NEOBMEDZENOSŤ OBMEDZENOSTI

Túžba prelomiť všetky hranice je jedným z hlavných hesiel pravicového neoliberalizmu aj ľavicového progresivizmu. Pre prvú z nich je svet bez hraníc programovým cieľom, pokiaľ ide o pohyb investícií, tovaru a pracovnej sily. Obhajujú liberalizáciu obchodu. Tí druhí obhajujú liberalizáciu morálky, zvykov a obyčajov. Na programe dňa je pre nich prekročenie všetkých hraníc vymedzených normami a autoritami v rodinných, partnerských, sexuálnych atď. vzťahoch. Prvý aj druhý sľubujú viac slobody pre každého a viac prosperity pre všetkých, pretože prekračujú hranice.

Skôr než sa zástancom voľného obchodu bez hraníc podarilo dosiahnuť všeobecnú prosperitu a skôr než sa porušovateľom inštitucionálnych a sexuálnych tabu podarilo oslobodiť všetkých jednotlivcov od utláčajúcich noriem, dosiahlo odstránenie hraníc ďalší triumf – vypukla vojna bez hraníc.

Hoci sú boje zatiaľ lokalizované najmä na juhovýchode Ukrajiny, tak či onak sa do nich postupne ponára celý svet. Do dodávok zbraní jednej z bojujúcich strán sú zapojené desiatky krajín. Je zvláštne, že nikto z pokrokových politikov si ešte nevšimol, že ide väčšinou o krajiny bielych mužov. Euroatlantická civilizácia tu stojí proti všetkým.

Neustále sa rozširuje, pridáva nové balíky a rozsah vyhlásených sankcií prekračuje všetky hranice. Štyridsať krajín, v ktorých dominujú bieli muži a ženy, sa tu tiež angažuje zo všetkých síl, zatiaľ čo zvyšných 150 krajín obývaných inými rasami a kultúrami sa k sankciám stavia vlažne alebo ich dokonca ostentatívne ignoruje. Od Číny cez Indiu, Irán a Saudskú Arábiu až po africké a latinskoamerické krajiny. Takúto vojnu civilizácií by nevymyslel ani Samuel Huntington.

Vojna bez hraníc zasiahla všetky odvetvia. V ideologickej sfére sa opiera o osvedčenú šatku boja medzi absolútnym Dobrom a absolútnym Zlom. V informačnej sfére odvážne prekračuje hranice, ktoré predtým v demokraciách zaručovala sloboda slova a názoru. V oblasti umenia na seba vzala podobu snáh o popretie existencie jedného zo svetových kultúrnych prúdov a v oblasti športu sa uchýlila k segregácii, ktorú poznáme z úplne iného kontextu. Napriek zákazu účasti na svetových výstavách sa ruské psy a mačky zúčastňujú aj na úplnej segregácii.

Toto je skutočne globálna vojna. Už len preto, že sa na všetkých uvedených frontoch rozhoduje o ďalšom vývoji globalizácie. Nejde ani tak o to, či bude globalizácia pokračovať, alebo sa zastaví. Niektoré veci sa jednoducho nedajú zastaviť. Rozhoduje sa skôr o tom, či bude globalizácia naďalej poháňaná námornými mocnosťami medzi rôznymi kontinentmi, alebo či prevládne pozemná verzia.

Vojna nemá hranice ani v časovej dimenzii. Ďalšie a ďalšie dodávky zbraní spoľahlivo zabezpečujú jej pokračovanie a otvárajú dvere doširoka k jej eskalácii. Ako by mohli muži a ženy, ktorí sú tak mentálne nastavení, že budú až do konca kričať, že Rusko pozná len silu, uvažovať o nejakom hlúpom prímerí. Dokonca aj obmedzenosť môže byť neobmedzená. Aj keby sa ozbrojená konfrontácia nejakým zázrakom utlmila, nepriateľstvo bude pokračovať na všetkých ostatných ihriskách a bude ovplyvňovať každodenný život ľudí nepredvídateľne dlho. Koniec koncov, otvorené Dobro nikdy nemôže prijať remízu s koncentrovaným Zlom.

A tak všetci čakajú, kedy víťazná kampaň za zrušenie všetkých hraníc dosiahne svoj posledný a konečný triumf. Bude mať podobu zrušenia hraníc medzi použitím konvenčných a jadrových zbraní. Potom Dobro nič nezastaví.

Autor: Jan Keller (profesor sociológie a poslanec Európskeho parlamentu za Českú republiku. Vyštudoval sociológiu a históriu. Je autorom niekoľkých vysokoškolských učebníc a popularizačných kníh.)

https://casopisargument.cz/?author=5