MEDZI DVOMA STRAŠIAKMI – COVID-19 A KLÍMA

Jak pomalu pohádka o zlém a zákeřném Covidu-9/11 ztrácí na síle a na důvěryhodnosti, globalisté na nás vytahují dalšího strašáka, taky už trochu obnošeného, což je změna klima. Změna klimatu je obviňována z nejrůznějších a nejnesmyslnějších zločinů a zrovna nedávno, v Indii přikázali novou karanténu ne kvůli Covidu, ale kvůli změně klima!

Skoro každý rok se sjedou někde ve světě hlavní představitelé různých států, miliardáři, filmové hvězdy a poblouznilí aktivisté, aby na konferenci OSN, nazvané COP (Conference of Parties, neboli Konference stran) prodiskutovali změny počasí a co proti nim dělat. Tyto konference, trvající zhruba dva týdny jsou totální plýtvání časem, financemi, benzinem a vším ostatním, čím plýtvat jde. Nejen že se tam většina z nich slétne letadly, která jsou jedněmi z největších plýtvačů pohonných látek v současné době. Ale každý vysoce postavený ouřada s sebou přitáhne celou bandu pomocníků, hlídačů, administrátorů, sekretářů, poradců a kdovíčeho jiného. Přijedou s nimi davy ochránců na motorkách, v autech a v dalších letadlech.

To, co na konferenci dohodnou, nestojí za nic. Však taky k tomu nemají žádné znalosti a skutečných odborníků se doslova bojí, protože by jim mohli jejich výmysly zhatit. Na příklad, na minulé konferenci, zvané COP 26, která probíhala od 31. října do 13. listopadu 2021 ve městě Glasgow v Anglii, byla jejich hlavní starost aby došlo k uskutečnění COP 27, příští rok.

A nakonec se – jako vždycky – ukáže, že jejich hlavní záměr je získat odněkud další peníze. Jednotlivé státy slibují tučné příspěvky v hodnotě miliard dolarů na boj s počasím a bohatí akcionáři se zavazují k účasti na půjčkách pro chudé státy, které nemají, čím ty půjčky splácet. Přitom všichni společně opomíjejí to, že cokoliv je na počasí špatného, pokud už něco špatného je, že to oni sami způsobují.

Podporovatelé této akce byli letos, tak jako jindy, ti hlavní zamořovatelé země, jako na příklad firma Unilever, která produkuje tolik plastiku, že by jím pokryla 11 fotbalových hřišť každý den. Další firma IKEA, která na rozvoz svých produktů vyplýtvá snad největší množství pohonných látek co vyplýtvat jde, ještě víc než Amazon. Farmaceutický gigant a hromadný výrobce skleníkových plynů GlaxoSmithKline byl další dobrodinec a nechyběl ani Microsoft, který bezostyšně doluje olej kdesi v Texasu, spolu s jinými, úměrně provinilými.

Závěrem se konference rozhodla, aby pro snížení kysličníku uhličitého (CO2) v atmosféře na nulu, byly podniknuty následující kroky:

Ocelárny, chemická výroba a výroba cementu budou přemístěny do zemí, které zamořují naši planetu nejméně. Zjevně jim uniklo, že tím nedocílí žádné snížení, pouze jiné rozmístění a že pak budou muset tyto materiály transportovat a tím spalovat velké množství pohonných látek, protože to všechno jsou předměty velice těžké. Současně s tímto rozhodnutím chtějí uvalit na dovážený materiál přídavné dovozní poplatky.

Evropská unie v tomto směru vede, protože už na výrobce těchto a podobných materiálů poplatky za vylučování uhlíku uvalila a tyto činí 60 euro za každou metrickou tunu. A ještě dále chtějí zdaňovat dovozce za obsah uhlíku v jejich produktech, které by dováželi do Evropy. Samozřejmě, všecky tyto dovozní poplatky budou hrazeny těmi, kteří si tyto výrobky koupí. Ty peníze nebude platit výrobce sám, ale přidá je k ceně prodávaného zboží a odběratel, v tomto případě Evropan, člen Evropské unie bude ten, který bude těmito sankcemi trpět.

