V médiách

Hoci sa na poste zahraničnopolitického redaktora v STV (neskôr RTVS) nemohol slobodne a otvorene vyjadrovať k aktuálnym udalostiam vo svete, uplatnil slobodu prejavu v alternatívnych médiách ako sú internetové stránky tvina.sk, protiprudu.org, necenzurovanom printovom mesačníku Zem a Vek pod menom M. Morés a na vlnách internetového rádia Slobodný vysielač.