Lega, Fratelli d’Italia, Fidesz a PiS). Text rovněž upozorňuje na „rozvoj nebezpečné tendence k nastolení ideologického monopolu“.

Jiná Evropa je možná

„Prohlášení jsme vydali v době, kdy byla zahájena Konference o budoucnosti Evropy, protože chceme, aby bylo jasné, že neexistuje jen jedna možná Evropa,“ řekla Giorgia Meloniová.

Vznik Aliance patriotů má za cíl vytvořit suverénní parlamentní skupinu, která by mohla ve Štrasburku čítat zhruba 115 poslanců a stát se tak třetí největší formací po lidovcích a sociálních demokratech. Reorganizaci suverenistického tábora umožnil odchod maďarského premiéra Orbána z Evropské lidové strany. Do té doby byl Orbán a jeho strana Fidesz spojován s Republikány bývalého prezidenta Sarkozyho a odmítal spojenectví s Marine Le Penovou. Poté, co Orbán přerušil své vazby a opustil EPP, může nyní otevřeně usilovat o spojení s Le Penovou ve Francii a Meloniovou a Salvinim v Itálii.

Cílem není zničení EU, ale její reforma

Signatáři chtějí hájit myšlenku Evropy „respektující národy a svobodné země“, ale rétorika o odchodu z Evropy nebo z eurozóny zůstala stranou. Cílem již není zničit Evropskou unii, ale „reformovat ji“ tím, že se do politické debaty vnese větší váha, a podle Marine Le Penové je „dnešní dohoda prvním krokem k vytvoření velké aliance v Evropském parlamentu“.

V prohlášení se uvádí: Jsme přesvědčeni, že spolupráce evropských národů musí být založena na tradici, úctě ke kultuře a historii evropských národů, úctě k židovsko-křesťanskému dědictví Evropy a společným hodnotám, které naše národy spojují, a nikoli na jejich ničení. Potvrzujeme své přesvědčení, že rodina je základní jednotkou našich národů.

Prorodinná politika místo masové imigrace

V době, kdy Evropa čelí vážné demografické krizi s nízkou porodností a stárnutím populace, by měl být odpovědí spíše rozvoj prorodinné politiky než masová imigrace.

Jsme přesvědčeni, že základním prostředkem k dosažení společného postoje v Unii musí zůstat konsensus. Nedávné pokusy tento postup obejít nebo myšlenky na jeho zrušení hrozí vyloučením některých zemí z jakéhokoli vlivu na rozhodování a přeměnou EU ve zvláštní formu oligarchie.

http://casopisargument.cz/?p=36781