PROTIPRÚD – CIRKEVNÁ SERVILNOSŤ K BRUSELU

Slovenská originalita v servilnosti: modlitby za členské krajiny EÚ. Cirkev prenasleduje duch minulosti. Včera proboľševický Pacem in terris, dnes prosystémový Pacem in Brusel

Ľubomír Huďo informuje o aktivite kresťanských združení v rámci prisluhovania momentálnej vládnej moci, keď oddanosť režimu opätovne nepozná hranice ani pred bránami kostolov

Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS) oznámila, že v súvislosti s predsedníctvom Slovenska v Rade Európskej únie vznikla celoslovenská modlitbová iniciatíva s názvom Zo srdca Európy. Vyzýva kresťanov z celej SR modliť sa v období terajšieho polroka za jednotlivé krajiny Európskej únie.

Plagátová agitácia

Každý týždeň počas slovenského predsedníctva bude venovaný jednej členskej krajine EÚ, za ktorú sa budú konať modlitby v kostoloch a rehoľných aj laických spoločenstvách po celom Slovensku. Modlitbovú iniciatívu Zo srdca Európy organizuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže a Fórum kresťanských inštitúcií. Oficiálne ju podporila Konferencia biskupov Slovenska (KBS) a kresťanské platformy ako sú Kresťania v meste či Mládež pre Krista.

S iniciatívou súvisí aj distribuovanie plagátov a informačných listov do kostolov na celom Slovensku. Na každú nedeľnú svätú omšu je tiež pripravená špeciálna prosba za konkrétnu členskú krajinu EÚ. Modlitby sa začali za Slovensko, ktoré prevzalo predsedníctvo v Rade EÚ a pokračovali za Belgické kráľovstvo. Sériu modlitieb uzavrú v decembri tohto roku modlitby za Taliansko a začiatkom januára 2017 za Maltu.

Takže Európska únia dostane požehnanie a modlitby, pretože kresťanská mládež a cirkevné inštitúcie sa zhodli s názorom dnešného sociálneho demokrata a včerajšieho komunistu, premiéra Roberta Fica, ktorý vstúpil do strany keď mal 21 rokov. Aj výbor základnej organizácie KSS na vysokej škole s ním bol spokojný: „Zastáva vedecký marxisticko-leninský svetonázor. S náboženskou otázkou je vyrovnaný.“

Súčasní organizátori modlitbovej iniciatívy Zo srdca Európy sú vyrovnaní s otázkami novodobej euroviery, ako to hovorí aj slovenský premiér: „Európska únia síce nie je dokonalá, ale má zmysel a predovšetkým nemá alternatívu.“ Teda za jedinú správnu nenahraditeľnú alternatívu sa budú slovenskí veriaci modliť v mene celej Európskej únie.

Cirkevní kolaboranti s komunizmom

Nič nové pod slnkom, keď určití cirkevní predstavitelia našli spoločnú reč s predstaviteľmi momentálne vládnucej strany. Združenie katolíckych duchovných Pacem in terris bolo združenie rímskokatolíckych duchovných kolaborujúcich s komunistickým režimom v Česko-Slovensku (1971 ? 1989). Vyvrcholením tzv. normalizácie náboženského života v ČSSR malo byť obnovenie prorežimného hnutia katolíckych duchovných, v ktorom chcela komunistická vládna moc nájsť svojho spojenca v rámci katolíckej cirkvi. S týmto cieľom prijali na ministerstve kultúry v Prahe v septembri 1970 skupinu českých a slovenských kňazov. Následne začal pracovať prípravný výbor a u stanovujúca schôdza sa konala v auguste 1971 súčasne v Prahe a Bratislave.

O nové združenie nebol v radoch duchovných záujem, ale časom doň začali vstupovať, zväčša po nátlaku a zastrašovaní. Výhrady proti nemu mala od začiatku aj Svätá stolica, pričom napokon došlo z jej strany k verejnému odsúdeniu činnosti združenia. Napriek tomu však Združenie katolíckeho duchovenstva Pacem in terris spolupracovalo s komunistickou vládnou mocou pri uplatňovaní jej zámerov v rámci katolíckej cirkvi a stalo sa tak neoficiálnym predstaviteľom cirkvi v štáte.

