PREJAV ROBERTA F. KENNEDYHO JR. V BERLÍNE (29.8.2020)

Doma ve Spojených státech tvrdí noviny, že jsem sem přišel, abych mluvil k 5 000 nacistů. A zítra budou to samé tvrdit, že to bylo 83 až 5 000 nacistů, kteří zde byli. A když se tak podívám do davu, vidím zde opak nacistů. Vidím lidi, kteří milují demokracii, lidi, kteří chtějí otevřenou vládu, lidi, kteří chtějí vedoucí politiky, jimiž nebudou obelháváni. Nechceme řídící politiky, kteří bez uvážení nastolí nějaká omezení, jen aby dosáhli našeho ponížení, pokory.

Chceme politiky, kteří nemají žádné spojení s farma-průmyslem, kteří pracují pro nás a ne pro farma-lobby.
Chceme politiky, kteří se starají o zdraví našich dětí a ne o profit farma-lobby a o profit svůj.
A když se tak podívám do davu, vidím lidi z celé Evropy, vidím lidi všech národů, všech barev pleti, všech náboženství, vidím lidi, co se starají o lidskost, kteří jsou zde kvůli zdraví svých dětí a kvůli svobodě a demokracii.

Vlády milují pandemie.

A milují je ze stejných důvodů jako milují války.

Protože vás tímto dostanou do stavu, že mohou instalovat kontrolní mechanismy, které bychom jindy nikdy neakceptovali.

To jsou instituce a mechanizmy, vyžadují naši poddajnost.

A my mezitím už víme, že lidé jako Bill Gates, a Anthony Fauci tuto pandemii, kterou na nás teď uvalili, už desítky let plánovali a my víme mezitím, že nám neumí vysvětlit co vlastně pandemie znamená.
Ti všichni se přikrývají jen vymyšlenými čísly, abychom měli strach, vymýšlejí čísla, která my pak čteme v novinách a vidíme v televizi. a když my potom tato čísla vidíme, dostaneme jednoduše strach.

Herrmann Göring řekl ke konci války když byl dotázán, proč to lidé v Německu dělali: „ To nemá nic společného s nacismem, to se může dělat v socialismu, v komunismu, v demokracii, to je jen lidská přirozenost, my musíme jen dostat lidi do strachu a pak nás následují“.

Před 60 lety přijelJFK sem do Berlína, to byl odpor proti totalismu. A to je dnes stejné. Berlín je dnes opět čelní frontou proti totalitnímu režimu. A on řekl hrdě: „Ich bin ein Berliner“.

A my všichni zde můžeme hrdě říct: „Ich bin ein Berliner“.

A my jsme dnes opět frontou proti totalismu.

Můžu říci jednu věc: oni neudělali žádnou dobrou věc, aby ochránili lid.

Oni využili karanténu, aby sem nainstalovali 5G do našich obcí

Oni zřídili počátek pro digitální měnu a to je počátek otroctví. A tato kontrola, ta má naše chování ovlivnit.
A my vidíme, že má být všude instalováno 5G.

Televize jsou plné reklam, říkají nám, že 5G udělá náš život lepším. A oni chtějí jednoduše, abychom 5G akceptovali, protože ty si své video můžeš místo za 16 vteřin stáhnout za 6 vteřin.A oni vydávají miliardy, ne, bilióny dolarů za instalaci 5G.A to se jedná jen o monitorování a sbírání dat pro Bill Gatese a jeho přátele a ne pro nás.
S svými satelity může BG pozorovat dnes každý čtvereční centimetr.

A oni to využívají, aby nás špehovali, k rozpoznání obličejů, tyhle všechny Smart-věci – to neslouží nám, to je jen pro monitorovánía sbírání dat. Tato pandemie přišla, protože se hodila. Aby nám diktovali, co chtějí.
A oni využívají tuto pandemii k monitoringu a kontrole, aby blahobyt veškerého lidstva byl převeden na hrstku elit.
A jediné, co stojí mezi nimi a našimi dětmi, je tento dav v Berlíně. A my říkáme: my si nenecháme vzít naši svobodu, naše děti a my zachráníme naši demokracii, díky.


http://www.nwoo.org/2020/08/31/proslov-roberta-f-kennedyho-jr-na-demonstraci-v-berline-29-8-2020/

https://www.youtube.com/watch?v=U2KRUnqvrxg&feature=emb_logo