Takže opět, jako vždycky zkoušejí co nejvíc okrást své vlastní občany.

Korunu tomu všemu dal americký politik a environmentální aktivista Al Gore, když prohlásil, že to nejlepší řešení změny klima je hromadná špionáž skrze satelity, senzory a počítače. Určitě ale nechce špehovat ty hlavní zamořovatele, ale chce špehovat nás, obyčejné lidi. A přitom ti hlavní ničitelé přírody a celé země jsou ti nejbohatší, viz tabulku níže. Nutno poznamenat, že tato čísla jsou pouze odhad; skutečnou spotřebu vyčíslit nelze, ale je to odhad velmi dobrý.

Skupiny podle příjmu Vypouštění CO2 za r. 2030 v tunách

Nejbohatší, 1% 70
Nejbohatší, 10% 21
Středně bohatí, 40% 5
Nejchudší, 50% 1

A přitom všichni tito blázniví negramoti, kteří buď nemají základní školské znalosti, anebo si myslí, že my jsme tak hloupí, že jejich lžím budeme věřit, omílají stále dokola ty největší nesmysly, nepravdy a lži, jaké dovedou svými nedospělými mozky vymyslet.

Australský profesor/geolog pravdivě vysvětluje klimatickou situaci

Profesor Ian Plimer je geolog. Říká, že posuzujeme změnu klima podle posledních 30-40 let a nebereme v úvahu historii, což nám dává neúplný a mylný obrázek. Podle něho opravdu dochází ke globálnímu oteplování, ale tato vlna začala už před 330 lety. Jestli si někdo myslí, že některá část tohoto oteplování je zaviněna lidskou činností, pak je to osel.

Změny klima byly vždycky a budou nadále. V minulosti byly ještě větší výkyvy a probíhaly mnohem rychleji než dnes. Také výška mořské hladiny se často měnila a ne o milimetry, ale třeba o 1500 metrů. Jednou za čas, jednotlivé kontinenty se dokonce začnou pohybovat a cestují celkem rychle, nějakých 20 cm za rok. Stalo se, že byl kontinent i přes pól a jiný přes poledník. Takové změny samozřejmě ovlivní vyváženost země.

Naše země občas také mění vzdálenost od slunce, zhruba každých 100 000 let. Jsou to změny eliptického okruhu. Každých 43 000 let se osa země nakloní trošku jinak a každých 21 000 let se začne země chvět, což nás ještě více oddálí od slunce. A také procházíme cykly, které se sestávají z asi 90 000 let zimy a 10 000 let tepla. V současné době jsme v malé době ledové. Kdysi zde bylo mnohem tepleji, lidé na severu, v Anglii, chodili celý rok oblečeni jako v létě. V Grónsku tehdy pěstovali hrozny a obilniny. Nebyl tam vůbec žádný led. Teplota byla všude o 5°C vyšší, než je dnes.

Jednou za čas se na mořském dně vytvoří obrovská hromada sopečného kamene. Asi proto, že na mořském dně je také velké množství sopek. Sopečné kameny pak změní směr mořských proudů. Každoročně projde těmito kameny značné množství vody, což změní teplotu oceánu. Reakce mezi mořskou vodou a minerály sopečných kamenů zabezpečuje, že oceány zůstávají zásadité.

V naší atmosféře je v současné době asi 0,4% CO2. Tak málo! O čem tito lidé mluví nedává vůbec smysl. Ve skutečnosti máme CO2 nedostatek. Je ho potřeba mnohem víc, protože podporuje růst rostlin a stromů, které by bez něho nebyly. Je to potrava pro rostliny a ne odpad.

V zemské atmosféře se CO2 vyskytuje od prvního dne jejího vzniku. V minulosti ho bylo mnohem více, podílel se na vytváření křídy, vápence, škeblí a podobných látek. Asi 80% času byla země teplá a vlhká a bylo mnohem více CO2 v atmosféře, takže rostliny úžasně prosperovaly. Zbývajících 20% času byla země studená; byla to doba ledová.

