PROTIPRÚD – V4 chráni hranice

Slovenskí policajti na maďarsko-srbskej hranici: Gesto solidarity v rámci V4. Krajiny strednej a východnej Európy svojpomocne čelia migračnej invázii. Varovanie aj od dalajlámu

Ľubomír Huďo poukazuje na inšpiratívnu spoluprácu medzi krajinami Vyšehradskej štvorky (V4), ktorá upevňuje ich spoločnú pozíciu vo sfére vysokej európskej politiky

Európa čelí najväčšej migračnej kríze od skončenia druhej svetovej vojny invázia utečencov z Blízkeho východu, Strednej Ázie a Afriky nekončí, ale vytrvalo pokračuje. Zatiaľ čo bruselská eurocentrála ponúka ako riešenie kvóty na rozdelenie si utečencov medzi jednotlivé členské krajiny a presídľovací program, krajiny V4 dávajú prednosť dôslednej ochrane hraníc a ochrane vlastnej identity a bezpečnosti.

Namiesto hesla opatrenia

Nemecká kancelárka Angela Merkelová už od minulého roku heslom Zvládneme to presviedča nemeckú verejnosť, ako sa úspešne možno vyrovnať s pribúdajúcimi masami migrantov z Ázie a Afriky a s najnovšou vlnou teroristických činov spätých s agresívnymi utečencami. Hoci jej viac ako polovica Nemcov neverí, pokračuje vo svojej rétorike vzdialenej od reálneho života bežných občanov.

Jedným dychom hovorí o otvorených dverách pre nevítaných hostí a zároveň volá po prísnejšej kontrole vonkajších hraníc únie. Nemeckej kancelárke však prekáža neochota EÚ urobiť niečo pre rovnomerné rozloženie migračnej krízy na všetky krajiny únie. Následky svojej deštrukčnej politiky otvorených dverí by rada preniesla aj na chrbty iných, aby v obhajobe nezmyselných koncepcií o integrácii všetkých národov, kmeňov, etník a náboženských smerov do veľkej európskej rodiny nezostala osamotená, samozrejme okrem bruselských experimentátorov.

Krajiny V4 zo všetkých síl odolávajú bruselsko-merkelovským tlakom a radšej vzájomne posilňujú svoje ochranné pozície aj na hraniciach susedov. Kontingent 25 slovenských policajtov išiel strážiť hranicu medzi Maďarskom a Srbskom. U našich južných susedov budú strážcovia zákona najprv mesiac a potom podľa požiadaviek maďarskej strany. Nejde síce o veľké nasadenie bezpečnostných síl, ale je to symbolicky významné gesto nutnosti vzájomnej podpory pri presadzovaní spoločných cieľov v rámci regiónu.

Minister vnútra Robert Kaliňák v tejto súvislosti uviedol: „Veľmi rýchlo sme odpovedali na žiadosť našich maďarských kolegov na zhoršujúcu sa situáciu na vonkajšej hranici EÚ. Veríme, že aj teraz prispejeme veľkou mierou nielen k odhaleniu a zadržaniu nelegálnych migrantov, ale aj k ochrane vonkajšej hranice.“ Ďalších slovenských strážcov zákona čaká do konca tohto roka ešte misia v Macedónsku.

Od Maďarska po Balkán

Slovensko vyslalo minulý rok takmer 300 policajtov do zahraničných misií v Maďarsku, Slovinsku, Macedónsku a do Agentúry pre správu operatívnej spolupráce pri vonkajších hraniciach FRONTEX, v rámci ktorej slovenskí strážcovia zákona slúžili v Taliansku i Grécku. Maďarský premiér Viktor Orbán nedávno na schôdzke predstaviteľov krajín V4 vo Varšave požiadal o policajnú výpomoc. Česká vláda schválila vyslanie policajtov do Maďarska aj predĺženie misie v Macedónsku. Kontingent vyšle i Poľsko.

