„NOVÁ“ MORÁLKA PRE BIOLOGICKÚ MASU

Uznávaná mezinárodní výzkumná společnost Ipsos představila nečekané výsledky sociologického průzkumu sexuální orientace obyvatel Spojených států.

Výsledky byly nečekané hlavně díky představám převládajícím na Západě o geneticky daném určení sexuální orientace (přirozené a nepřirozené). Data se zaměřují na kvantitativní nárůst tzv. sexuálních menšin od staršího věku k mladšímu.

Účastníci průzkumu společnosti Ipsos byli rozděleni podle generací:

generace „baby boomu“ (lidé, narození mezi lety 1946 – 1964);
generace X (ti, kteří se narodili od r. 1965 do 1980);
generace Y (roky narození 1981-1996);
generace Z (roky 1997-2012).

Ze starších osob narozených v období „baby boomu“ 84 % uvedlo, že je přitahují výlučně představitelé opačného pohlaví. Avšak představitelé generace Z, neboli tzv. zoomeři se na život dívají jinak. Pouze 52 % americké mládeže se považuje za lidi s normální orientací. 14 % mladých Američanů se přiznává k homosexualitě, 32 % k tomu, že jsou ve větší či menší míře bisexuálními. Celkově za 30 – 40 let vrostl počet deviantů v Americe třikrát.

Výsledky výzkumu vyvracejí představu o vrozeném sklonu k deviaci. Když se v Rusku v r. 2013 uzákonil zákaz propagandy netradičních sexuálních vztahů mezi nezletilými, zákonodárci sklidili posměch s poukázáním na zahraniční autority s tím, že propaganda nemůže změnit to, jaký se člověk narodil. Potom však nelze vysvětlit rychlý nárůst sexuálních menšin v Americe v době, kdy se propaganda netradičních sexuálních vztahů začala stále více šířit.

Výsledky průzkumu Ipsosu potvrzují i další výzkumy, provedené v poslední době na Západě: odchylky lidské povahy nejsou v drtivé většině případů dány od narození, ale jsou formovány společností. Například výzkum veřejného mínění agenturou YouGov v r. 2015 ve Velké Británii ukázal, že mezi Brity ve věku mezi 18-24 lety se méně než polovina (46 %) považuje za „výhradně heterosexuální“, zatímco mezi Brity nad 60 let je to 88 %.

Skupina předních amerických genetiků zveřejnila v roce 2019 výsledky výzkumu, který prokázal, že „homosexuální gen“ zkrátka neexistuje. Co se týče vedlejšího vlivu dědičnosti na netradiční orientaci, působí podle nich jen v případě absolutní menšiny homosexuálů (od 8% do 25 %). Většina osob, patřících do sexuálních menšin, se do těchto skupin dostala pod vlivem sociokulturních faktorů – traumatických situací a zvrácené propagandy. Výzkum ukazuje také na důležitou roli embryonálního vývoje v případě projevů zvrácených sklonů a na vliv faktorů, které souvisí se zdravím matky. To znamená, že dokonce i v tomto smyslu je homosexualita považována za získanou a nikoliv za vrozenou, zapsanou od prvopočátku v našich genech.

Na Západě dochází v nevídaném měřítku k umělé transformaci člověka a mezilidských vztahů. Natáčením filmů o „slušných“ úchylkách, jejich propagací v hvězdných hitparádách za vytváření obrazu „pronásledovaných obětí“ a popularizací jejich názorů působí manipulátoři na myšlení celých generací a v posledních letech se tento proces zintenzivňuje.

Úchylky se stávají módní příslušností k elitě a k „předním“ společenským vrstvám. K tomu vzniká právní platforma, schvalují se speciální zákony.

Nedávno Nejvyšší soud USA zrovnoprávnil v oblasti profesního práva s ostatními Američany homosexuály a transvestity rovněž povolením pracovat s malými dětmi. A význační američtí liberálové slíbili, že za úřadu Joa Bidena budou zavedeny kvóty pro menšiny v radách ředitelů korporací a získají také výhody při přijímání do zaměstnání do Státního úřadu.

Pod rouškou propagace „nové morálky“ se narušují tradiční rodinné vztahy, lidé stále více podléhají manipulaci a zvyšuje se jejich závislost na vzorech chování, které jsou jim vnucovány. Krůček po krůčku tzv. civilizovaná společnost formuje novou biologickou masu, ve které očividně zůstává pro člověka rozumného (homo sapiens)stále méně místa.

Autor:Svatoslav Knjazjev

https://www.fondsk.ru/news/2021/03/09/na-zapade-proishodit-transformacia-mezhchelovecheskih-otnosheniy-53100.html

http://www.zvedavec.org/komentare/2021/03/8640-o-takzvane-nove-moralce.htm