V minulosti jsme měli 6 velkých období, nazývaných doba ledová. V současné době se nacházíme v jednom nich, který začalo před 34 miliony let, když se Jižní Amerika osamostatnila a odtrhla se od Antarktidy. Těchto 6 ledových dob začalo pokaždé když bylo CO2 v atmosféře mnohem vyšší, než je dnes, možná tisíckrát vyšší. Takže zde není vůbec žádný důkaz, že by množství CO2 ovlivňovalo zemské klima.

Na zemi máme 1500 sopek, ale sledujeme pouze 20 z nich a většina výzkumu je nespolehlivá a jeho výsledky jsou nepřesné. Ale i tak nám mohou hodně říct o úniku CO2, který je značný. Na mořském dně jsou tisíce sopek a tyto všecky rovněž vylučují obrovské množství CO2.

Někdy v r. 535 před n.l. se vytvořila prasklina a ta zaplnila svět 30 kubickými kilometry aerosolu. Další aerosol vznikl na Novém Zealandu, tam bylo aerosolu v atmosféře 10 000 kubických kilometrů. Došlo také ke dvěma obrovským sopečným výbuchům, které nás uvrhly do doby temna. Na polích se nic neurodilo, lidé hladověli, bouřili se, došlo i ke kanibalismu. A z toho vzniklo středověké oteplení, které před 330 lety přešlo do další doby ledové, kterou máme dodnes.

V současné době to není o moc jiné

Teploty na zemi jsou měřeny od r. 1850 s přesností +/-1°C. Ve srovnání s množstvím CO2 v atmosféře můžeme tímto způsobem snadno posoudit, jestli tento plyn má nějaký vliv na teploty, takže touto dobou velmi dobře víme, že žádný vliv nemá. Spíš je to naopak, teploty ovlivňují množství CO2. A teploty na zemi jsou dány činností slunce, naší vzdáleností od něho a rovněž jsou ovlivněny činností moře.

Bylo nám řečeno, že zvýšení teploty o 0,7°C může být pro nás katastrofální, což není pravda. Měli jsme nepatrné oteplení mezi lety 1862 až 1890. Pak přišlo ochlazení až do 1910 a zase oteplení, které trvalo do 1940. Pokračovalo ochlazování do 1977 a následné oteplení, což trvalo až do konce století. V současné době jsme v období ochlazování. Tyto změny se opakují zhruba po 16 letech a jsou způsobeny změnami teploty oceánů.

Dnešní věda není žádná věda

To není skutečná věda, když se pár vědců na něčem domluví a to se stane pravdou a jakýmsi zákonem. To nejsou vědecké metody. Za ty obrovské peníze, které jsou v současné době vkládány do výzkumu změny klima ve skutečnosti popíráme skutečnou vědu a propagujeme šarlatánství. Na příklad, mamutí sopka v Yellowstonském parku v Americe vychrlí denně 160 až 190 tun CO2. Může se denní produkce CO2, způsobená lidskou činností něčemu takovému rovnat? Těžko.

Také sírové výpary ve formě kysličníku siřičitého mají značný vliv na naši atmosféru a sopky po celém světě ho vychrlí tuny. Jiné plyny, jako jsou chloro-fluoro-uhlíky a chlorové výpary mění atmosféru jen dočasně, protože jsou poměrně rychle odstraněny prachem. Nejen sopečný prach se na této činnosti podílí, ale zúčastňuje se i mimozemský prach, který dopadá na zemi neustále, i když ne ve stále stejné koncentraci. Dnes víme, že existuje spolehlivé spojení mezi atmosférickým prachem a ledovým povrchem Grónska a Antarktidy.


Současná sopečná činnost

Nedávná činnost sopky Cumbre Vieja na Kanárském ostrově La Palma zanechala mnoho lidí v údivu. Tolik dní sopka soptila a pořád se hrnulo ven obrovské množství lávy, které již zavalilo spoustu domů a zničilo všecko, co jí stálo v cestě. Mnozí v této činnosti začali vidět záměr a tak vzniklo podezření, že výbuch sopky byl uměle způsoben. Ostatně, prostředky na to jsou.