Slovensko v rámci pomoci pri riešení migračnej krízy a ochrane schengenských hraníc EÚ vyslala vlani do Maďarska v dvoch rotáciách 50 policajtov. V novembri minulého roka odišlo do Slovinska 20 strážcov zákona a začiatkom februára tohto roka odcestovalo 25 slovenských policajtov do Macedónska. Česko, Slovensko, Maďarsko a Poľsko sa vlani na stretnutí v Prahe dohodli, že poskytnú a budú koordinovať pomoc Macedónsku pri zvládnutí migračnej krízy. Už vo februári tohto roku slovenskí policajti pôsobili v druhej rotácii v Slovinsku. Generálny riaditeľ slovinskej polície požiadal, na základe predchádzajúcich pozitívnych výsledkov, o pokračovanie poskytovania takejto pomoci.
HIV i hepatitída

Maďarsko čelí v súvislosti s nelegálnymi imigrantmi aj zdravotným rizikám, čo je varovaním aj pre ostatné krajiny V4, preto je ochrana hraníc preventívnym bezpečnostným opatrením. Maďarské zdravotníctvo má síce pod kontrolou situáciu, ktorá vznikla migráciou, ale rizikom je, že prichádzajúci migranti nespolupracujú a nečakajú na výsledky preventívnych zdravotných kontrol.

Zástupca hlavného hygienika Attila Kovács pripomenul, že ak sa v prípade migranta vynorí podozrenie z nákazlivého ochorenia, pošlú ho na vyšetrenie. Od konca minulého roka do začiatku augusta bolo nariadených 4100 takýchto vyšetrení, absolvovalo ich však iba 350 – 400 cudzincov. Vyšetrenia potvrdili nákazu vírusom HIV, syfilis, ale aj hepatitídu typu A a C.

Štátny tajomník rezortu ľudských zdrojov zodpovedný za oblasť zdravotníctva Zoltán Ónodi-Szücs reagoval na obviňovanie Maďarska z neposkytnutia potrebnej zdravotnej ochrany migrantom: „Je to veľmi ťažké urobiť, ak dotyční nie sú ochotní prijať pomoc.“

Maďarský premiér Viktor Orbán na stretnutí s rakúskym kancelárom Christianom Kernom uviedol, že Maďarsko nepotrebuje ani jedného imigranta, či už ide o ekonomiku alebo udržanie populácie. Podľa neho nie je potrebná spoločná európska migračná politika – kto potrebuje imigrantov, nech ich prijme, a kto ich nepotrebuje, tak mu ich netreba vnucovať. Rakúsky kancelár potvrdil, že migrácia do Rakúska a Nemecka poklesla aj vďaka tvrdej maďarskej politike a tento proces treba podporiť. Krajiny V4 tak svojimi policajnými silami môžu v rámci najnovších presunov prispieť k tomuto nevyhnutnému procesu.

Realistický humanista

Tibetský duchovný vodca, dalajláma, navštívi v októbri Bratislavu. Podľa organizátorov jeho cesty na Slovensko dalajláma reprezentuje to najlepšie z ľudstva, spája súcit, láskavosť, ale aj veci každodenné v záujme celého ľudstva. 80-ročný dalajláma žije v indickom exile už vyše päťdesiat rokov, no uvedomuje si riziká nekontrolovateľnej imigrácie. Pre nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) vyhlásil, že Európa riskuje prijímaním príliš veľkého počtu migrantov stratu svojej identity: „Keď sa pozrieme do tváre každého utečenca, najmä detí a žien, cítime ich utrpenie. Migrantov je však v Európe už tak veľa, že v praktickom živote to začína spôsobovať problémy.“

Vedia o tom aj v Bruseli a vie o tom nepochybne aj nemecká kancelárka. Vraj to všetko zvládnu, ale na koho účet?

http://www.protiprud.sk/politika/1930.htm