ROZHOVOR PRE EXTRAPLUS

PRESSTITÚTI VERZUS KONŠPIRÁTORI

Ľubomír Huďo: Za IN TV nestojí nijaký mediálny magnát ani finančná skupina
Text Lenka Eremiášová, Gabriela Pastvová

Pred takmer tromi desaťročiami začínal v redakcii publicistiky Československého rozhlasu v Bratislave. Zakrátko prešiel do denníka Ľud, kde bol vedúcim zahraničnopolitického oddelenia a na rovnakej pozícii alebo ako redaktor pracoval aj v denníkoch Roľnícke noviny, Slovenský denník, Práca či Slovenská REPUBLIKA. V roku 1996 nastúpil na post redaktora zahraničnopolitického oddelenia Slovenskej televízie – v súčasnosti RTVS, kde pobudol až do novembra 2013. Jeho záujmom bolo vždy objektívne a nadstranícky informovať verejnosť, za čo sa mnohokrát dostal do konfliktov s nadriadenými a neraz si vyslúžil nálepky konšpirátor či extrémista. V súčasnosti je jednou z hlavných tvárí novej alternatívnej televízie IN TV, kde pôsobí na poste šéfredaktora spravodajstva. Novinár a publicista Ľubomír Huďo.

Vo svete médií pôsobíte takmer 30 rokov. Čo vás viedlo k tomu, aby ste zakotvili v novej nemainstreamovej televízii IN TV?

Žurnalistické skúsenosti. V mainstreamových médiách je spravodajstvo napriek snahe o objektivitu tendenčné a zavádzajúce. Práve alternatívne médiá sa snažia poskytovať vyvážené informácie, aby si divák či čitateľ vytvoril vlastný názor na základe faktov, ktoré má k dispozícii z viacerých strán.

IN TV začala vysielať v testovacom režime, verejnosť má však o tomto formáte veľmi málo informácií. O aký projekt pôjde a kedy začne vysielať v normálnom režime?

Televízia začne vysielať v najbližších týždňoch. Programová štruktúra bude obsahovať spravodajstvo, ranný magazín, dokumenty, vzdelávacie programy, zábavu, vysielanie pre deti i hrané filmy. IN TV ponúkne kvalitu aj v spolupráci s BBC či Russia Today.

V IN TV budete pôsobiť ako šéfredaktor spravodajstva. V čom sa bude líšiť od toho v komerčných televíziách?

Spravodajstvo IN TV nebude diváka usmerňovať či manipulovať, ale poskytne mu priestor pre tvorbu vlastných názorov na základe vyvážených faktov.

Aký vplyv bude mať na spravodajstvo samotné vedenie alebo majitelia IN TV?

Zmluva v rámci televízie zaisťuje, že spravodajstvo nebude podliehať tlakom spolumajiteľov. Konečnú tvár mu bude dávať Norbert Lichner a ja. Poslucháči, ktorí poznajú Slovenský vysielač, vedia, že sa tam nekládli nijaké politické medze a o tom to má byť. Vysielať treba fakty, ktoré si zaslúžia byť zverejnené, nie zastierané.

Celoplošná televízia si vyžaduje vysoké investície a aj financovanie normálneho chodu je náročné… Ako to chcete zvládať a udržať, ak hovoríte, že budete nezávislí a nebudú za vami politické strany ani finančné skupiny?

Na Slovensku už máme televízie, ktoré podliehajú tlakom finančných skupín, a ďalšia podobná by bola zbytočná. IN TV má viacerých spoluvlastníkov, nestojí však za ňou nijaký mediálny magnát ani finančná skupina.

Kto bude s vami spolupracovať v IN TV? Spoznáme nové tváre, alebo ste nakúpili ľudí z iných televízií?

Moderátorské posty obsadia ľudia známi z televíznych obrazoviek a pokiaľ ide o iných redaktorov, pôjde o nové tváre.

Čo ponúkne IN TV iné ako ostatné plnoformátové televízie?

Vyššiu kvalitu obsahu, čo sa týka dokumentárnych programov, hraných filmov a spravodajstva, vyššiu informačnú hodnotu, kultúrnu úroveň a možnosť väčšieho výberu.

Budete robiť aj politické diskusie?

Samotné spravodajstvo bude netradičné v tom, že udalosti, ktoré si to budú žiadať, budú komentovať hostia z rôzneho spektra bez obmedzení. Každý, kto má čo povedať k danej problematike, dostane priestor bez ohľadu na to, či je alebo nie je politicky korektný.

