PROTIPRÚD – KAM SA POZRIEM, VŠADE EXTRÉMISTA

Slovenských extrémistov v teréne ubúda, médiá však vidia za každým rohom nacistov, fašistov a xenofóbov! Generálna prokuratúra chce loviť na internete. Migranti zákonom chránení a slovenská mládež povinne na exkurzie do koncentrákov!

Ľubomír Huďo poukazuje na výsledky správy predloženej generálnou prokuratúrou a snahu špicľovať ľudí na sociálnych sieťach, aby prezentovali len „korektné“ názory

Počet trestne stíhaných osôb za rasovo motivované trestné činy a skutky s prvkom extrémizmu, vrátane diváckeho násilia, na Slovensku dlhodobo klesá. Uvádza sa to v správe o činnosti prokuratúry za rok 2015, ktorú do Národnej rady SR predložil generálny prokurátor Jaromír Čižnár.

Plénum by o jeho referáte malo rokovať na septembrovom zasadnutí. Kým vlani bolo takéto obvinenie vznesené voči 30 osobám, v roku 2014 ich bolo 35. Minulý rok bolo ukončené trestné stíhanie proti 36 osobám a v roku 2014 proti 67 obvineným. Najviac osôb bolo trestne stíhaných pre trestný čin podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd (12 ľudí) a pre trestný čin prechovávania extrémistických materiálov (10 ľudí).

Mediálny lov na neočarodejnice

Kde sú na Slovensku tie gangy neonacistov a ultrapravicových militantných úderiek, dennodenne terorizujúce ulice našich miest a prenasledujúce každého, kto je inej farby pleti či evidentne iného ako európskeho pôvodu? Podľa médií, ktoré neustále prepierajú aktivistov z Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS), teda kotlebovcov, či už ide o hliadky proti cigánskej kriminalite vo vlakoch alebo petície za vystúpenie z NATO a EÚ, prípadne Slovenských brancov pre ich hliadky v Piešťanoch vzhľadom na vyčíňanie tunajších arabských tiežturistov, sú na Slovensku hrozivé pomery, ktoré vedú k nástupu diktatúry čiernych košieľ.

Chýba už len nejaký Benito Mussolini s pochodom nie na Rím, ale na Bratislavu. Okrem toho sú hrozivými fašistami všetci voliči ĽSNS, vrátane prvovoličov a teda mladých ľudí, z ktorých nepochybne raz budú organizátori pogromov proti akýmkoľvek menšinám.

Médiá netrápi extrémizmus vo forme cigánskej kriminality zameranej výlučne proti „gádžom“ aj s náležitými invektívami s evidentným rasovým podtextom, ani potenciálne nebezpečenstvo islamského fanatizmu v radoch migrantov z krajín Blízkeho východu a Strednej Ázie a moslimskej komunity na Slovensku, či násilie organizácie Antifa (antifašistická akcia), ktorá šikovne zakrýva násilnícke a výtržnícke sklony pod pláštik boja proti fašistickému nebezpečenstvu.

Podľa médií je neonacista každý, kto nie je obdivovateľom slobodného trhu, neoliberálnej demokracie, americkej zahraničnej politiky, bruselských utečeneckých kvót, multi-kulti koncepcií a tzv. štandardných strán pravo-ľavého politického spektra. Mediálny obraz, už tradične úplne odrhnutý od reality, nepriamo popiera správa generálnej prokuratúry, no to nestačí. Ak nie je problém v teréne, teda na uliciach a v reálnom prostredí, tak ho treba vytvoriť vo virtuálnom priestore a metódu vyvolávania poľovačky na neočarodejnice uplatniť inde.

Pátranie a zastrašovanie na internete

Správa generálnej prokuratúry síce konštatuje, že v súvislosti s extrémizmom ide v prevažnej miere o menej nebezpečné skutky, ktorých sa dopúšťajú osamotení páchatelia bez priameho použitia násilia, prokuratúra však venuje tejto problematike zvýšenú pozornosť: „Jedným zo spôsobov páchania tejto trestnej činnosti je využívanie internetu na zverejňovanie agresívnych nenávistných textov a prejavov, prípadne na predaj a kúpu rôznych predmetov deklarujúcich príslušnosť a sympatie ich držiteľov k skupinám zameraným na potláčanie základných práv a slobôd.“

Generálny prokurátor Jaroslav Čižnár sa sťažuje: „V situácii, keď sa podstatná časť činnosti smerujúcej k podpore extrémistických skupín presúva do virtuálneho priestoru, najmä na sociálne siete a rôzne internetové fóra, pričom organizátori takýchto činností využívajú možnosti registrácie internetových stránok v zahraničí, je odhaľovanie prevádzkovateľov a používateľov týchto stránok procesne relevantnými úkonmi veľmi ťažké.“

No stále je tu priestor na varovné odkazy. Generálna prokuratúra na základe viacerých podnetov doručených od občanov a tiež zástupcov médií, vydala už vlani verejné stanovisko, v ktorom uviedla: „Každý má právo vyjadriť svoj názor k tejto problematike, avšak spôsobom, ktorý je spoločensky a z hľadiska trestnoprávnych noriem akceptovateľný a súčasne každé verejné vyjadrenie, ktoré svojím obsahom bude hanobiť migrantov pre ich štátnu príslušnosť, náboženské vyznanie alebo bude podnecovať k nenávisti k týmto ľuďom a súčasne bude napĺňať znaky konkrétneho trestného činu, bude zákonným spôsobom posúdené a vybavené v trestnom konaní“.

