VEĽKÝ RESET VS. VEĽKÉ PREBUDENIE

Jeden z nejvýznamnějších současných ruských filozofů a politologů dneška představil 4. března 2021 v ruských médiích v pořadu Царьград. Главное (Carygrad. Glavnoje) text, který je fakticky manifestem, s názvem „Velké probuzení.“ Tento manifest během dne prakticky proletěl celou Evropou, věnoval se mu např. i italský tisk. Jedná se o definici a výzvu k Velkému probuzení jako globální protiváze již započatého pokusu o tzv. Velký reset.

Manifest začíná analýzou „Pěti bodů prince Charlese“ a koncepce „Velkého resetu“. O jaký „Reset“ jde?

Jsou to plány a přání globalistů:

ovládání myšlení obyvatelstva v globálním měřítku, zavedení cenzury v sociálních sítích a médiích ovládaných globalisty
přechod k „ekologické ekonomice“ a odmítnutí industriálních struktur Moderny, tj. veškeré soudobé ekonomiky a průmyslu
přechod lidstva do 4. ekonomické struktury, to znamená postupná záměna pracovní síly kyborgy a zavedení umělé inteligence v globálním měřítku

V tomto „novém divném světě“, který globalisté připravují, opírajíce se o USA jako nejsilnější západní mocnost, není místo ani pro Rusko, ani pro naši civilizaci, naší víru, tradice, ekonomiku, ani kulturu. Jestli to nestačí, je možné říci, že v tomto světě není vůbec místo pro člověka a lidské myšlení.

Liberálové prosazují svojí ideu „Resetu“, mluvíce přitom o svobodě (oni vždycky mluví o svobodě). Ale jaká je ta nová svoboda? Liberální globalisté žádají po lidstvu, aby se vzdalo, „osvobodilo“, od toho, co představuje samou podstatu kultury a lidské civilizace. Dokonce od toho, co Západ zastával po celou svou historii – od myšlení. Ten, kdo se řídí vlastní hlavou je podle současné západní analýzy téměř fašista.

Z pohledu liberalismu je třeba „osvobodit“ touhy (chtíče), což povede k osvobození se od myšlení, protože myšlení je překážkou na cestě tohoto „osvobození“. Do rámce tohoto modelu náleží Davoské fórum i administrativa prezidenta USA, to nejsou žádné vtipy, ani prázdné úvahy. Je to nové strašlivé nebezpečí, které hrozí lidstvu.

Toto nebezpečí je hrozivé tím, že ideologové a mohutné síly, které prosazují tuto koncepci, postupují mimořádně logicky.

Ve skutečnosti, pokud nová ekonomika nepotřebuje člověka, který pracuje ve výrobě, tak proč by společnost potřebovala vzdělávací systém? Proč umožňovat lidem rozvoj? Je mnohem jednodušší vypořádat se se stády funkčně negramotných lidí, v jejichž silách nebude si zajistit živobytí, mít zaměstnání, a kteří budou odkázaní na drobky od stolu skutečných vládců světa. Lidé budou uvrženi do smilstev, při kterých však bude nové rození dětí tou nejméně se vyskytující událostí. Samozřejmě, že jim bude poskytnuta zábava, ale tato zábava bude obludně nízká tak, aby v žádném případě nevedla k probuzení lidského myšlení a citu.

Vládci světa, zasedající v Davosu, nejen zvažují, ale už začali uvádět do života podmínky pro Velký reset. Plody jejich úsilí můžeme vidět na úbytku svobody v Evropě a USA, kde dnes pronásledují všechny, kteří se odvažují protiřečit globalistům.

Samozřejmě, ne vše se globalistům daří. Dokonce v samotných USA museli na celé 4 roky přibrzdit, dokud byl prezidentem tradicionalista Donald Trump. „Trumpismus“ se ukázal být posledním pokusem zdravé části americké společnosti uchovat tradici a civilizaci. Trumpismus nezmizel ani poté, co Trump přišel o prezidentský úřad. Ale čekat, že se dokáže vypořádat s globalismem, by bylo naivní. Amerika se stala hlavní silou, která bude vnucovat „Reset“, čili zničení tradice a civilizace, veškerému lidstvu.

Naděje Ruska a všeho lidstva

Je možné něco postavit proti Velkému resetu? Musí dojít k Velkému probuzení lidstva, které se postaví na obranu tradice, přesněji souhrnu tradic nahromaděných civilizacemi lidstva.

Velké probuzení proti Velkému resetu, to je povstání lidstva proti vládnoucím liberálním elitám. Navíc to je povstání Člověka proti jeho dávnému nepříteli, proti nepříteli samotného lidského rodu.

Nicméně toto hnutí nemůže být spontánním, bohužel nezačne samo od sebe a nám se nepodaří sledovat souboj tradice s nejstrašlivějším nepřítelem lidstva z bezpečné vzdálenosti. Velké probuzení lidstva, jeho cesta do budoucnosti a zrození naděje bude možné, pouze pokud se do jeho čela postaví Rusko.

Misí Ruska je stát v předvoji Velkého probuzení. Jestli si to Rusko neuvědomí včas, jestli nepřistoupí vědomě k vyplnění svého úkolu, zahyne pod válcem Velkého resetu, který převálcuje všechny země světa, všechny národy, jazyky a kultury a v první řadě Rusko, protože není těžké pochopit, že globalisté vidí v Rusku hlavní hrozbu, jednu z nemnoha sil, způsobilých se postavit jejich plánům.

Rusko však nemůže splnit svůj úkol takříkajíc „mávnutím kouzelného proutku“. Na to se musí mobilizovat, stát se způsobilým vykonat svojí velkou misi. Rusko nikdy nebylo „pouhou“ zemí, jednou z evropských zemí, je to samostatná velká civilizace a podstat této civilizace je taková, že Rusko potřebuje být impériem (co pod tím A. Dugin rozumí, viz např. Alexandr Dugin: Čtvrtá politická teorie, vyd. Sol Noctis, Zvolen 2020). Pro Rusko je velké probuzení už svým prvním krokem zrozením impéria. Pokud se to Rusku nepodaří pochopit, nedokáže vzdorovat Západu.

Ale jestli Ruskou svou misi pochopí…

Pokud dáme dohromady trumpismus v USA, evropský „populismus“ (dle liberálů k evropskému „populismu“ náleží síly personifikované dnes např. Marine Le Penovou ve Francii, G. Wildersem v Nizozemí, M. Salvinim v Itálii apod., pozn. překladatele), a to jak pravicový, tak levicový, Čínu, islámský svět a Rusko, můžeme počítat, že k tomuto táboru se v určitém momentu přidá i velká indická civilizace a země Latinské Ameriky, do dalšího kola dekolonizace vstupující Afrika a obecně všechny národy a kultury lidstva; tehdy takový velký svaz může uvažovat o vítězství nad globalisty.

Zvítězivše, může toto společenství svými silami vytvořit nový lepší svět pro celé lidstvo, svět v němž tradice různých civilizací, všechno to, co považujeme ve svém život za správné, bude spolehlivě chráněno a stane se i zdrojem nového rozvoje všeho tradičního a všech civilizací.

Autor: Alexander Dugin

https://tsargrad.tv/articles/bolshaja-perezagruzka-i-velikoe-probuzhdenie_329121

https://deliandiver.org/2021/03/alexandr-dugin-velke-probuzeni.html#more-157281