BESNIACE HORDY ODKOJENÉ TIK TOKOM

Predslov k eseji Alaina de Benoista O rasizme

Nikdy predtým som sa nestretol s rasistom. A to som už prekročil vek, ktorý sa pred 100 rokmi považoval za kmeťovský. Stretol som sa s niekoľkými ľuďmi, ktorí sa nepovažujú za rasistov, ale niekto iný o nich tvrdí, že nimi sú. Poznám však množstvo ľudí, ktorí bojujú proti rasistom. A viem o tisíckach ďalších, ktorí sa výborne živia bojom proti rasizmu. Alebo aspoň majú pocit nadradenosti, prípadne nejakú kombinácia oboch.

Čím viac sa bojuje proti rasizmu, tým menej je jasné, čo to vlastne rasizmus je. Čo dáva zmysel. Ak by sa to definovalo príliš presne, mohlo by sa tiež ukázať, že neexistujú žiadni rasisti. A bojovníci proti nim sa musia živiť. Alebo možno vezmú prácu v továrňach, kde sú mzdy nižšie ako životné náklady, a preto ich obsadia dovezenými zahraničnými pracovníkmi?

Nevieme, čo je rasizmus, ale vieme, kto je rasista. Je to napríklad takmer 70-ročný profesor štatistiky, ktorému radikálni študenti prerušia jeho prednášku a pokúsia sa ho fyzicky napadnúť. Alebo krásna a odvážna Somálka Ayaan Hirsi Ali, ktorá sa odmieta podriadiť krutým pravidlám islamu a je prenasledovaná moslimskou komunitou na celom svete. Alebo švédska dôchodkyňa, ktorú napadla a zbila skupina migrantov a ktorú po tom, čo si vyliala svoju trpkosť na Facebooku, odviedli v putách. Alebo americký majiteľ obchodu, ktorého zbili príslušníci jeho vlastnej etnickej skupiny, pretože chránil svoj obchod pred podpálením. Alebo britský robotník, ktorého dospievajúcu dcéru uniesli členovia pakistanského gangu, predali ju ako sexuálnu otrokyňu a on sa ju pokúsil oslobodiť.
Títo ľudia nemajú v skutočnosti nič spoločné, okrem toho, že sú označovaní za rasistov. Rasista je niekto, koho možno prepadnúť, zbiť, mučiť, znásilniť alebo zabiť a nie je ho škoda. A stalo sa mu to zaslúžene, čo nesúvisí s konkrétnym činom. Vyplýva to z jeho podstaty,, ktorá je nemenná.

Keďže pojem rasizmus je úplne neurčitý, za „rasistu“ môže byť označený ktokoľvek. Každý, kto je súčasťou lynčujúceho davu, môže byť v nasledujúcom okamihu obvinený z rasizmu a sám zlynčovaný. Každé zaváhanie je nebezpečné.

V tejto situácii sa Alain de Benoist dopúšťa toho najhoršieho. Snaží sa rozobrať, analyzovať a definovať pojem rasizmu. Ukazuje rôzne aspekty. Otvára zložité otázky a komplikované oblasti myslenia. Človek je nútený zastaviť sa, zvážiť, porovnať možnosti…

Benoistova esej vyvoláva viac otázok, než dáva vyčerpávajúcich odpovedí. Poskytuje však dobrý prehľad a prináša množstvo skvelých postrehov. A nenútene rozbíja nálepku rasizmu ako nástroja primitívneho agresívneho davu. Pre každého, kto čítal Benoista, bude veľmi ťažké rozbiť niekomu okno alebo rozbiť hlavu kameňom len preto, že ho niekto označil za rasistu.

Francúzsky autor ukazuje, aké ťažké je pochopiť pojmy ako rasa, etnická príslušnosť, pôvod alebo obyvateľstvo. Koľko rôznych významov môžu mať. Z koľkých uhlov pohľadu sa dá na celý problém pozrieť. Je ťažké rozlíšiť, čo je vrodené a čo kultúrne, akú úlohu hrajú gény v ľudskom spoločenstve a ako vôbec definovať skupinu. Každý názor je legitímny, každý je neúplný.

Napríklad poznámku o rozdiele medzi rasizmom a racializmom považujem nielen za inovatívnu, ale aj za brilantnú. Podľa Benoista je racializmus každá teória, ktorá pracuje s predpokladom, že etnické (rasové) faktory zohrávajú úlohu vo vývoji spoločnosti. Čo opäť vyvoláva možnosť obojstrannej príčinnosti. Islam je ovplyvnený tým, že Arabi zohrávajú kľúčovú úlohu pri jeho výklade a napĺňaní. A Arabi sú zase formovaní 1400 rokmi islamu. To isté možno povedať o každej civilizácii. Ďalší priestor na rozsiahle skúmanie.

Pri čítaní Benoistovej eseje si čitateľ tiež uvedomí, že so základom toho, čo možno označiť za rasizmus, sa stretávame vždy, keď rozdeľujeme ľudí podľa nejakého znaku a hľadáme medzi nimi rozdiely. Napríklad rozdiely vo vlastnostiach, schopnostiach alebo správaní. Sú ryšavé ženy vášnivejšie? Majú deti hudobníkov viac hudobného talentu? Majú väčší umelecký talent? To sú už vlastne rasistické otázky. Problémom však je, že základom racionality je hľadanie zákonitostí a súvislostí medzi javmi. Bez toho, čo možno interpretovať ako rasizmus, by neexistovala biológia, medicína, psychológia, antropológia, ekonómia ani žiadna iná veda o ľudských záležitostiach.

Benoistova esej nemá jednu základnú myšlienku alebo jeden poznatok, z ktorého by vychádzala. Ukazuje oblasť, ktorá je komplikovaná a ktorú je potrebné preskúmať. Oblasť, ktorá je kľúčom k pochopeniu nás samých, našej histórie, vývoja našej vlastnej civilizácie a vzťahov medzi civilizáciami. Oblasť, ktorá otvára nekonečné množstvo podoblastí.

Existujú len dva spôsoby, ako sa vyhnúť tomu, čo niektorí nazývajú rasizmom, ukazuje Benoist. Buď prestaňte myslieť, alebo zrušte rozdiely. Prvé by znamenalo pád do pred-barbarstva, druhé zničenie etník, kultúr, národov a všetkého, čo prináša rozmanitosť.

Benoistova esej O rasizme je fascinujúce čítanie, ale pre vzdelaných a kultúrnych ľudí. Medzitým si tie besniace hordy protirasistických bojovníkov, ktorí vypaľujú domy, napádajú bezbranných ľudí a ničia svet, nič také neprečítajú. Stačí im päťsekundové video na TikToku.

Autor: Petr Hampl

https://deliandiver.org/2022/09/nevime-co-je-rasismus-ale-vime-kdo-je-rasista.html#more-7060453