Nemyslíte si, že slovenský mediálny trh je presýtený televíziami?

Štatisticky áno, ale z hľadiska celoplošného pokrytia chýba ponuka, ktorú bude poskytovať práve IN TV.

Aká je cieľová skupina IN TV, koho mienite osloviť?

Cieľovou skupinou je uvažujúci divák, ktorý má záujem o určitú mieru vkusu.

Keďže ide o plnoformátovú televíziu, ako to bude v IN TV s reklamou?

Reklama tam, samozrejme, bude, ale určite nie v spravodajských a publicistických reláciách.

Pokiaľ ide o správy, pôjde o štandardný formát?

Formát bude štandardný, so začiatkom o 19. hodine. Zastúpenie bude mať domáce a zahraničné spravodajstvo, šport i kultúra.

Na Slovensku sú televízie, ale aj iné médiá zväčša protivládne. Aká bude z tohto hľadiska IN TV?

Spravodajstvo je poznačené jednostrannosťou a ľuďom sú podsúvané určité názory a tendenčné nálepkovanie, ktoré tam nemá čo hľadať. IN TV nebude zameraná na jeden názor, práve naopak – poskytne divákom široké spektrum informácií.

V minulosti ste sa venovali skôr zahraničnému spravodajstvu. Ako bude postavené rozloženie spravodajstva v IN TV, bude viac prevládať zahraničie alebo domáce spravodajstvo?

Podľa prieskumov je údajne zahraničná politika menej sledovaná ako domáca, a preto býva zaradená ku koncu správ. Podľa mňa je však dôležité, o akú udalosť ide. Nebudeme otrocky predraďovať veci z Bruselu či Washingtonu, radenie správ sa prispôsobí dôležitosti a významu.

Denník N a denník SME na vás nenechávajú nitku suchú a pravidelne kádrujú vašu osobu. Obviňujú vás, že ste mali blízko ku komunistom, neskôr k „náckom“ a teraz ste konšpirátor. Z čoho vyplývajú tieto tvrdenia?

Celé to vyplýva z ich strachu o informačný monopol. Ak sa niekto vymyká z ich pohľadu na svet, stáva sa extrémistom a konšpirátorom. Snažia sa ho očierniť a spochybniť, nejdú však do priamych konfrontácií, v ktorých by museli použiť rozumné argumenty.

Prečo je to tak?

Tí, ktorí majú moc a finančné prostriedky, potrebujú systém, v ktorom môžu rozhodovať a ovládať masy pod rúškom demokracie. Na druhej strane sú žurnalisti, ktorí si zabezpečujú vyšší sociálny štandard, pokiaľ sú poslušní. Lebo keď kritizujete a idete proti prúdu, žije sa vám ťažšie, a to si drvivá väčšina novinárov uvedomuje.

Máme väčšinu novinárov žoldnierov?

Na túto tému som napísal knihu Presstitúti verzus konšpirátori. Máme značnú časť presstitútov, aspoň v tých oficiálnych médiách, a máme aj novinárov, ktorí chcú ísť za svojím cieľom a nenechajú sa zlomiť. Nie každý alternatívec je však tým svetlom. Aj na jednu, aj na druhú skupinu si treba dávať pozor a skúmať informačné zdroje.

Neobávate sa, že tieto negatívne informácie poškodia IN TV?

Hovorí sa, že aj negatívna reklama je reklama, hoci ja sám toto tvrdenie nemám rád. Nedá sa však tomu zabrániť, práve preto, že žijeme v tzv. otvorenej spoločnosti. Opäť je len na informačnej úrovni ľudí, čomu uveria a čomu nie.

Myslíte si, že IN TV dokáže zmeniť zmýšľanie ľudí?

Myslenie ľudí sa postupne posúva. Keď boli kedysi diskusie tzv. mienkotvorných denníkov, vyše 70 percent ľudí schvaľovalo oficiálnu propagandu. Dnes je to už rovnomerné, dokonca sa to miestami otáča v prospech tých, ktorí nesúhlasia s oficiálnymi názormi. Je to však beh na dlhú trať, lebo zmena uvažovania sa neuskutoční zo dňa na deň.

http://www.extraplus.sk/clanok/presstituti-verzus-konspiratori