PROTIPRÚD – MINISTERSKÁ VÝROBA EXTRÉMISTOV

Ministerstvo spravodlivosti zavelilo do útoku: Ak nemáme extrémistov, tak si ich vyrobíme! Špecializovaný súd, špeciálna prokuratúra a odstrašujúce tresty. Potenciálni tyrani poľujú na nepriateľov demokracie

Ľubomír Huďo považuje úsilie ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej dosahovať rekordy v odhaľovaní rasizmu a extrémizmu za súčasť tragikomédie súčasného systému

Slovenské štatistiky ukazujú, že dlhodobo ubúda extrémistického násilia, no tento na prvý pohľad pozitívny údaj paradoxne znepokojuje bezpečnostný a justičný aparát postnovembrových budovateľov paródie na demokraciu.

Len pred týždňom sme na stránkach protiprud.sk zverejnili informáciu o postoji generálnej prokuratúry, ktorá sa, vzhľadom na absenciu extrémistického násilia v uliciach, vrhne na internet, pretože extrémistov nie je nikdy dosť do výkazov ukážkovej aktivity. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) sa nenechala zahanbiť a v štýle Johanky z Bratislavy zatrúbila na poľnicu s cieľom vylepšiť štatistiku, aby čísla boli hrozivejšie a justícia plnila úlohu záchrancov krajiny pred extrémistickou háveďou.

Nové kódexy inšpirované Bruselom

Slovenská vláda schválila novelu trestných kódexov v záujme účinnejšieho postihovania prejavov extrémizmu a rasizmu. Novela je súčasťou legislatívneho návrhu, ktorý transponuje viaceré právne záväzné akty Európskej únie do slovenského právneho poriadku. Lucia Žitňanská očakáva vďaka zmenám účinnejšie vyšetrovanie trestnej činnosti. Upozornila, že štatisticky počet trestných činov extrémizmu klesol zo 112 v roku 2012 na vlaňajších 30, čo sa môže podľa nej vnímať aj ako neúspech boja proti extrémizmu.

Ministerka spravodlivosti je presvedčená, že za týmto poklesom je skôr nižšia efektívnosť pri odhaľovaní tejto trestnej činnosti, ktorá sa presúva na internet, kde je postihovanie ťažšie. Žitňanskej chýba špecializácia sudcov na túto agendu.

Vyšetrovatelia podľa šéfky rezortu často klasifikujú takéto prípady ako priestupky, lebo nepreukážu páchateľov úmysel alebo poukazujú na údajnú nepatrnú nebezpečnosť konania. Navyše tresty, ktoré dnes páchatelia extrémistických prejavov dostávajú, nie sú pre nich nijako odstrašujúce a stráca sa teda aj preventívny účinok, ktorý je jedným zo zmyslov trestného práva, upozornila.

Aj založenie hnutia bude trestné

Namiesto 54 okresných súdov má po novom posudzovanie takejto trestnej činnosti spadať pod Špecializovaný trestný súd. Žitňanská vysvetlila, že tým je zároveň daná aj pôsobnosť Úradu špeciálnej prokuratúry. Predpokladá teda, že v týchto prípadoch bude podávať obžalobu špeciálny prokurátor.

Novela spresňuje klasifikáciu rasovo motivovaného trestného činu, kde už nebude nevyhnutná iba skutočná, ale aj domnelá príslušnosť poškodeného k niektorej rase, pôvodu atď. Ministerstvo tým reaguje na súčasnú prax, keď napríklad útočník zaútočí na občana, ktorý je pôvodom Žid alebo Róm, a v priebehu vyšetrovania sa ukáže, že napadnutý tento pôvod nemá. Skutok potom nie je klasifikovaný ako rasovo motivovaný trestný čin, hoci motivácia útočníka taká bola.

Zmena sa ďalej týka aj extrémistického materiálu, kde sa ustupuje od dikcie, podľa ktorej je extrémistický iba vtedy, ak sa dokáže jeho spojitosť s podnecovaním k nenávisti, násiliu a ďalším nežiaducim javom. Trestná bude nielen podpora a propagácia hnutia smerujúceho k potláčaniu základných práv a slobôd, ale aj založenie takéhoto hnutia.

Názorová korektnosť, alebo za mreže

Ak nemáte dosť odhalených extrémistov (no pozor, len tých z ultrapravicového spektra o cigánskom rasizme proti gadžom, islamskom radikalizme proti neveriacim psom, sionistickom povýšenectve nad gójmi (nežidmi) a ultraľavicovom násilí proti tradicionalistom nie je ani zmienka) a umiestnených do väzenia, tak to znamená neefektívnu prácu silových a justičných zložiek.

Špeciálni sudcovia a odstrašujúce tresty už naučia, čo sa patrí povedať nahlas alebo napísať a čo treba uložiť hlboko v duši a v mozgu, kedy nemožno provokovať úvahami alebo nekorektnými otázkami, či dokonca burcovať verejnosť proti klamstvám, demagógii a manipulácii smerom k odovzdanosti a bezvýhradnej poslušnosti. Nezažili sme už niečo podobné? Len ministri a inštitúcie mali iné mená, no prax bola identická, i keď pod inými symbolmi, heslami a farbami.

Ministerka – protiextrémistická Johanka z Bratislavy vníma extrémizmus len jednostranne a podľa spoločenskej objednávky. Trápi ju iba rétorika, ktorá nie je lichotivá k cigánskemu etniku a jeho dominantnému spôsobu života (napríklad negatívne ukazovatele pokiaľ ide o úroveň vzdelania, rodinné pomery, promiskuitu, výskyt chorôb, sexuálne násilie a podiel na trestnej činnosti), prípadne pozdravy z obdobia Slovenského štátu v čase druhej svetovej vojny.

Extrémizmus má totiž aj inú podobu a nie je len výlučnou záležitosťou jedného národa, jedného etnika alebo náboženského presvedčenia, či historického obdobia. To snáď fundovane posúdia sudcovia špecialisti a súdni znalci, po ktorých tak rázne volá ministerka Žitňanská. Vo svojom ťažení za spravodlivosť potvrdila, že sa rozšíri sústava znaleckých odborov a odvetví aj o osobitný odbor pre oblasť extrémizmu.

To všetko, podľa ministerky, zaklincuje Špecializovaný trestný súd, ktorý dnes rieši úkladné vraždy, mafiánske skupiny, či korupciu. Tých máme štatisticky na Slovensku dostatočné množstvo, len extrémistov nejako menej, takže hurá do toho! Žitňanskej špecialisti nám už určia, čo je extrémny prejav a kto je extrémista, cely sú už pripravené a väzenský systém sa nemôže dočkať ďalších podnájomníkov.

http://www.protiprud.sk/politika/1953.htm