RENAUD CAMUS – OBEŤ LIBERÁLNEJ TYRANIE

Francouzský spisovatel Renaud Camus byl odsouzen za kritiku imigrace k podmíněnému dvouměsíčnímu trestu odnětí svobody. Krom toho musí také jako „kompenzaci“ zaplatit dvojici protirasistických organizací 1800 eur.

Renaud Camus byl za „podněcování rasové nenávisti“ odsouzen už v roce 2014 – autor knihy Le Grand Remplacement (Velká výměna), v níž popisuje kolonizaci Francii (a Evropy obecně) islámskými migranty, tedy není, co se kontroverzí týče, žádným novicem.

Italský týdeník La Verità informoval, že známý intelektuál a spisovatel má kromě podmíněného dvouměsíčního trestu ještě zaplatit nemalou sumu peněz dvojicí „antirasistických“ organizací SOS Racisme a Licra, které byly spoluúčastníky procesu.

Podle soudu se Camus dopustil „veřejného podněcování k nenávisti nebo násilí na základě původu, etnické, národní, rasové nebo náboženské příslušnosti mluveným či psaným slovem, obrazem nebo elektronicky“.

Soudce městského soudu ve francouzském Auchu citoval Camusův projev z 9. listopadu 2017 v Colombey-les-deux Eglises na akci skupiny Conseil national de la résistance européenne (CNRE), který následně sdílel na sociálních sítích.

„Imigrace se stala invazí. Nezvratná kolonizace se rovná kolonizaci demografické, prostřednictvím výměny obyvatelstva.“

A pokračoval: „Etnická výměna, velká výměna, je tou nejdůležitější událostí v dějinách naší země, jelikož ty už s odlišným obyvatelstvem – i kdyby země snad nadále existovala – nebudou francouzskými dějinami.“

Nelze podle něj mluvit o francouzských džihádistech, neboť „pokud jsou to džihádisté, nejsou Francouzi“. Vyzval také k vytvoření Národní rady odporu a celoevropského hnutí odporu, protože se jedná o společnou věc všech evropských národů.

Zdůrazněme, že Camuse navzdory jeho přesvědčení nelze označit za následovníka Rudyarda Kiplinga a jeho konceptu „bělošského břemene“ a přesvědčení o bělošské nadřazenosti.

Podle jeho se v žádné z jeho knih nenajde jediné rasistické slovo. Nijak nespolupracuje ani s „bělošskými rasisty/supremacisty“: „Nemám s nimi nic společného. Oni se mnou však ano, protože stejně jako já vystupují proti velké výměně. Já se od nich však distancují, především pak od těch, kteří se uchylují k terorismu.

Projev uzavřel výrokem: „Jsem absolutně proti násilí.“

https://freewestmedia.com/2020/01/20/renaud-camus-given-a-two-month-suspended-sentence/

https://deliandiver.org/2020/01/renaud-camus-odsouzen-k-dvoumesicnimu-podminenemu-trestu.html#more-132262