Objevily se totiž fotografie sopečné činnosti přímo shora a bylo zjištěno, že jednotlivé krátery tvoří přesnou mřížku, viz obrázek. Organizace CSEM / EMSC, která vede evidenci sopečné činnosti na naší zemi tento názor vyvrací a v podstatě říká, že to, co vidíme, je zaviněno pixelací jednotlivých internetových zdrojů. Jak na příklad, Google mapy používají 6 desetinných bodů každým směrem, zatím co CSEM používá pouze 2 desetinné body, což vytváří méně ostrý obraz.

Takové vysvětlení se zdá být značný nesmysl, protože ani ostřejší, ani rozostřené zobrazení nedokáže srovnat několik kráterů do pravidelné mřížky.

Spiknutí, nebo ne?

Kdyby ale šlo o spiknutí, pak by asi bylo namířeno přímo proti Americe. Nejen že už tam byly vyvolány obrovské nepokoje a dokonce někteří politikové toto řádění rasistických, nenávistných skupin podporují. Ještě k tomu přispívá již zmiňovaná mega-sopka v Yellowstonském národním parku, která se chová, jakoby chtěla každým dnem vybuchnout.

Při výbuchu sopky na La Palma byly obavy, že se utrhne celá jedna strana ostrova. Ta, kdyby padla do moře, tak vytvoří obrovské tsunami, které by se hnalo rychlostí asi 800 km/hod. přímo na východní pobřeží Ameriky, které by celé zničilo, viz mapku dole.

Na západní straně země je Havajské souostroví, kde o nějaký čas dříve začala soptit jejich sopka Kilauea. Je to podobný případ jako u Cumbre Vieja, kdy hrozí, že se obrovský kus země, velikosti amerického poloostrova Manhattanu utrhne a padne do moře. To by vytvořilo další tsunami, které by dokonale zničilo západní pobřeží Ameriky.

Jestli je to pravda, jen čas to ukáže.


Další strašák je nedostatek oleje

Kromě nesmyslného obviňování CO2 z nekalé činnosti, jako dalšího strašáka využívají globalisté nedostatek oleje a plynu. Považují olej a zemní plyn za materiál, vzniklý ze součinnosti fosilních nánosů a zemské hmoty. To ale také není pravda.

Ve Švédsku, v Královském institutu technologie (Royal Institute of Technology) zjistili již před pár lety, že fosilní materiály nejsou zapotřebí pro tvorbu oleje a plynu. Stačí zatížení a patřičná teplota a vnitřní zemské vrstvy začnou vyrábět hydrokarbon, což je hlavní součást jak plynu, tak oleje. Pomocí pokusů se studentům podařilo tuto situaci věrně napodobit.

To samozřejmě dělá oba klíčové materiály, což je olej a plyn jednak nevyčerpatelné a také k nalezení po celém světě. Pomocí tohoto výzkumu jsou vědci dokonce schopni snadno zjistit nová naleziště plynu a oleje málem všude. Dřívější způsob hledání těchto surovin měl pouze 20% přesnost; s použitím současných metod se tato zvýšila na 70%.

Je pravda, že už dávno bylo zjištěno, že vyčerpané zdroje oleje se po čase znovu naplnily. Ale nikdo nepátral proč. Zjevně to nebylo žádoucí. Naši manipulátoři potřebují víc toho strašáka, zvaného Nedostatek, než abychom si každý dál žili v klidu svůj život.

Autor: Jane K.

https://www.zerohedge.com/markets/incredibly-bad-idea-gains-steam-cop26-tariffs-combat-climate-change

https://www.globalresearch.ca/video-al-gore-latest-solution-climate-change-mass-surveillance/5761075

https://rense.com/general96/la-palma-quake-grid-pattern.php

https://www.sciencedaily.com/releases/2009/09/090910084259.htm

http://www.nwoo.org/2022/02/08/zmena-klimatu-jako-dalsi-nastroj-na-nase-ovladani-a-okradani-a-co-je-skutecna-pravda/