KRAMERIOVA CENA 2020

Mezi nositeli Krameriovy ceny 2020 za nezávislou žurnalistiku jsou mj. komentátor a sociolog Jan Keller, spisovatel Benjamin Kuras, komentátor Ivan Hoffman, přírodovědec Gustáv Murín, novinář Lubomír Huďo, komentár Ludovít Štefko a publicista Josef Hudas Urban.

Na slavnostním předávání cen se v jednom ze sálu Tyršova domu v Praze v úterý 30. června 2020, kde slavnost probíhala, mluvilo nejenom česky, ale i slovensky, neboť Krameriovy ceny jsou od samého začátku česko-slovenské.

„Letos jsme se z podzemí Slovenského domu, kde se předchozí předávání konalo, dostali na povrch,“ vysvětlil pro web Prvnizpravy.cz předseda Asociace nezávislých médií Stanislav Novotný proč došlo ke změně dějiště předávání Krameriových cen.

V porotě zasedli:

Tomáš Kňourek, místopředseda Rady Českého rozhlasu
Jaroslav Plesl, šéfredaktor MF Dnes
Radomír Pekárek, šéfredaktor První zprávy.cz
Jaroslav Bašta, legendární komentár současného dění
Stanislav Novotný, předseda Asociace nezávislých médií

Oceněni byli:

Jan Keller
Benjamin Kuras
Ivan Hoffman
Gustáv Murín
Lubomír Huďo
Ludovít Štefko
Josef Hudas Urban

„Jsme ti, kteří ruší kruhy,“ řekl mimo jiné úvodem předseda Asociace nezávislých médií Stanislav Novotný, aby později mimo jiné oznámil, že „Václav Matěj Kramerius zemřel zapomenut a v bídě. Snad jeho osud nečeká držitele Krameriových cen za nezávislou žurnalistiku,“ připomenul Novotný smutný fakt z životopisu významné osobností národního obrození.

Krameriova cena za nezávislou žurnalistiku za rok 2020 byla udělena na dálku za vynikající a dlouholetou analytickou publicistiku Janu Kellerovi, jehož komentáře můžete pravidelně číst v deníku Právo.

Krameriova cena za nezávislou žurnalistiku za rok 2020 za mimořádné celoživotní dílo v publicistice a v literatuře faktů byla udělena Benjamínovi Kurasovi, který napsal o tom všem 39 knih.

Krameriova cena za nezávislou žurnalistiku za rok 2020 byla udělena za dlouholetou vynikající komentátorskou tvorbu Ivanovi Hoffmanovi.

Krameriova cena za nezávislou žurnalistiku za rok 2020 byla udělena za investigativní publicistiku a literaturu faktů přírodovědci Gustávovi Murínovi

Krameriova cena za nezávislou žurnalistiku za rok 2020 byla udělena za aktivní tvorbu v oblasti mediální kritiky Ĺubomírovi Huďovi

Krameriova cena za nezávislou žurnalistiku za rok 2020 byla udělena za aktuální publicistiku a literaturu faktů Ludovítovi Števkovi.

Krameriova cena za nezávislou žurnalistiku za rok 2020 byla udělena za investigativní publicistiku a literaturu faktů Josefovi Habasovi Urbanovi.

Krameriova cena za nezávislou žurnalistiku za rok 2020 formou poděkování byla udělena za poskytnutí uměleckého díla na dálku Jiřímu Mockovi, jehož dílo vidíte na diplomu vedle textu.

https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/kramerius-zemrel-v-bide-snad-to-neceka-drzitele-krameriovy-ceny-2020/

PhDr. Ľubomír Huďo (*1963)

Vystudoval filosofii na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Novinářské začátky absolvoval roku 1988 v Slovenském rozhlase. Prošel několika deníky a časopisy, až se na delší čas usadil ve Slovenské televizi, kde byl v letech 1996 – 2013 zahraničněpolitickým redaktorem. Odtud dobrovolně odešel, protože, jak sám říká, odmítal dál snášet cenzuru, jíž byl vystaven kvůli odlišným názorům na bombardování Bělehradu 1999, později se – úplně jinak než většinová mainstreamová média – postavil k 11. září 2001, k válkám v Afghánistánu a v Iráku, jinak než oficiální média hodnotil zásah v Libyi a konflikt v Sýrii. Spolupracoval s časopisy Zem a vek a Vědomí, vysílal na vlnách nezávislého Slobodného vysielača, podílí se na rozhlasovém programu Infovojna.sk.

Vydal řádku knih věnujících se pozadí dějinných událostí, a také médiím, která o nich vypovídají často zkresleně, nepravdivě, ve službách politických zájmů. Konkrétně médiím věnoval už tři knižní tituly, nejprve Presstitúti verzus konspirátori (2014), poté Držte hubu a krok! (2015) a zatím poslední Mediálne krysy (2017). To je také první Huďova kniha, která vyšla v českém překladu. Autor v ní předkládá nemilosrdný obrázek toho, jak vidí roli současných médií a novinářů uprostřed informační války mezi západem a východem, v epoše prošpikované termíny jako hoax, fake news, dezinformace, konspirace, post-pravdivá doba atd. Postřehy, jimiž Huďo častuje realitu nejen na Slovensku, ale především v celé západní Evropě a v geopolitických kontextech s politikou USA, Ruska, Číny a dalších hráčů dnešní nové studené války, vám zcela jistě nedodají klidu, spíše naopak, ale dozvíte se mnohé, co bystě vědět měli, chcete-li rozumět světu, v němž žijete.

https://nezavislamedia.cz/vyhlaseni-krameriovych-cen-za-nezavislou-zurnalistiku-za-rok-2020/