Cieľom je poslušná spoločnosť

Čo všetko bude hanobením a extrémizmom? Akékoľvek konštatovanie skutočných pomerov a správania sa migrantov, zverejnenie ich názorov, neoficiálnych postojov, reakcií a cieľov? Vytvorí generálna prokuratúra kastu nedotknuteľných, ktorých sa netýka žiadna kritika, pretože je vopred odsúdená ako znevažovanie a hanobenie, aj keď je opodstatnená a podložená skúsenosťami a faktami? Je rovnako odsúdeniahodné aj hanobenie a znevažovanie väčšinového, pôvodného obyvateľstva, jeho tradícií, kultúry a histórie?

A už nehovoríme iba o Slovákoch, ale aj o dlhodobom mediálnom urážaní Srbov (ako jediných balkánskych vrahov), Rusov (ako imperiálnych klamárov), Grékov (ako európskych lenivých parazitov, na ktorých sa dopláca) a každého, kto je terčom aktuálnej agendy. Treba trestno-právne zabezpečiť „čistotu“ myslenia a prejavu, aby nič nepoškvrnilo idylku občianskej poslušnej spoločnosti. Všetci budeme uvažovať a písať v duchu stanovených pravidiel, v duchu umelo vytvorenej a justičným násilím udržiavanej idylky.

Keďže mladí ľudia už odmietajú politicko-mediálnu agendu v rámci daného systému, odmietajú papagájovať stanovené názory a vymedzený pohľad na spoločenské dianie a históriu, navyše zvyknú aj „nesprávne“ voliť, tak ich treba vystrašiť od detstva. Od mladých liet je nutné vštepovať im do myslí hrôzy nacizmu, ako keby to boli jediné hrôzy v histórii (a súčasnosti) ľudstva, a akékoľvek odmietanie súčasnej manipulácie a propagandy automaticky smerovalo k návratu nacizmu.

Varenie mladých mozgov

Slovenské ministerstvo školstva odporúča gymnáziám, stredným odborným školám a konzervatóriám, aby so svojimi žiakmi navštívili koncentračné tábory, pamätné miesta holokaustu či organizovali diskusie o terore počas druhej svetovej vojny. Rezort sa chce týmto spôsobom zamerať na prevenciu voči prejavom rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu a ostatných foriem intolerancie u mladých ľudí. Vyplýva to z dodatku k štátnym vzdelávacím programom pre gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá.

Ministerstvo v tejto súvislosti odporúča návštevu Múzea holokaustu v Seredi, Múzea židovskej kultúry v Bratislave, Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, Ústavu pamäti národa v Bratislave, Pamätníka obetiam rómskeho holokaustu v Dubnici nad Váhom, Pamätníka rómskeho holokaustu v Dunajskej Strede. V Poľsku odporúča Koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau, v Českej republike Koncentračný tábor v Terezíne.

Školy by so svojimi žiakmi mohli navštíviť aj miesta a obce, ktoré boli postihnuté fašistickými represáliami ako napríklad Baláže, Čierny Balog, Kalište, Kremnička, Kľak, Ostrý Grúň. V Českej republike zas Lidice či Ležáky. Ďalším odporúčaním zo strany ministerstva je organizovanie besied s pamätníkmi fašistického prenasledovania a teroru, respektíve s ich rodinnými príslušníkmi. Žiaci by sa taktiež mohli zapájať do projektov s touto tematikou. Dodatok k štátnym vzdelávacím programom bude platný od 1. septembra.

A čo tak pozrieť sa aj do gulagov na území bývalého Sovietskeho zväzu a komunistických pracovno-likvidačných táborov na území bývalého Československa, pripomenúť si zločiny a informovať o besnení fanatických boľševikov a maoistov vo svete. Doplniť to aj informáciami o zločinoch takzvaného slobodného sveta – od používania napalmu vo Vietname cez uránovú muníciu na Balkáne a v Iraku až po invázie do zvrchovaných krajín, zabíjanie civilistov, vyvolávanie humanitárnych katastrof a utečeneckých kríz v mene zisku, geostrategických cieľov a agendy Nového svetového poriadku.

Okrem nacistov sme mali v histórii aj komunistických vrahov i trhových hrdlorezov tzv. demokratúry, ktorí sa spoločne oháňali frázami, heslami a demagógiou. Keď už poznanie, tak komplexné, nielen čiastkové, pretože potom je to len a len manipulácia či už pod kosákom a kladivom, dolárom, Dávidovou hviezdou alebo dvanástimi žltými hviezdičkami na modrom podklade.

http://www.protiprud.sk/politika/1944.htm