PROTIPRÚD – TRIANONSKÝ KOMPLEX

Nárek Maďarov nad Trianonom: vybuchne sud pušného prachu? Vyvolávanie historických krívd v duchu Rozdeľuj a panuj! Kto vyťaží z maďarskej karty? Semeno šovinizmu pochová aj pyšnú Budapešť. Víťazmi nebudú Maďari, ale eurocentralisti

Projektanti Spojených štátov európskych a centrálneho bruselského eurokabinetu poukazujú na nutnosť posilňovania integračného diktátu v záujme zachovania bezpečnosti, prosperity, ekonomickej konkurencieschopnosti a mieru. Upozorňujú na neschopnosť jednotlivých krajín, hoci i v prípade regionálnej spolupráce, riešiť naliehavé výzvy a problémy súčasnosti. Preto potrebujeme jednu vládu, jednu kontrolu, jednu armádu a predpísané všeobecné pravidlá, či smernice, lebo je to v prospech nás všetkých.

Žiaľ, tejto demagógii nahrávajú určité sily v rámci krajín Vyšehradskej štvorky, ktorú západné médiá a Brusel začali označovať za zlých a neposlušných zradcov, pretože sa vzpriečili integračnému diktátu, napríklad v otázke prerozdeľovania utečencov z Ázie a Afriky. Ich rozkol a oslabenie zvnútra by výrazne nahrali novému Rímu eurokomisárov. V prípade nevyspytateľných síl ide konkrétne o stúpencov maďarského šovinizmu nariekajúcich nad Trianonom s nereálnymi požiadavkami k susedným krajinám.

Výbušná zmes nostalgie a iracionálnosti

Nedávno sa v maďarskej metropole za účasti prezidenta Jánosa Ádera uskutočnili oficiálne podujatia Dňa národnej spolupatričnosti. Ide o spomienku na výročie Trianonskej mierovej zmluvy podpísanej pred 96 rokmi. Mierovú zmluvu, ktorá vymedzila hranice Maďarska a Československa po rozpade Rakúsko-Uhorska po prvej svetovej vojne, podpísali 4. júna 1920 v zámku Grand Trianon pri Paríži mocnosti Dohody (Veľká Británia, USA, Francúzsko a Taliansko) a predstavitelia Maďarska. Hoci Maďarsko podpísalo a ratifikovalo Trianonskú mierovú zmluvu, s novým stavom sa nezmierilo. Trianon sa v Maďarsku dodnes chápe ako krivda spáchaná na maďarskom národe.

Maďarský parlament schválil 31. mája 2010 návrh vládneho bloku Maďarský občiansky zväz-Fidesz a Kresťanskodemokratická ľudová strana (Fidesz-KDNP), ktorým stanovili 4. jún – výročie Trianonskej mierovej zmluvy za Deň národnej spolupatričnosti. V prijatom zákone je mierová zmluva označená za „najväčšiu tragédiu maďarstva“.

Predstaviteľ vlády Péter Szilágyi, zástupca štátneho tajomníka zodpovedného za národnú politiku, vyhlásil, že dátum podpísania Trianonskej mierovej zmluvy je symbolom do neba volajúcej nespravodlivosti spáchanej na Maďaroch, kedy roztrhali štát Maďarov v Karpatskej kotline a kedy sa začalo mimoriadne príkorie pre maďarský národ. Podľa neho státisíce maďarských rodín odtrhli od materskej krajiny a dostali sa pod správu Prahy, Bukurešti a Belehradu. Zdôraznil, že tým sa začal aj boj Maďarov žijúcich za hranicami materskej krajiny proti diskriminácii, za svoje práva a za zachovanie ich identity.

Péter Szilágyi kritizoval jazykové práva na Felvidéku (maďarský termín pre tzv. Hornú zem – historické pomenovanie časti Rakúsko-Uhorska, zhodujúcej sa s územím dnešného Slovenska), nerovnosť pred zákonom v rumunskom Sedmohradsku a životné podmienky nehodné Európy v ukrajinskej Zakarpatskej oblasti. Kritiku susedov zakončil výzvou : „Chceme pre maďarské spoločenstvá možnosť sebaurčenia – autonómie“.