Komunistov nahradili eurohujeri, eurobudovatelia a politickí europoidi a v úsilí o bruselské zajtrajšky znova môžu rátať s určitými kresťanskými zoskupeniami, takže nastupuje Pacem in Brusel a modlitby za integračnú a centralizovanú Európu s komisármi a parlamentom, ktorí sú skôr hrobármi ako tvorcami slobodnej, dôstojnej a bezpečnej Európy.
Keď KBS poslúži parlamentným hrám

Po zvolení Ľudovej strany Naše Slovensko do parlamentu zavládlo na slovenskej politickej scéne zemetrasenie. Zrazu, vďaka voličom, ktorých médiá a politici označujú za zmätených hlupákov a dezinformovaných obmedzencov, sa v zákonodarnom zbore ocitli poslanci tzv. neštandardnej strany, obviňovanej z nacionalizmu, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, fašizmu a všetkých možných -izmov , pretože nezapadá do schémy pravo-ľavých , či konzervatívno-liberálnych strán. Narúša daný status quo budovateľov liberálnej demokratúry a tak je verejným nepriateľom číslo jeden. Jej stanoviská a ponúkané východiská z celospoločenských problémov sú ťažkým hriechom, i keď sa poslanci ĽS NS hlásia k Bohu a kresťanstvu. K tejto kampani sa preto pridala aj KBS a jej predseda Stanislav Zvolenský s predsedom Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Igorom Rintelom vydali spoločné vyhlásenie v marci tohto roku, v ktorom sa okrem iného uvádza:

„Katolíci i Židia, poučení dejinami, nesmieme dopustiť, aby sa naše slová alebo činy obrátili proti komukoľvek: každý, aj ten najmenší prejav rasovej alebo náboženskej neznášanlivosti nám musí zostať cudzí. Nesúhlasíme so žiadnou výzvou na násilie. Dúfame v obrátenie tých, ktorí prípadne aj sadajú do parlamentných lavíc a hovoria jedným dychom o Bohu a národe, ale zároveň neváhajú útočiť na ľudí len z dôvodu ich inej farby pokožky či odlišného náboženského presvedčenia.

Naše náboženstvá sú nezlučiteľné s rasizmom, antisemitizmom a výzvami na násilie. Roztrpčenie nad problémami nesmie vydláždiť cestu radikálnym riešeniam, ktorým chýba potrebné rozlišovanie. Obraciame sa na všetkých obyvateľov Slovenska, aby sa vyhli akémukoľvek extrémizmu.“

Volič si nemá čo dovoliť zvoliť nežiaduce politické subjekty do parlamentu a dať im priestor, aby prehovorili do vecí verejných, pretože karty boli rozdané len vyvoleným hráčom a nepovolaní sú označení za extrémne nebezpečenstvo pre „úžasne fungujúci“ systém podporovaný prispôsobivými politikmi, demagogickými médiami a na všetko ochotnými kazateľmi.

Len žiadne razantné zmeny

Odsudzovanie extrémizmu a násilia, výzvy k zachovaniu daného stavu bez zbytočných otrasov, len aby sa nenarušili stojaté vody zdanlivej spokojnosti a duchovná podpora projektu na ceste k Spojeným štátom európskym, vyznievajú na prvé vnímanie ako pozitívny prínos skupiny cirkevných predstaviteľov k lepšiemu svetu. No v skutočnosti je to nasmerovanie verejnosti k pasivite, odovzdanosti a neprotiveniu sa danému stavu, k schvaľovaniu momentálnych spoločenských pomerov a poslušnosti k všetkému, čo bolo raz a navždy dané už skompromitovanými a skorumpovanými elitami na domácej i svetovej scéne.

Pekné frázy, príťažlivé výzvy a duchovná podpora vo forme modlitieb môžu v skutočnosti zastierať staronovú líniu Pacem in…. doplnenie podľa dominujúceho trendu a podľa toho, čo si momentálne vládnuci systém žiada a potrebuje. Taktika, ktorú nie je ťažké prekuknúť a nazvať pravým menom, bez príkras a diplomatického slovníka.

http://www.protiprud.sk/politika/1895.htm