Nové rekacie na knihu

Bolo mi jasné od začiatku, že za prevrat nesie „zodpovednosť“ niekto iný,
ako banda študentov a ujo tzv. disident Vašek Láhev (Havel).
A nevedel som si presne predstaviť na akom základe to fungovalo .
Až keď som sa dočítal ku mimovládkam, tak mi svitlo.
Môžme teda sledovať v podstate úplnú podobnosť ak nie totožnosť s tým, čo
sa teraz deje na východe alebo či už to bola Líbya , Irak …
Nastrčené mimovládne organizácie podporujúce štátny prevrat , zároveň
majúce mandát posudzovať, čo je pre daný národ najlepšie a
najdemokratickejšie .
A zároveň ich ochota doviezť nám demokraciu aj do obývačky.

Keď ste spomínali na str.106 neviditeľnú ruku trhu či to je konkrétna osoba, mocenský klan alebo organizácia, tak si myslím, že najlepšie to popísal a najviac sa priblížil súčasnosti samotný autor Adam Smith vo svojom diele Bohatstvo národov kde napísal :
„Nízko nastavené existenčné minimum , nastavuje limit pre reprodukciu chudobných ľudí, príroda si s nimi vie poradiť iba tak , že zničí ich potomstvo.“

Ide o skupinu ľudí, ktorú nazval rasa robotníkov. Ide teda o hrubý rasizmus hlboko zakorenený do základov systému a tomu sa vraví neviditeľná ruka trhu . Samozrejme existujú aj iné neviditeľné ruky , nie len trhu .

Knihu teda hodnotím známkou A+ alebo rating AAA 😀 a povedal by som, že by
mala byť v povedomí každého politológa a študenta medzinárodných vzťahov
teda aspoň tých, ktorí uvažujú nekonvenčne.

Ja som len zvedavý na svoje uplatnenie ako politológa ,ktorý neuvažuje pod
vplyvom mainstramu , tak ako vy, redaktor, asi ani ja to nebudem mať ružové,
ak sa neskloním a nepôjdem vyšliapanou cestou … čo myslíte ?

S pozdravom Rišo

Dobrý deň,
mám veľký obdiv a úctu k Vám a vašim aktivitám v oblasti informovania verejnosti o témach, ktoré nie sú z dôvodu silnej cenzúry pre bežné média prijateľné. Som rád, že sa našiel niekto, kto má snahu a odvahu otvárať verejnosti oči.
Bohužiaľ vstrebávať tieto informácie, premýšľať nad nimi a nakoniec niečo pochopiť je skoro ako odpojiť sa z matrixu. Je omnoho ľahšie odpracovať si svoje hodiny v práci, zaplatiť rôzne, bližšie nevypočítateľné dane štátu, večer si pustiť reality show a mať „čistú“ myseľ.
Zaoberať sa týmito ťažkými témami proste bolí a mám dojem že človek je potom síce uspokojený vedomím, že nie je úplná ovca, ale v princípe je nejako menej šťastný.
Vašu prácu by som preto prirovnal k práci zdravotnej sestry na onkológii. Je to práca zaslúžilá, ťažká, slabo ohodnotená a nakoniec asi veľmi smutná.
Tak ako na onkológii sa niektorí pacienti vyliečia, aj Vy občas niekomu zadubenému otvoríte oči a ukážete že sever si najlepšie nájde sám pomocou kompasu a nemusí veriť všetkému čo píšu v Novom čase.
Bohužiaľ, väčšina pacientov nakoniec zomrie, podobne ako intelekt, snaha rozmýšľať a chcelosť vôbec niečo riešiť vzhľadom k nášmu štátnemu aparátu, po aplikácii masívnej masáže mozgu mainstreamovými médiami väčšiny obyvateľstva.
Myslím, že vonku je dnes naozaj príliš sychravo a preto nechcem tento pozdrav autorovi ukončiť tak pesimisticko-morbídne . Preto dávam nádej, že podobne ako aj výskum v rámci boja proti rakovine ide vpred, tak Vám a Vašim kolegom sa nakoniec naozaj podarí otvoriť oči dostatočnému počtu ľudí v našej krásnej krajine a tým sa nakoniec podarí zvrátiť tento morálny úpadok spoločnosti, ktorý nás už mnoho rokov SMERuje do zatratenia.
A.P.