Pouličný nátlak

Okrem horlivých vyhlásení predstaviteľa vlády nechýbal v rámci podujatia ani tradičný pochod proti Trianonu, ktorý každoročne organizuje radikálne Mládežnícke hnutie 64 stolíc (HVIM). Stovky maďarských šovinistov pochodovali k veľvyslanectvám Srbska, Rumunska a Slovenska. Dav protestujúcich pred veľvyslanectvom Srbska skandoval „Preč s Trianonom!“ a pred slovenským veľvyslanectvom „Felvidék nie je Slovensko!“. Rečníci v úvode pochodu kritizovali Srbsko, Ukrajinu, Slovensko, najmä však Rumunsko. Orgány uvedených krajín totiž čoraz viac bránia v aktivitách HVIM medzi tam žijúcimi Maďarmi, v Rumunsku polícia dokonca zadržala dvoch miestnych aktivistov hnutia. Zástupcovia HVIM okrem iného vyzvali k autonómii Maďarov žijúcich na Slovensku.

Už tu bola albánsko-kosovská karta na vyprovokovanie konfliktu v Srbsku, ukrajinská karta na vytvorenie zóny napätia v blízkosti ruských hraníc, a tak využitie maďarskej karty na vyvolanie rozporov medzi Slovenskom, Rumunskom, Srbskom a Maďarskom by len zapadlo do mozaiky hybridnej vojny na presadzovanie geostrategických zámerov. Tak ako sa na špinavú prácu hodili hrdlorezi z Kosovskej oslobodzovacej armády (UCK), násilní fanatici z ukrajinského Pravého sektoru, tak poslúžia aj militantní maďarskí šovinisti na vyprovokovanie konfliktov a odozvy radikálnych vlasteneckých síl v susedných krajinách. Načo podporovať myšlienku silnej V4 s napojením na krajiny Balkánu ako v Stredoeurópskej iniciatíve (SEI), kam patrí aj Rakúsko a Taliansko, ktorá nesmeruje k bruselskej podriadenosti, ale k silnému európskemu regionálnemu zoskupeniu? Takýto potenciál je výhodné rozbiť v duchu starorímskeho a stále platného Rozdeľuj a panuj!

Od zaslepenosti ku tragédii

Pri slzení nad Trianonom a snoch o historickom Uhorsku, ktoré ponižovalo a zotročovalo nemaďarské národy, si stúpenci maďarského šovinizmu neuvedomujú, že bruselským kozmopolitom a tieňovým štruktúram v ich pozadí je jedno, kto je Slovák, Maďar, Rumun, Ukrajinec alebo Srb, jednoducho im ide o ekonomického a duchovného lokaja. Spolu by boli nebezpeční, ale po jednom ich zlomí tak ako nástupnícke štáty po bývalej Juhoslávii, žobrajúce o vstup do Európskej únie a podriaďujúce sa stanoveným podmienkam. Na vzájomné súperenie, nezhody a konflikty doplatí Bukurešť, Belehrad, Bratislava a rovnako Budapešť, ktorej nezávislá politika vyvoláva kritiku Washingtonu i Bruselu. Pod náporom však sama neobstojí a šovinizmus k susedom ju nespasí.

Maďarskí šovinisti hrajúci sa na svojom piesočku a túžiaci diktovať na akomsi vysnívanom pieskovisku si vôbec nevšimajú, že ich oveľa väčší a silnejší buldozér zmetie aj s celým pieskoviskom do jednotnej poslušnej masy vydanej na milosť a nemilosť všemocným elitárom, ktorým bol, je a bude ich Deň národnej spolupatričnosti ukradnutý. Naopak. Vyťažia z neho rozbíjačské tendencie na eliminovanie potenciálneho odporu oveľa väčšieho zväzku solidárnych krajín so vzájomnou úctou a pocitom spolupatričnosti.

http://www.protiprud.sk/politika/1841.htm